logo Dial Telecom a.s.

Odložený tendr KIVS vede k plýtvání: Dial Telecom vyzývá vládní představitele k součinnosti

Dial Telecom zaslal otevřený dopis premiérovi Petru Nečasovi, vládě a ministrovi vnitra Janu Kubicovi s výzvou k okamžité součinnosti v současném nesprávném vedením tendru KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy.

Česká stát díky několika nelogickým chybám přišel nyní již odhadem o více než 2 miliardy korun, v době, kdy se kabinet premiéra snaží o nové a nové škrty ve státním rozpočtu. Otevřený dopis vyčíslil rozdíly mezi cenami internetu a hlasových služeb, za které je nakupuje stát (odložený tendr KIVS) a za které jsou v současnosti dostupné běžně na trhu.

Vážený pane premiére,

dovolujeme si Vás vyzvat k součinnosti proti konkrétnímu plýtvání miliardami korun z peněz daňových poplatníků, ke kterému nyní dochází v souvislosti se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky "Poskytování služeb v rámci Komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy" (dále KIVS) ze dne 20.12. 2011.

Společnost Dial Telecom, a. s., jako jeden z účastníků tendru, byla přesvědčena, že právě toto zadávací řízení proběhne korektně. Připomínáme, že předchozí řízení o totožné veřejné zakázce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS), rovněž na základě právních kroků naší společnosti, již v roce 2011 zrušil, a to z důvodu omezení hospodářské soutěže na straně zadavatele.

Ministerstvo vnitra ČR následně učinilo zdánlivě transparentní kroky k nápravě, neboť následně vyhlášené zadávací řízení se jevilo jako vedené v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V prosinci 2011 došlo opět ke zrušení nového výběrového řízení přímo Ministerstvem vnitra ČR a to již poté, co byly zveřejněny cenové nabídky jednotlivých uchazečů. Dial Telecom byl mezi účastníky na předním místě.

Česká republika letos přijde odhadem o možné úspory ve výši 2 mld. korun

Společnost Dial Telecom, a. s., jakožto poskytovatel vysoce kvalitních datových, hlasových a internetových služeb, usiluje o rovnocenné podmínky hospodářské soutěže a také o to, aby české úřady zbytečně neplýtvaly prostředky daňových poplatníků. Jsme připraveni účastnit se korektních výběrových řízení a předložit Vám reálné tržní nabídky se zárukou kvalitních služeb, jež povedou k úsporám nejen dotčeného úřadu, ale i státních prostředků.

Poukazujeme na to, že výsledkem zrušení zadávacího řízení KIVS z prosince 2011, bude také, mimo jiné, časová tíseň jednotlivých úřadů k vypsání řádných veřejných zakázek na komunikační služby a leckde povede také k omezení nebo úplnému vyloučení hospodářské soutěže. V takovém případě se prodlouží stav, kdy úřady budou platit z prostředků daňových poplatníků za komunikační služby opět přemrštěné ceny.

Pro Vaši představu uvádíme příklad Českého statistického úřadu, který z KIVS vystoupil v roce 2011 a odolal tlaku Ministerstva vnitra ČR na setrvání v tomto projektu. Potvrdilo se, že reálné tržní ceny jsou oproti cenám KIVS až o 80 % nižší a úřad tak ušetřil nemalé prostředky daňových poplatníků.

Dovolujeme si Vám také předložit srovnání současných cen v KIVS a skutečných tržních cen.

Věříme, že Vám tento stav není lhostejný a učiníte patřičné kroky k jeho zlepšení vypsáním transparentního a korektního dílčího výběrového řízení.

