logo DCom, spol. s r.o.

Digitální záznam a archivace hovorů a datových informací

Digitální záznamové zařízení RecorDat slouží pro záznam a archivaci hovorů a datových informaci probíhajících na různých typech telekomunikačních zařízení - např. analogové i digitální linky, PBX, VoIP telefony a ústředny, radiostanice. Modularita umožňuje konfigurovat systém podle typu zaznamenávaného zařízení a prostředků záznamu.

Veškeré informace o hovorech i konfiguraci systému jsou uloženy v SQL databázi. Hovory jsou zaznamenány ve standardních formátech mp3 a wav. Ke každému hovoru jsou přiřazeny údaje o datu, čase, trvání hovoru, identifikaci volajícího i volaného.

Podle těchto údajů je možné jednoduše záznamy vyhledávat a třídit. Uživatelé mají přístup k systému podle oprávnění přidělených správcem systému, prostřednictvím webové aplikace s multi-jazykovou podporou. Kromě běžného přehrávání a archivace záznamů, je možné vybrané kanály online monitorovat.

Uživatelsky přívětivé a přehledné webové rozhranní s multi-jazykovou podporou slouží k přehrávání zaznamenaných hovorů i konfiguraci systému, uživatel již nemusí instalovat žádné další aplikace.

Záznamové zařízení má modulární architekturu. Záznamy hovorů jsou realizovány záznamovými moduly, které využívají různé technické prostředky např. záznamové karty nebo programové moduly. K dispozici jsou moduly pro archivaci hovorů, externí diagnostiku a uživatelské prostředí. Jedno-tlivé moduly lze podle potřeby kombinovat.

Záznamové moduly nemusí být umístěny v jednom serveru, ale mohou být umístěny na několika různých serverech propojených počítačovou sítí.

Každé záznamové zařízení je osazeno diskovým RAID polem, aby nemohlo dojít ke ztrátě dat při poškození pevného disku. Hovory i datové záznamy o nich mohou být dále archivovány na datovém úložišti, které je umístěno v počítačové síti, případně na místní externí disky, USB flash disky a DVD-RAM média.

Modul externí diagnostiky umožňuje dozorovat stav záznamového zařízení prostřednictvím SNMP rozhraní, aplikace "Informační panel" a stavového indikátoru pracoviště dispečera TOP. Záznamové zařízení má implementovánu podporu pro DZCR ReDat.

Záznamové moduly pro připojení rozhraní technologií

Modul Smartworks:

Modul Asterisk:

Modul DCom

Další články k tématům - archivace - databáze - hovory - IDSN - monitoring - PBX - radiostanice - server - SIP - SNMP - SQL - telefon - VoIP

Článek DCom, spol. s r.o. ze dne 30. srpna 2018 - čtvrtek

Další články od DCom, spol. s r.o.

Digitální záznam a archivace hovorů a datových informací

Dispečerský systém s užitečnými funkcemi a podporou vývojového rozhraní