logo D3Soft s.r.o.

CRM Leonardo pro TOS VARNSDORF

Vedení společnosti TOS VARNSDORF se rozhodlo pro implementaci CRM Leonardo, který nyní řídí obchodní vztahy se zákazníky, zvyšuje efektivitu obchodního oddělení a zaručuje absolutní dohled nad obchodními daty.

Pro marketing a management TOS VARNSDORF a.s. bylo bez využití CRM velmi obtížné získat souhrnný přehled parametrů poptávaných a prodaných strojů, nebylo možné vyhodnocovat změny na trhu a identifikovat další možnosti prodeje. Vedení společnosti si uvědomovalo, že zvláště v období rostoucí poptávky není plně využíván možný potenciál a rozhodlo se pro implementaci CRM Leonardo od společnosti D3Soft.

TOS VARNSDORF a.s. je předním světovým výrobcem obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center.

Průběh implementace CRM systému

V první etapě byla implementována verze CRM Leonardo Industry pro obchod a marketing. Na základě priorit stanovených managementem byl zpracován realizační projekt implementace, který vymezil, v jakých oblastech bude CRM využíváno, jak budou upraveny interní procesy, jaké informace budou evidovány a jak bude nastaven operativní a manažerský reporting.

V další etapě bylo CRM zpřístupněno klíčovým externím obchodním partnerům v jednotlivých obchodních teritoriích, kteří evidují potenciál na jejich trzích a mají přístup k související obchodní a výrobní dokumentaci.

Přínosy řešení CRM Leonardo:

O systému CRM Leonardo

Systém Leonardo CRM je postaven na myšlence efektivního řízení vztahu se zákazníky a flexibilního přístupu k zákazníkům prostřednictvím vysoce kvalitního, zkušenostmi ověřeného CRM software (tzv. Customer Relationship Management software). Díky své rozsáhlé funkčnosti a možnosti nastavení CRM systému, je naše řešení schopno pokrýt skutečné potřeby zákazníka. Zároveň, z důvodu mnohaletých zkušeností firmy v oblasti providingu služeb a systému, jsme schopni nabídnout zákazníkovi různé možnosti provozování systému, ať už formou hostingu či reálně běžícího systému se zákaznickou podporou – Help Desku. Samozřejmostí našeho CRM systému je možnost provázání s jinými subsystémy zákazníka, tedy zajištění celkové kooperace mezi jednotlivými systémy (ERP, SAP, aj.).

Další články k tématům - CRM - databáze - ERP - hosting - implementace - Leonardo - management

Článek D3Soft s.r.o. ze dne 14. února 2013 - čtvrtek

Další články od D3Soft s.r.o.

CRM Leonardo pro TOS VARNSDORF