logo DataSpring s.r.o.

Datová centra DataSpring

Naše datová centra se nachází ve strategických lokalitách v Praze a na jižní Moravě v Lužicích u Hodonína. Lokality byly zvoleny tak, aby byla minimalizována míra dopadu externích rizik, jako jsou například živelní katastrofy.

"Naším posláním je umožnit našim klientům zrealizovat jejich strategické a rozvojové záměry a dosáhnout opravdových přínosů díky inovativnímu využití ICT technologií. Veškeré služby provozujeme ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Datová centra mají zajištěnu kvalitní a redundantní konektivitu, a to jak vzájemně mezi sebou, tak i do externího prostředí," říká Ondřej Kareta, komerční ředitel společnosti DataSpring.

Datové centrum Lužice je koncipováno jako moderní datové centrum využívající přístup a technologie umožňující hospodárný a zároveň nepřetržitý provoz. Lokalita tohoto datového centra poskytuje našim klientům kvalitní pokrytí regionu střední Evropy. Toto datové centrum je jako jedno z mála v ČR certifikováno organizací Uptime Institute na úroveň Tier III.

Datové centrum Praha je provozováno ve spolupráci se společností Sazka. V této lokalitě poskytujeme základní služby IT infrastruktury a provozu vybraných IT řešení.

Call Centrum Kolín je nedílnou součástí našich služeb je jednotné místo pro dohled celého prostředí datového centra, hlášení zákaznických incidentů a změnových požadavků. Pro tento účel provozujeme Call Centrum v Kolíně.

Špičková datová centra DataSpring

Datové centrum v Lužicích společnosti DataSpring bylo budováno v souladu s aktuálními trendy a je vybaveno nejmodernějšími technologiemi. Datové centrum lze označit jako tzv. "Green Data Centre". Je tedy nejen ekonomické, ale i ekologické. Jako jedno z pěti v České republice má certifikaci Tier III. Celosvětová klasifikace Tier slouží jako objektivní základna pro porovnávání funkcionality, vlastností, výkonnosti a dostupnosti infrastruktury datových center. Tvůrcem a správcem standardu je Uptime Unstitute.

Centra úrovně Tier III disponují především tzv. souběžnou správou. Souběžná správa znamená, že údržbu jakékoli části centra lze vykonávat bez výpadku v jeho činnosti. Napájecí systémy i datová propojení s národními a nadnárodními sítěmi jsou rovněž zálohována. Dostupnost center s certifikací Tier III činí 99,982%.

Bezvýpadkový a úsporný provoz

Lokalita pro datové centrum v Lužicích byla zvolena tak, aby byla minimalizována míra dopadu externích rizik, například živelní katastrofy. Datové centrum umožňuje nepřetržitý chod i bez externího zdroje elektrické energie. Veškeré komponenty datového centra jsou trvale monitorovány v režimu 24x7. V prostorách DC je trvale přítomna odborná obsluha, zajišťující řešení případných provozních problémů nebo pomoc zákazníkovi při instalaci vlastních technologií.

Bezpečnost datového centra

Naše datové centrum je umístěno uvnitř uzavřeného a střeženého areálu. Datové centrum je dále vybaveno fyzickým zabezpečením znemožňujícím jakýkoliv neautorizovaný přístup do jeho prostor, a to včetně možného pokusu o násilné vniknutí. Celý prostor je trvale střežen průmyslovým kamerovým systémem s bezpečným uložením videozáznamu.

Prostory datových sálů jsou osazeny detektory požáru a automatickým zhášecím systémem. Datové centrum je nepřetržitě monitorováno automatizovaným dohledovým systémem, který detekuje nejen havarijní události, ale i překročení hraničních hodnot důležitých provozních hodnot. Vybrané bezpečnostní události jsou přeposílány online do externího systému určeného zákazníkem.

Parametry garantovaného vnitřního prostředí datového centra

Systém elektronické požární signalizace a systém stabilního hasicího zařízení:

Systém řízení budovy (BMS), systém měření a regulace (MaR):

Systém chlazení - uzavřené studené uličky:

Elektronický zabezpečovací systém (EZS):

Systém monitoringu datového centra:

Systém napájení:

Umístění technologie ve vyhrazeném prostoru

80 Rittal TS IT racků:

Horizontální kabeláž:

Článek DataSpring s.r.o. ze dne 16. července 2015 - čtvrtek

Další články od DataSpring s.r.o.

Upgrade VMware pro lepší enterprise služby DataSpring

Lepší ochrana průmyslových řídicích systémů

Vojtěch Vojík - nový obchodní ředitel DataSpring

DataSpring Datacenter Open Day

Prohlídka datacentra v Lužicích u Hodonína

Vzdělávání středoškoláků v kybernetické bezpečnosti s podporou DataSpring

SAS Visual Analytics v cloudu za zvýhodněnou cenu - mějte firemní data pod kontrolou!

DataSpring podporuje vzdělávání středoškoláků

Bezpečný cloud DataSpring na konferenci F5 Forum

Cloudová samoobsluha pleAzure.cloud na platformě Cisco ACI

DataSpring personálně posiluje tým specialistů

O bezpečnosti dat, pleAzure.cloud a MS Azure na konferenci IT Infrastructure & Security

Při zálohování a obnově dat spolupracujeme s profesionály

Partnerům dáváme na výběr

SQLaaS - SQL databáze jako služba

Analytika je umění klást si správné otázky

DataSpring je Registrovaným partnerem Cisco

DataCenter Golf Tournament

I virtuální data musí někde bydlet

Získejte nejmodernější cloudové řešení výměnou za starý hardware

Analýza a vizualizace dat v cloudu

Marie Tomanová - nová finanční ředitelka DataSpring

Zdeněk Honek - nový obchodní ředitel DataSpring

Virtualizace a cloud computing jsou fenoménem dnešní doby

Personální změny v DataSpring

Sjednocená komunikace cBridge

Datové centrum DataSpring poskytuje technologické zázemí projektu Česko v datech

Nové posily v týmu DataSpring

Cloudový byznys pohledem odborníků

Práce v IT - Key Account Manager - Business Development Manager

Práce v IT - Solution Architect

Práce v IT - Product Manager

Práce v IT - Junior IT Project Manager

Práce v IT - SW Frontend Developer

Práce v IT - Senior SW Backend Developer

Práce v IT - Junior SW Backend Developer

Práce v IT - Senior DWH/BI Developer

Práce v IT - Senior BI/DWH Consultant

Práce v IT - Administrátor zálohových systémů

Práce v IT - Administrátor dohledových systémů

Práce v IT - Administrátor Open a Wintel systémů

Práce v IT - Wintel Architect

Práce v IT - Specialista provozu datového centra

Pozvánka na představení cloudové služby Visual Analytics

Analýza a vizualizace dat v cloudu na snídani SASu

Zálohování do cloudu snižuje celkové firemní náklady

Personální změny v DataSpringu

Certifikovaný systém řízení bezpečnosti DataSpring

Vývojový tým STV rozšiřuje portfolio služeb DataSpring

Práce v IT - Product Manager

tesena fest 2018