logo DataSpring s.r.o.

Analytika je umění klást si správné otázky

Společnost DataSpring má za sebou řadu úspěšných projektů, které se týkají optimalizace výroby, obchodního reportingu nebo logistiky. Nejen o nich a analýze podnikových dat hovoří obchodní ředitel Zdeněk Honek.

V dnešní době platí, že data mohou přinést podnikům konkurenční výhodu. Umí většina českých firem s daty správně pracovat?

To je hodně široká otázka. Obecně platí, že každá společnost vám odpoví - data jsou pro nás klíčová. Bohužel však na rozdíl od sousedních zemí, zejména na západ od nás, zaostáváme v bezpečnosti a zálohování dat. Většina firem si data nějakým způsobem zálohuje, ale jen malá část opravdu ví, jak záloha vypadá a ještě menší část pak někdy data zkoušela obnovit. To vše zpravidla nastává až po krizové situaci. Zde vidím velký prostor pro zlepšení.

Aby data mohla přinést obchodní užitek, musí být správně vyhodnocena. BI a datová analytika je relativní mladý obor, alespoň pokud se týče jejich využití v byznysu. Nechybějí ve firmách odborníci na tuto oblast? Umíte svým zákazníkům pomoci?

Ano. Na světě chybí dle různých odhadů přibližně 1,5 milionů analytiků. Česká Republika není výjimkou. Jedna stránka je technická zdatnost odborníka, druhá neméně důležitá je schopnost umět porozumět konkrétní oblasti výroby, obchodu nebo distribuci. Dostupné technologie jsou napřed už delší dobu před skutečnou potřebou většiny zákazníků. Opravdová analytika je spíše umění si pokládat správné otázky.

Už od začátku jsme si definovali, že nebudeme jen cloud provider, ale chceme zákazníkům pomoci i s jejich byznysem. Loni jsme měli v BI týmu 4 kolegy, dnes skoro 20 s řadou úspěšně dokončených projektů v oblasti optimalizace výroby, obchodního reportingu, risk managementu, apod. Takže ano, umíme pomoci data uložit, zálohovat, přenést (máme licenci operátora), analyzovat, a to vše v rámci jedné společnosti.

Zaměřujete se na cloudové technologie, které často znamenají demokratizaci v přístupu k technologiím, protože odstraňují nutnost velké počáteční investice. Máte nějaký program spolupráce, který oslovil střední a menší firmy?

Podle IDC je velikost českého cloudového trhu zhruba čtyři miliardy korun. Snažíme se udržet atraktivní nabídku i pro menší společnosti. Máte pravdu v tom, že cloud umožňuje využít i dříve nedostupné technologie formou dostupného pronájmu. Nicméně k efektivnímu využití potřebujete i kvalitní lidi na své straně. Proto je komplexnost poskytovaných služeb, včetně konzultací, důležitější než kdykoliv předtím.

Pro menší a střední společnosti jsme také rozjeli akci ŠROTOVNÉ. Nabízíme vykoupení starého HW a tím zrychlení inovačního cyklu. V oblasti analytiky nabízíme jako jeden z 2 providerů v Evropě SAS Visual Analytics formou služby. Špičková technologie pro analýzu a vizualizaci dat dostupná i malé podniky. A to včetně zaškolení a pomoci s adaptací.

Řada firem má své robusní a ozkoušené ERP nebo MES systémy, do nichž se investovaly nemalé prostředky, a proto je chtějí zatím zachovat. Můžete jejich řešení rozšířit o nějaké funkce, třeba pokročilejší BI nebo datovou analytiku, tak aby se mohly lépe využít pro řízení podniků?

Ani ta největší společnost nemá dnes jediný systém, který pokrývá veškeré oblasti firemních procesů. Tím, že se data pořizují v různých systémech, mají logicky různou strukturu a často i jiný význam například stejně nazvaných polí. Na počátku každého projektu, který má pomoci se v datech zorientovat a vytěžit z nich potřebné informace, tak stojí datová kvalita. Ta je již součástí většiny BI a analytických nástrojů.

