logo Dial Telecom a.s.

Státní úřady šetří za datové i hlasové služby

Státní úřady, které si vybraly dodavatele datových a hlasových služeb ve vlastních tendrech mimo centralizovaný systém KIVS, ušetří z kapes daňových poplatníků miliony korun ročně. S konkrétními údaji přichází Dial Telecom.

Počátkem roku 2013 Dial Telecom uspěl ve výběrových řízeních dvojice státních institucí na dodávku telekomunikačních služeb. Ministerstvo zahraničních věcí a Státní rostlinolékařská správa se rozhodly nevyužít nákupu dílčích IT služeb v rámci projektu Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) a vybrat si svého vlastního dodavatele na základně nejlepší nabídky.

Odklonem od dosavadních dominantních poskytovatelů spoří obě instituce zhruba dvě třetiny nákladů, celkově přes šest milionů korun.

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) i Státní rostlinolékařská správa (SRS) si shodně ve výběrovém řízení na dodávku telekomunikačních služeb zvolily Dial Telecom v lednu letošního roku.

Vlastní tendry obou institucí byly reakcí na opětovné potíže státu vypsat regulérní centralizovanou soutěž, která by nediskriminovala malé a střední dodavatele telekomunikačních řešení. Ti přitom zpravidla poskytují levnější služby než velké společnosti.

Díky zrušení centralizovaného tendru si mohou úřady svobodně zvolit dodavatele vlastních komunikačních řešení bez omezení, pouze na základě nejlepší nabídky. To přináší razantní úspory. Například MZV a SRS shodně za telekomunikační služby uspoří dvě třetiny nákladů.

Dial Telecom přináší podrobnější čísla

Ministerstvo zahraničních věcí:

Státní rostlinolékařská správa:

Jedná se pouze o úspory za dodávku dílčích služeb pro dvojici státních úřadů. Tomáš Strašák, obchodní ředitel a předseda představenstva Dial Telecomu, odhaduje, že celá státní sféra platí za telekomunikační služby až o půl miliardy korun ročně více, než by mohla, kdyby do vlastních tendrů na dodávku těchto služeb přizvala i menší poskytovatele.

Mezi další úřady, které se k odklonu od centralizovaných dodávek telekomunikačních řešení odhodlaly již loni, patří správce státní kasy ministerstvo financí nebo Český statistický úřad. Také tyto instituce dokázaly získat tržní ceny, které byly o 50 až 80 % výhodnější, než jim dříve zajišťovalo ministerstvo vnitra přes KIVS.

Tomáš Strašák dále doplňuje: "Věříme, že ostatní úřady, stejně jako ministerstvo financí, ministerstvo zahraničních věcí nebo Státní rostlinolékařská správa, provedou vlastní tendry na nákup telekomunikačních služeb. Z našeho pohledu je to jediná cesta, jak snížit náklady na tyto služby, protože stát to v posledních třech letech navzdory jeho proklamacím nedokázal."

Další články k tématům - infrastruktura - tendr - VPN - Tomáš Strašák

Článek Dial Telecom a.s. ze dne 29. dubna 2013 - pondělí

Další články od Dial Telecom a.s.