Zdeněk Sivek
předseda představenstva

Aleš Zeman
místopředseda představenstva

Tomáš Strašák
člen představenstva

Srovnání současných cen v KIVS a skutečných tržních cen

Uživatel Město QoS Šířka pásma Sdílení Operátor Současná cena Tržní cena Úspora
ČÚZK Praha Enterprise profil, 1d-1v-4a 100 Mbit/s 3 porty O2 120 604,000 70 000,000 50 604,000
ÚZSVM Praha Aplikační profil, 1d-0v-2a 100 Mbit/s 1 port O2 120 604,000 70 000,000 50 604,000
AOPK Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 50 Mbit/s 1 port O2 88 387,000 40 000,000 48 387,000
Mze Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 100 Mbit/s 1 port O2 85 292,000 40 000,000 45 292,000
SZIF Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 34 Mbit/s 1 port O2 112 300,000 65 000,000 47 300,000
ČSÚ Praha 10 Standardní profil, 1d-0v-0a 50 Mbit/s 1 port O2 103 450,000 65 000,000 38 450,000
ČSÚ Praha 10 Standardní profil, 1d-0v-0a 200 Mbit/s 1 port O2 185 700,000 90 000,000 95 700,000
MD Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 155 Mbit/s 1 port O2 110 100,000 50 000,000 60 100,000
ÚKZÚZ Brno Standardní profil, 1d-0v-0a 34 Mbit/s 1 port O2 58 746,000 30 000,000 28 746,000
SVS Brno Standardní profil, 1d-0v-0a 10 Mbit/s 2 porty O2 59 100,000 30 000,000 29 100,000
Mze Hradištko Standardní profil, 1d-0v-0a 10 Mbit/s 1 port O2 51 258,000 50 000,000 1 258,000
ČSSZ Praha Enterprise profil, 1d-1v-4a 155 Mbit/s 3 porty GTS 218 398,000 100 000,000 118 398,000
GŘC Praha Enterprise profil, 1d-1v-4a 155 Mbit/s 1 port GTS 181 998,000 100 000,000 81 998,000
MF Praha Hlasový profil, 1d-1v-0a 50 Mbit/s 1 port GTS 67 821,000 40 000,000 27 821,000
VZP Praha 3 Enterprise profil, 1d-1v-4a 100 Mbit/s 1 port GTS 97 563,000 55 000,000 42 563,000
VZP Praha 1 Enterprise profil, 1d-1v-4a 100 Mbit/s 1 port GTS 97 563,000 55 000,000 42 563,000
MSp Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 10 Mbit/s 1 port GTS 31 190,000 20 000,000 11 190,000
MSp Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 34 Mbit/s 2 porty GTS 78 315,000 30 000,000 48 315,000
MSp Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 155 Mbit/s 2 porty GTS 259 865,000 90 000,000 169 865,000
MSp Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 10 Mbit/s 1 port GTS 28 650,000 15 000,000 13 650,000
MSp Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 16 Mbit/s 1 port GTS 53 471,000 19 000,000 34 471,000
MSp Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 16 Mbit/s 2 porty GTS 67 788,000 20 000,000 47 788,000
MPSV Praha Enterprise profil, 1d-1v-4a 100 Mbit/s 1 port GTS 74 100,000 50 000,000 24 100,000
MPSV Praha Enterprise profil, 1d-1v-4a 100 Mbit/s 1 port GTS 74 100,000 50 000,000 24 100,000
ČSSZ Praha Enterprise profil, 1d-1v-4a 155 Mbit/s 3 porty GTS 37 405,000 35 000,000 2 405,000
GŘC Praha Enterprise profil, 1d-1v-4a 155 Mbit/s 1 port GTS 37 096,000 35 000,000 2 096,000
MF Praha Hlasový profil, 1d-1v-0a 50 Mbit/s 1 port GTS 84 990,000 30 000,000 54 990,000
VZP Praha 2 Smíšený profil, 1d-1v-2a 10 Mbit/s 1 port GTS 38 900,000 15 000,000 23 900,000
MŽP Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 34 Mbit/s 2 porty GTS 82 552,000 25 000,000 57 552,000
SVS Praha 2 Standardní profil, 1d-0v-0a 10 Mbit/s 1 port GTS 28 650,000 18 200,000 10 450,000
MSp Jihlava Standardní profil, 1d-0v-0a 10 Mbit/s 1 port GTS 36 752,000 25 000,000 11 752,000
MSp Zlín Standardní profil, 1d-0v-0a 10 Mbit/s 1 port GTS 36 752,000 25 000,000 11 752,000
SVS Liberec 11 Standardní profil, 1d-0v-0a 10 Mbit/s 1 port GTS 33 250,000 12 000,000 21 250,000
MSp Liberec Standardní profil, 1d-0v-0a 16 Mbit/s 1 port GTS 56 000,000 15 000,000 41 000,000
ČSÚ Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 100 Mbit/s 1 port TSYS 85 400,000 20 000,000 65 400,000
ÚOOÚ Praha Standardní profil, 1d-0v-0a 10 Mbit/s 2 porty TSYS 39 400,000 10 000,000 29 400,000
MSp Brno Standardní profil, 1d-0v-0a 34 Mbit/s 1 port TSYS 141 052,450 33 000,000 108 052,450
MF Brno Hlasový profil, 1d-1v-0a 16 Mbit/s 1 port TSYS 62 000,000 25 000,000 37 000,000
MSp Č. Budějovice Standardní profil, 1d-0v-0a 16 Mbit/s 1 port TSYS 83 400,000 21 000,000 62 400,000
MSp Hradec Králové Standardní profil, 1d-0v-0a 10 Mbit/s 3 porty TSYS 65 937,240 20 500,000 45 437,240
MSp Hradec Králové Standardní profil, 1d-0v-0a 16 Mbit/s 1 port TSYS 74 321,000 31 000,000 43 321,000
MSp Hradec Králové Standardní profil, 1d-0v-0a 10 Mbit/s 1 port TSYS 54 493,590 20 000,000 34 493,590
MSp Plzeň Smíšený profil, 1d-1v-2a 16 Mbit/s 1 port TSYS 83 987,000 20 000,000 63 987,000
MSp Olomouc Standardní profil, 1d-0v-0a 16 Mbit/s 1 port TSYS 54 493,590 20 000,000 34 493,590
MSp Ostrava Standardní profil, 1d-0v-0a 16 Mbit/s 1 port TSYS 84 264,000 20 000,000 64 264,000
MSp Ústí nad Labem Standardní profil, 1d-0v-0a 16 Mbit/s 1 port TSYS 82 367,000 20 000,000 62 367,000
3 809 825,870 1 739 700,000 2 070 125,870

Článek Dial Telecom a.s. ze dne 26. ledna 2012 - čtvrtek

Další články od Dial Telecom a.s.