logo DCom, spol. s r.o.

Dispečerský systém s užitečnými funkcemi a podporou vývojového rozhraní

Dispečerský systém SmartDispatch od Hytery je užitečný softwarový nástroj, který umožňuje zefektivnění práce dispečerů. Ti mohou jednotlivé operace provádět jednoduše a mají nad nimi naprostý přehled a kontrolu.

V řídícím středisku může dispečer volat jednotlivci, vybrané skupině nebo všem účastníkům. Všechny hovory se nahrávají, lze je vyhledat a znovu přehrát.

Funkce audiolink umožňuje propojení hovorových skupin, kanálů základnových stanic a systémů. Zajišťuje tak spolehlivou komunikaci mezi všemi uživateli bez ohledu na frekvenci nebo na to, zda radiostanice pracuje v analogovém či digitálním režimu.

Dispečerský systém Hytera je vybaven mnoha výstražnými funkcemi, jako je tísňové hlášení, rychlostní výstraha a geografické ohraničení, které vytyčuje oblasti na mapě jako pracovní prostor nebo prostor s omezeným přístupem. Jestliže je daná hranice překročena, spustí se alarm.

Hytera dispečerský systém dokáže získávat informace o poloze od jakékoli radiostanice vybavené GPS přijímačem - a to buď na vyžádání si aktuální pozice nebo příkazem na automatické pravidelné zasílání polohy z radiostanice do dispečerského systému.

SIP telefonní propojení pak umožňuje hlasové propojení mezi radiostanicemi a veřejnou telefonní sítí. Můžete tedy volat z radiostanice na veřejná telefonní čísla nebo naopak z telefonu do radiové sítě.

Systému umožňuje zálohování a obnovu dat, zaznamenat historii sledování polohy a opětovné přehrání trasy, záznam a přehrávání hlasu. Všechny hovory jsou nahrávány. Výkazy pak mohou být kdykoli vybrány, konvertovány a exportovány.

Systém řízení dispečerských oprávnění umožňuje nastavit správcům systému a dispečerům různá oprávnění a funkční řízení.

Vývojové rozhraní umožňuje nezávislým vývojářům další rozvoj systému o nové funkce a možnosti.

Samozřejmostí je i podpora více jazyků, dálkové programování a dálkový příposlech.

Článek DCom, spol. s r.o. ze dne 20. července 2018 - pátek

Další články od DCom, spol. s r.o.

Digitální záznam a archivace hovorů a datových informací

Dispečerský systém s užitečnými funkcemi a podporou vývojového rozhraní