logo Dial Telecom a.s.

Tendr na SMS jízdenky pro DP města Brna napaden u ÚOHS

Dial Telecom podal námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky "Dodání systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv" zadavatele Dopravní podnik města Brna, a.s.

Dial Telecom se tak rozhodl na základě nestandardního způsobu průběhu této veřejné zakázky, počínaje samotnou zadávací dokumentací, jež dle názoru společnosti odporuje i zákonu.

Dial Telecom podal námitky mimo jiné na tyto body zadávací dokumentace

Tento požadavek je zcela neodpovídající předpokládanému objemu plnění veřejné zakázky a je technicky nesplnitelný. Zpracovat 20000 SMS za minutu pro každou síť mobilního operátora zvlášť je vzhledem k předpokládanému objemu využití služby silně naddimenzované. Příkladem může být i pražská metropole, kde se v průměru koupí 30000 SMS, ale za celý den.

Odůvodnění a návrhy na změnu zadávacích podmínek Dial Telecom zaslal rovněž na Dopravní podnik města Brna, a.s.

Další závažnou vadu zadávací dokumentace Dial Telecom vidí ve způsobu hodnocení komplexnosti nabízených služeb. Zadavatel stanovil hodnotící kritérium komplexnosti nabízených služeb s váhou 45 %, což je váha, jež je způsobilá výrazné ovlivnit hodnocení podaných nabídek, avšak v žádném případě se nejedná o kritérium, které může být objektivně hodnoceno. Jednotlivá subkritéria jsou popsána tak, že řada z nich není ani způsobilá být předmětem hodnocení smlouvy (např. způsob komunikace při objednávání jízdenky zákazníkem) apod.

Zrušení tendru a vyhlášení nového

"Vadí nám přehnané požadavky i neprůhledná kritéria soutěže a proto jsme podali Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Naším cílem je, aby ÚOHS výběrové řízení zrušil a byl vypsán nový - transparentní tendr, který umožní uchazečům reálně splnit požadavky zadavatele", říká Robert Horáček, produktový manažer Dial Telecom, a.s.

Další články k tématům - operátor - SMS - soutěž - tendr - ÚOHS - Robert Horáček

Článek Dial Telecom a.s. ze dne 22. května 2012 - úterý

Další články od Dial Telecom a.s.