DataSpring pokrývá celý projektový cyklus a díky širokému analytickému týmu umíme navrhnout to nejoptimálnější řešení, které vhodně doplní stávající platformu. Používáme řadu technologií (SAS, MSFT, IBM) a z praxe víme, že každý zákazník je unikátní. Někdo potřebuje real time interakci s daty, jiná společnost pak pixel perfect reporty generované např. jednou týdně.

Obecně je většinou potřeba doplnit opravdu přehledný a aktualizovaný dashboard, který umí dát managementu firem jasný přehled o aktuálním vývoji v klíčových procesech a ideálně i predikovat možné budoucí scénáře. U velké části zákazníků je problém flexibilně reagovat na změnové požadavky byznysu. Dělat úpravy na produkčních systémech je komplikovaný proces a pokročilá analytika/BI vyžaduje výkonnou a škálovatelnou infrastrukturu.

Trendem jsou real-time nástroje, které umí zpracovat kompletní datový set a provádět jeho analýzu v řádech sekund. Pokrok je zde logicky mnohem rychlejší než u klasických systémů a proto je vhodné zakomponovat tyto inovace a získat tak rychlejší informace o důležitých souvislostech.

Můžete nějak vyvrátit obavy zákazníků o bezpečnost dat, pokud nejsou uložena ve firemní infrastruktuře, ale v externím datacentru?

Každému zákazníkovi vytváříme jeho virtuální datové centrum, které jej odděluje od vnějšího světa a vytváří pro něj stejné podmínky, jaké má ve své firemní infrastruktuře a chrání tak jeho data od neautorizovaného přístupu.

Pro náročné zákazníky můžeme vytvářet bezpečnostní zóny, které oddělí od sebe jednotlivé aplikace a jejich data. Můžeme oddělit od sebe aplikace, které přistupují na Internet od aplikací, které nemají být z Internetu přístupné a ty zpřístupnit uživatelům šifrovanými kanály nebo privátními linkami.

To co je skutečným rozdílem od lokální infrastruktury je kvalita datového centra a jeho zabezpečení, které jsou certifikovány podle standardu UpTime Institutu na úroveň Tier III.

Chápeme bezpečnost jako kontinuální proces zlepšování ochrany datového centra, pracovních postupů, zavádění nových služeb a technologií. Úroveň bezpečnosti datového centra a v něm uložených dat každoročně auditujeme dle standardu ISO 27000, na jehož základě jsme certifikováni.

Jakým způsobem hodláte rozvíjet svá datová centra? Uvažujete i o expanzi mimo Českou republiku?

Skupina KKCG, do které DataSpring patří, rozvíjí oblast ICT jako svou strategickou prioritu. V České republice máme připravené rozvojové projekty jak v existujících datových centrech, tak v nových lokalitách. Pro oblast Evropy a Asie je pro nás strategické partnerství se společností Foxconn, kde plánujeme expandovat a rozvíjet nové inovativní služby.

Jaký je váš nejúspěšnější zákaznický projekt?

Projektů už byla celá řada. Výzva cloudu je v tom, že není malých zakázek. Každý zákazník je pro nás partner, který se spoléhá kritickou částí svého podnikání na naše kompetence a vysokou technologickou úroveň.

Z velkých bych zmínil například migraci české cestovní skupiny Fischer. Tento projekt zahrnoval migraci kompletní infrastruktury z interního datového centra do našeho datacentra, poskytnutí housingových služeb, zajištění internetové konektivity pro centrálu i všechny pobočky, komplexní zálohování, individuální řešení bezpečnosti, dodávku potřebných licencí a zajištění služeb migrace.

Ve výsledku zákazník získal zvýšení bezpečnosti dat, vyšší dostupnost služeb, vyšší flexibilitu infrastruktury a poskytovaných služeb a smluvní garanci úrovně poskytovaných služeb - SLA. Podařilo se rovněž eliminovat CAPEX náklady a přejít na OPEX model. Také se snížila rizika neočekávaných investic do IT.

