logo DELL Computer, spol. s r.o.

Budoucnost partnerství lidí a strojů z pohledu podnikových lídrů

Přes 80% z 3800 vedoucích manažerů středních a velkých firem působících ve 12 oborech se shoduje na tom, že lidé a stroje budou v jejich podnicích do pěti let pracovat jako integrované týmy.

Podle globálního průzkum společnosti Dell Technologies jsou očekávání vedoucích manažerů od budoucnosti velmi rozdílná a jejich postoje se dělí téměř na polovinu. 48% si myslí, že čím více budeme závislí na technologiích, tím více můžeme ztratit v případě kybernetického útoku, přitom 52% z dotázaných takovou hrozbu nevidí.

Přesně na půl se pak rozdělili lídři zapojení do průzkumu v otázce, jestli jim automatizované systémy uvolní čas. Přitom jen 42% se domnívá, že možnost předat část povinností strojům je učiní v práci spokojenějšími.

Drtivá většina dotázaných manažerů se domnívá, že jejich firmy prozatím na přicházející změny nedokáží reagovat dostatečně rychle.

Jen 27% dokáže zapojit digitální technologie do všeho, co dělají. Dokonce 42% má pochybnosti o tom, jestli budou jejich firmy konkurenceschopné i za deset a více let, téměř 60% se pak obává toho, že se změnami neudrží tempo. Přitom zákony a regulace vidí jako bariéru jen pětina dotázaných.

Celkem 61% vidí největší bariéru v absenci digitální vize a strategie, ale také v nedostatečné připravenosti pracovníků. I proto jsou účastníci průzkumu přesvědčeni, že velkou výzvou budou přicházející změny i pro oblast školství a vzdělávání.

Jejich úkolem totiž bude připravit žáky na povolání, která ještě neexistují. To potvrzuje prognóza organizace IFTF, že 85% povolání, kterým se budeme věnovat v roce 2030, zatím ještě neexistuje.

Vstupujeme do období převratných změn - i když podnikoví lídři zastávají protichůdné pohledy na budoucnost, shodují se na potřebě transformace.

Drtivá většina z dotázaných očekává, že během následujících pěti let dokončí jejich společnosti transformaci na softwarově definovanou firmu (89%), vytvoří si účinnou obranu proti kybernetickým útokům (94%) a dokáží poskytovat své produkty formou služby (90%).

Článek DELL Computer, spol. s r.o. ze dne 23. února 2018 - pátek

Další články od DELL Computer, spol. s r.o.