logo Dial Telecom a.s.

LAMBDA: nejrychlejší služba přenosu dat pro firemní zákazníky

Dial Telecom zaznamenal v roce 2012 výrazný nárůst poptávek o nejrychlejší dostupnou službu přenosu dat LAMBDA, která na vlastní pronajaté vlnové délce nabízí rychlost přenosu dat až 40Gb/s.

Službu LAMBDA využívají zejména telekomunikační operátoři a ISP, stále častěji však velké korporace pro komunikaci mezi svými pobočkami v rámci republiky, ale i směrem do zahraničí.

Podle aktuálních údajů Dial Telecomu vzrostly výnosy z prodeje služby meziročně o 107 %. Mezi spokojené zákazníky patří například pojišťovna Kooperativa nebo poradenská společnost Accenture.

Služba nabízená ve vlastní optické WDM síti poskytuje škálovatelnou kapacitu 1 - 40 Gb/s. Technologie služby LAMBDA předurčuje její rozsáhlé využití především v sítích telekomunikačních operátorů a ISP, kteří jsou díky dělení vlnových délek v rámci světelného spektra schopni pokrýt růst kapacitních nároků datových sítí bez nutnosti pokládky nových kabelů. Tomu odpovídá i nynější struktura zákazníků Dial Telecomu pro službu LAMBDA.

Více než 90 % poskytnutých vlnových délek využívají mezinárodní a čeští operátoři nebo lokální ISP. Zatímco na velkoobchodním trhu počet prodaných produktů roste již jen pomalu a trendem posledních let je zvyšování kapacit existujících služeb (z 1 Gb/s na 10 nebo 40 Gb/s), prudce roste maloobchodní segment. Službu LAMBDA poptávají a následně začleňují do své IT infrastruktury i zákazníci z řad finančních institucí, významné e-shopy nebo společnosti s úzkou vazbou na zahraniční pobočky.

Významné posílení datové bezpečnosti

Aby velká společnost zajistila kontinuální fungování svého IT, nemůže spoléhat pouze na jeden centrální housing. Takováto topologie by byla příliš riziková, protože při výpadku serverů, konektivity nebo elektřiny v jednom datovém centru by přestala fungovat například celá pobočková síť nebo síť bankomatů.

Proto významné organizace z korporátního segmentu a státní správy staví svoji centrální infrastrukturu vždy redundantně (všechny klíčové prvky jsou minimálně zdvojeny). To klade větší nároky na telekomunikační infrastrukturu, protože data se musí v reálném čase zapisovat na dva až tři místa současně. Právě zde je bezkonkurenční přenosová kapacita služby LAMBDA neocenitelná.

Jiří Kutílek ředitel přímého prodeje společnosti Dial Telecom k prodeji služeb LAMBDA konstatuje: "Velké korporace využívají službu pronájmu vlastní vlnové délky zejména pro vzájemné propojení datacenter svých uzlových bodů sítě. Díky rozsáhlé optické infrastruktuře Dial Telecomu jsme schopni mezi datacentry poskytnout tuto službu v kruhové topologii, a to s nezávislými průběhy. Všechny služby tak můžeme nabídnout jako ucelený balík plně pokrývající potřeby zákazníka."

Technologie LAMBDA

Technologie optické sítě standardu WDM umožňuje rozdělením barevného spektra světelného paprsku v optickém vlákně využít toto vlákno pro přenos několikanásobně vyšší kapacity. Každá vlnová délka (LAMBDA) nabízí možnost přenášet mezi dvěma body stejnou kapacitu jako jedno vlákno bez technologie WDM.

Dial Telecom provozuje rozsáhlou DWDM a CWDM síť, která je kromě většiny významnějších českých implementována i na mezinárodních uzlech Dial Telecomu v Bratislavě a ve Frankfurtu.

Další články k tématům - datacentrum - eshop - housing - infrastruktura - ISP - operátor - WDM - Jiří Kutílek

Článek Dial Telecom a.s. ze dne 26. února 2013 - úterý

Další články od Dial Telecom a.s.