IT firmy začínají pociťovat nedostatek odborníků, daří se vám tuto situaci překonat? Je pro vás výhodou, že část infrastruktury máte mimo hlavní centra, tedy mimo Prahu a Brno?

Máte pravdu. Tento obecný fenomén se samozřejmě dotýká i nás, zvlášť v kontextu velkého růstu, kdy jen od podzimu jsme nabrali 40 nových kolegů. Mimo Prahu a Brno je bohužel situace ještě horší. Jedna z možností je nábor nových odborníků přímo na VŠ a jejich zaškolení.

Problémem je ale v delším horizontu udržení jejich motivace a nabídka karierního růstu. Zatím se nám obecně daří nábor i v Praze. Velkou výhodou je otevřená firemní kultura a jasný tah na branku. Máme v týmu poměrně dost lidí (včetně mne) unavených z korporátního balastu.

Článek DataSpring s.r.o. ze dne 15. července 2016 - pátek

Další články od DataSpring s.r.o.

Upgrade VMware pro lepší enterprise služby DataSpring

Lepší ochrana průmyslových řídicích systémů

Vojtěch Vojík - nový obchodní ředitel DataSpring

DataSpring Datacenter Open Day

Prohlídka datacentra v Lužicích u Hodonína

Vzdělávání středoškoláků v kybernetické bezpečnosti s podporou DataSpring

SAS Visual Analytics v cloudu za zvýhodněnou cenu - mějte firemní data pod kontrolou!

DataSpring podporuje vzdělávání středoškoláků

Bezpečný cloud DataSpring na konferenci F5 Forum

Cloudová samoobsluha pleAzure.cloud na platformě Cisco ACI

DataSpring personálně posiluje tým specialistů

O bezpečnosti dat, pleAzure.cloud a MS Azure na konferenci IT Infrastructure & Security

Při zálohování a obnově dat spolupracujeme s profesionály

Partnerům dáváme na výběr

SQLaaS - SQL databáze jako služba

Analytika je umění klást si správné otázky

DataSpring je Registrovaným partnerem Cisco

DataCenter Golf Tournament

I virtuální data musí někde bydlet

Získejte nejmodernější cloudové řešení výměnou za starý hardware

Analýza a vizualizace dat v cloudu

Marie Tomanová - nová finanční ředitelka DataSpring

Zdeněk Honek - nový obchodní ředitel DataSpring

Virtualizace a cloud computing jsou fenoménem dnešní doby

Personální změny v DataSpring

Sjednocená komunikace cBridge

Datové centrum DataSpring poskytuje technologické zázemí projektu Česko v datech

Nové posily v týmu DataSpring

Cloudový byznys pohledem odborníků

Práce v IT - Key Account Manager - Business Development Manager

Práce v IT - Solution Architect

Práce v IT - Product Manager

Práce v IT - Junior IT Project Manager

Práce v IT - SW Frontend Developer

Práce v IT - Senior SW Backend Developer

Práce v IT - Junior SW Backend Developer

Práce v IT - Senior DWH/BI Developer

Práce v IT - Senior BI/DWH Consultant

Práce v IT - Administrátor zálohových systémů

Práce v IT - Administrátor dohledových systémů

Práce v IT - Administrátor Open a Wintel systémů

Práce v IT - Wintel Architect

Práce v IT - Specialista provozu datového centra

Pozvánka na představení cloudové služby Visual Analytics

Analýza a vizualizace dat v cloudu na snídani SASu

Zálohování do cloudu snižuje celkové firemní náklady

Personální změny v DataSpringu

Certifikovaný systém řízení bezpečnosti DataSpring

Vývojový tým STV rozšiřuje portfolio služeb DataSpring

Práce v IT - Product Manager

Nabídka zaměstnání DataSpring s.r.o.
e-SALON - veletrh čisté mobility