logo DataSpring s.r.o.

Vojtěch Vojík

Obchodní ředitel společnosti DataSpring

Vojtěch Vojík - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

Mým hlavním úkolem je vdechnout život naší obchodní strategii, která s ohledem na aktuální tržní situaci rezonuje s potřebami našich zákazníků. Naším primárním cílem je mít především spokojené zákazníky. Těším se na to, že budeme inspirací, jak dělat IT ve 21. století. Veškeré nabízené služby provozujeme výhradně z vlastních datových center postavených dle certifikace TIER III, která ve střední Evropě patří k technologické špičce.

V tuto chvíli jsme významný provider cloudových řešení a v tomto trendu chceme pokračovat. Vše podřizujeme tomu, abychom udrželi dosavadní tempo růstu.

Zdeněk Honek

Obchodní ředitel společnosti DataSpring s.r.o.

Zdeněk Honek - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

DataSpring vstupuje do další fáze svého růstu zejména proto, že se firmy stále častěji poohlížejí po bezpečném a stabilním poskytovateli ICT služeb. Oblast bezpečnosti je pro naše klienty klíčová a držet krok s trendy je náročné i pro ta největší IT oddělení. Provozem jednoho z nejmodernějších data center v České republice jsme významně posílili naši schopnost zlepšovat stávající služby a přicházet s novými nabídkami. V novém DC nabízíme například ve spolupráci s partnerem SafeDX platformu Hadoop jako službu.

F5 nám pomáhá udržet tempo s našimi plány a poskytuje nám možnosti pro flexibilní rozšíření naší nabídky, kterou naši zákazníci požadují. Velkým přínosem pro naši společnost je také partnerství se společnostmi Microsoft a Cisco, které nám pomohly s realizací i zákaznickou podporou.

Ladislav Šolc

Generální ředitel společnosti Mainstream Technologies

Ladislav Šolc - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

pleAzure.Cloud je první skutečně fungující řešení postavené nad Windows Azure Pack v ČR, které nabízí zkušenost s obsluhou veřejného cloudu v lokálním datovém centru. Robustní architektura umožňuje bez výpadkově celý systém aktualizovat a rozvíjet nové služby za chodu.

Z technologického pohledu je to jeden z nejzajímavějších projektů, který jsme v letošním roce realizovali.

Jiří Skopový

Generální ředitel společnosti DataSpring

Jiří Skopový - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

Velkým přínosem služby pleAzure.cloud pro naše zákazníky je spojení špičkových technologií Cisco Systems, Microsoft a také obrovského know-how společnosti Mainstream Technologies, která navrhla architekturu a naimplementovala řešení, které DataSpring provozuje z certifikovaného TIER III datového centra umístěného na území České republiky.

Dana Dvořáková

Ředitelka komunikace investiční skupiny KKCG

Dana Dvořáková - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

Částečně to byla investice pro nás a naše společnosti, abychom měli opravdu jistotu, že ta naše data jsou uložena tím nejlepším způsobem. Ale pořád veliká část datového centra v Lužicích je určena pro naše komerční zákazníky.

Naše datacentrum také nabízí možnost zaměstnání pro desítky vzdělaných IT odborníků, absolventům u nás nabízíme i možnost stáží.

Marie Tomanová

Finanční ředitelka společnosti DataSpring

Marie Tomanová - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

Větší část své kariéry jsem strávila ve velkých nadnárodních společnostech. Nyní se vracím ke svým pracovním začátkům v Českém Mobilu, středně velké firmě se stejnou ambicí a stejně velkým potenciálem k růstu jako je DataSpring.

Chci se spolu s dalšími kolegy podílet na úspěchu firmy, který budu ovlivňovat z pozice šéfky financí a lidských zdrojů.

Zdeněk Honek

Obchodní ředitel společnosti DataSpring s.r.o.

Zdeněk Honek - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

DataSpring je klíčovou součástí aktivit skupiny KKCG pro oblast IT služeb, které chce svým zákazníkům poskytovat s vysokou přidanou hodnotou. Má vize je tedy poměrně jasná. Chci pomoci vybudovat silného středoevropského hráče na poli cloudových řešení, jako jsou například SaaS, IaaS, PaaS nebo BaaS.

K naplnění tohoto cíle nám pomohou jak naše vlastní datová centra, tak synergie s partnery. Mým cílem je nabízet široké skupině zákazníků spolehlivého dodavatele se silným týmem specialistů a široké zázemí odborníků v oblasti Business Intelligence, analytiky, vývoje aplikací na míru, provozu infrastruktury a mnoha dalších.

V neposlední řadě budu pokračovat v nastaveném trendu budovat DataSpring jako atraktivního zaměstnavatele přitahujícího talenty nejen v rámci České Republiky.

Igor Tomeš

Solution Architect společnosti DataSpring

Igor Tomeš - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

V oblasti cloudu platí více než v jiném byznysu, že dohoda mezi partnery je velmi důležitá. Při realizaci cloudového řešení totiž velmi brzy zjistíte, že zákazník požaduje i to, s čím nemáte tolik zkušeností.

A tady nastupuje role výrobce a distributora, kteří by měli umět spojit partnery s rozdílným know-how a s různými klienty.

