logo CZ.NIC

Průzkum mezi českými uživateli internetu

Agentura Markent připravila pro CZ.NIC průzkum, který byl věnovaný především zavedení znaků národních abeced do domény .CZ. Dokument však není jen o tomto tématu, zájemci v něm najdou řadu dalších statistik a informací.

Jedna z otázek určená respondentům se týkala povědomí o doménách prvního řádu. Jistě není překvapením, že za .CZ skončila .com, kterou uvedlo 89 % dotázaných, následovaná .eu (69 %), .sk (67 %), .org (45 %) a .co.uk (23 %).

Jedním ze zkoumaných témat bylo také psaní diakritiky ve zprávách. Téměř polovina uživatelů internetu háčky a čárky při psaní e-mailů nepoužívá. Převažují mezi nimi lidé mladší 20 let a obyvatelé měst s více než 100000 obyvateli.

Vzhledem ke zpřístupňování internetu všem vrstvám a skupinám obyvatel v posledních letech není překvapivé, že 93 % respondentů uvedlo, že vlastní e-mailovou schránku. Následují graf zachycuje rozdělení mezi freemailovými a pracovními nebo školními e-mailovými schránkami a jejich průnik.

Další skupina dotazů se týkala provozu vlastního webu a provozování e-mailu na vlastní doméně. Zatímco vlastní WWW stránky provozují 2 procenta dotázaných, e-mail na vlastní doméně provozuje pouze několik respondentů.

Nejčastěji využívanými webhostingy jsou Web zdarma, Forpsi, Banan.cz a Netstranky.cz. Mezi nejrozšířenějšími redakčními systémy patří PrestaShop, Joomla, web.dnes, Active24 nebo Bohemiasoft.

Další články k tématům - doména - internet - průzkum - webhosting

Článek CZ.NIC ze dne 5. dubna 2013 - pátek

Další články od CZ.NIC