logo Dial Telecom a.s.

Nové ICT řešení pro Alza.cz zajišťuje Dial Telecom

Dodaná technologie MPLS L3VPN poskytuje rychlejší datové přenosy, škálovatelnost a vysokou míru zabezpečení. Technologie byla rozšířena do více než dvaceti různých poboček Alza.cz v ČR.

Společnost Dial Telecom pomohla s modernizací ICT infrastruktury sítě obchodů Alza.cz. Důvodem rozšíření telekomunikační sítě největšího tuzemského prodejce počítačů a elektroniky byla zvýšená poptávka zákazníků a expanze společnosti na Slovensko. Kompletní datové řešení je postaveno na službě MPLS VPN, poskytuje vyšší datovou kapacitu, flexibilitu pro další rozšiřování a významně posiluje zabezpečení.

Zvýšené nároky na ICT infrastrukturu souvisí s obchodními úspěchy společnosti Alza.cz, rostoucím zájmem zákazníků, vysokým počtem poboček a expanzí na nové trhy. Roční součet objednávek zákazníků Alza.cz se pohybuje v řádu milionů.

Při takovém objemu transakcí by každý výpadek ICT infrastruktury znamenal vysoké ztráty na ušlém zisku a nespokojené zákazníky. Velmi důležitá je také oblast zabezpečení citlivých dat a schopnost pokrýt výkyvy datových přenosů, například špičky v období předvánoční nákupní horečky.

Dial Telecom dodal svému dlouholetému partnerovi moderní a spolehlivé řešení, založené na službě MPLS (Multi Protocol Label Switching) L3VPN.

Moderní a spolehlivé řešení

Výhodou řešení postaveného na MPLS je vysoká spolehlivost sítě podpořená záložními linkami do většiny lokalit, maximální škálovatelnost a variabilita. Dial Telecom připojuje jednotlivé pobočky ke své páteřní síti využívající DWDM technologii s kapacitou n*10 Gbit/s nebo n* 40 Gbit/s.

Takto dimenzovaná síť má z hlediska potřeb korporátních zákazníků prakticky nevyčerpatelné kapacity. Dial Telecom tak může nabídnout flexibilní růst kapacity dle aktuálních potřeb a rozvoje podnikatelských aktivit svých firemních zákazníků.

Citlivá data v bezpečí

Další výhodou řešení postaveného na bázi vyhrazené MPLS VPN mimo síť Internet je vyšší úroveň zabezpečení celé infrastruktury. Primárně internetovému prodejci, jakým Alza.cz je, by mohl hackerský nebo DDoS útok přivodit významné ztráty. Rovněž zabezpečení dat klientů je pro takto známý internetový obchod absolutní prioritou.

Veškerý přístup do sítě Alza.cz z venčí je tedy velmi pečlivě sledován a kontrolován. MPLS umožňuje zajistit přístupy do sítě pouze z jednoho nebo dvou uzlů. V těchto uzlech je možné zřídit sofistikovanou strukturu firewallů, ISA serverů a jiných metod zabezpečení IT. Centrální přístup na internet významně ulehčuje IT správcům zajistit jednotná bezpečnostní pravidla v celé WAN (Wide Area Network) a precizně ochránit nejcitlivější data v síti.

Alza.cz je s řešením pro telco služby velmi spokojena. Tomáš Havryluk, IT ředitel společnosti Alza.cz, potvrdil: "Dial Telecom se osvědčil jako dlouholetý partner, který dokáže naslouchat našim potřebám a nabízí řešení, která jsou nejen cenově výhodná, ale i spolehlivá a kvalitní. Pro naši společnost je rovněž velmi významné, že tým Dialu dokáže pružně reagovat a služby jsou oproti konkurenci zřizovány velmi rychle, často přesně dle našich potřeb. Využívání služeb Dial Telecomu se rozhodně vyplatilo při dosavadní expanzi naší společnosti v ČR a jsme přesvědčeni, že s tímto operátorem dokážeme úspěšně spolupracovat i na dalších trzích."

Datová podpora expanze Alza.cz na Slovensko

Svůj úspěšný podnikatelský model se Alza.cz rozhodla rozšířit i mezinárodně. První zemí zvolenou pro expanzi v rámci středoevropského regionu se stalo Slovensko. Zajištění spolehlivých datových služeb bylo opět svěřeno Dial Telecomu.

Český poskytovatel datových služeb provozuje vlastní optickou infrastrukturu propojenou s nejvýznamnějšími telekomunikačními uzly na Slovensku. MPLS síť na L3 vrstvě zajišťují přímo technici Dial Telecomu a z pohledu zákazníka je tedy zcela jednotná v Česku i na Slovensku. To přináší řadu výhod v možnosti bezproblémového využití IT infrastruktury z české centrály i pro provoz na Slovensku.

Obchodní ředitel Dial Telecomu Tomáš Strašák podotýká: "Dial Telecom je preferovaným partnerem pro mnohé nejvýznamnější telekomunikační operátory, kterým ve velké míře dodáváme například přípojky v ČR pro mezinárodní sítě korporátních klientů. Díky úzkému obchodnímu napojení a znalosti situace na klíčových telekomunikačních trzích pro expanzi českých firem jsme schopni zajistit velice výhodné a kvalitní telekomunikační služby i mezinárodně. Je potěšitelné, že často v podobných tendrech dokážeme zvítězit i proti operátorům, kteří mají například v zemích středoevropského regionu vlastní infrastrukturu."

Další články k tématům - firewall - hacker - ICT - infrastruktura - MPLS - operátor - VPN - WAN - Tomáš Havryluk - Tomáš Strašák

Článek Dial Telecom a.s. ze dne 20. srpna 2012 - pondělí

Další články od Dial Telecom a.s.