Jiří Skopový

Generální ředitel společnosti DataSpring

Jiří Skopový - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

Zálohování do cloudu v prvé řadě firmám přináší finanční úspory. Nejen, že zálohování do cloudu snižuje celkové náklady, ale navíc je přesouvá kompletně z položky CAPEX do OPEXu - neřešíte investici do hardware a software dimenzovaného na odhadované potřeby společnosti v příštích dvou až třech letech, ale jednoduše si zaplatíte službu v potřebném rozsahu.

Náklady jsou navíc přehledné a je jasné, kde přesně vznikají - cenová politika DataSpringu je založená na objemu zálohovaných dat na vstupu. Jednoduše nám řekněte, kolik dat k zálohování máte a my vám nabídneme cenu.

Zákazníkům umíme pomoci s návrhem celého systému zálohování a jeho zprovozněním. Součástí služby je kapacita v datovém centru, potřebné licence, uživatelská podpora v českém jazyce i pravidelný reporting.

Jiří Skopový

Generální ředitel společnosti DataSpring

Jiří Skopový - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

Jsme potěšeni, že můžeme přivítat velkou skupinu profesionálů, kteří nám díky svým znalostem pomohou rozšířit naše stávající kompetence a nabídku služeb.

Tuto změnu vnímáme také jako velkou příležitost pro DataSpring nejen v rámci skupiny, ale především jako možnost k oslovení dalšího segmentu zákazníků a získání nových obchodních příležitostí.

Ondřej Kareta

Komerční ředitel společnosti DataSpring

Ondřej Kareta - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

Co může zálohování do cloudu firmám nabídnout? V první řadě to jsou finanční úspory. Nejenže zálohování do cloudu snižuje celkové náklady, ale navíc je přesouvá kompletně z položky CAPEX do OPEX. Stručně řečeno, neřešíte investici do hardwaru a softwaru dimenzovaného na odhadované potřeby společnosti v příštích dvou až třech letech, ale jednoduše si zaplatíte službu v potřebném rozsahu.

Komukoliv, kdo již takovou investici musel obhajovat před finančním oddělením, jsou výhody zřejmé. Služba zálohování do cloudu umí pružně reagovat na měnící se požadavky - využívanou kapacitu můžete ze dne na den navyšovat i snižovat.

Jiří Skopový

Generální ředitel společnosti DataSpring

Jiří Skopový - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

Příležitost zúročit nabyté zkušenosti ze zahraničí ve společnosti jako je DataSpring pro mne znamená velkou profesní výzvu a udělám vše pro to, aby firma DataSpring hrála na IT trhu stále významnější roli.

Ondřej Kareta

Komerční ředitel společnosti DataSpring

Ondřej Kareta - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

Naším posláním je umožnit našim klientům zrealizovat jejich strategické a rozvojové záměry a dosáhnout opravdových přínosů díky inovativnímu využití ICT technologií. Veškeré služby provozujeme ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína.

Datová centra mají zajištěnu kvalitní a redundantní konektivitu, a to jak vzájemně mezi sebou, tak i do externího prostředí.

Martin Smekal

Generální ředitel společnosti DataSpring

Martin Smekal - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

Vybíralo se mezi typicky komerčním produktem a OpenSource řešením. Nakonec se přistoupilo k OpenSource řešení od HP. Nad řešením tak máme vlastní kontrolu, máme zdrojové kódy, využíváme OpenSource a máme silnou podporu ze strany HP.

Pro mě je HP řešení zajímavé v tom, že je schopno nabídnout širší záběr při podpoře našeho rozvoje. Ať už jde o rozšiřování kapacit infrastruktury, flexibilního financování či vysoce odborné konzultace.

Ondřej Kareta

Komerční ředitel společnosti DataSpring

Ondřej Kareta - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

DataSpring není primárně poskytovatelem aplikací, ale vrstev pod nimi. Cílíme na model, kdy partner přináší přidanou hodnotu v podobě specifické aplikace nebo služby provozované na platformě DataSpring. V takovém modelu dochází ke spojení silných značek a zvýšení obchodního zaměření na koncového zákazníka. Nečekáme, že budeme hostovat jen něčí servery, ale budeme poskytovat i výpočetní výkon. K tomu jsme schopní nabídnout služby včetně telekomunikační infrastruktury.

Nesázíme na kvantitu, ale na kvalitu a vysokou přidanou hodnotu. Naše portfolio rozvíjíme tam, kde vidíme na mapě bílá místa. Nechceme být jedním z mnoha, ale unikátním poskytovatelem služeb, což nám i partnerům zajišťuje dobré podmínky pro to být na trhu úspěšní.

Martin Smekal

Generální ředitel společnosti DataSpring

Martin Smekal - DataSpring s.r.o.logo DataSpring s.r.o.LinkedIn

S řešeními Commvault jsme vytvořili kvalitní portfolio zálohovacích služeb, které slouží k nasazení v rámci datového centra i mimo něj a k zálohování uživatelských zařízení.

Všechny tyto služby realizujeme na základě zálohovacího softwaru Simpana a technologií uložených v datovém centru. Díky Commvaultu nabízíme vysokou dostupnost služeb v datovém centru.

Nabídka zaměstnání DataSpring s.r.o.
Speciální nabídka videokonferencí Yealink