logo Dial Telecom a.s.

ÚOHS zakázal uzavřít smlouvu s dodavatelem SMS jízdenek v Brně

Dial Telecom vítá zákaz uzavřít smlouvu s potenciálním dodavatelem SMS jízdenek, který uložil ÚOHS Dopravnímu podniku města Brna. Úřad získal pochybnosti o souladu tendru se zákonem již v předběžném opatření.

Tendr u ÚOHS napadla před třemi týdny společnost Dial Telecom pro velmi nestandardní způsob průběhu této veřejné zakázky a kvůli zadávací dokumentaci, která podle názoru Dial Telecomu odporovala v několika bodech zákonu. S námitkami u ÚOHS nyní uspěl.

Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS podala společnost Dial Telecom, jako jeden z potenciálních účastníků, 17.5. 2012. Důvodem byly přehnané požadavky a neprůhledná kritéria soutěže. Cílem bylo, aby ÚOHS výběrové řízení zrušil a byl vypsán nový, transparentní tendr, jenž by umožnil uchazečům reálně splnit požadavky zadavatele.

Nyní ÚOHS dal Dial Telecomu částečně za pravdu - po předběžném přezkoumání uložil Dopravnímu podniku města Brna zákaz uzavřít smlouvu v otevřeném řízení "Dodání systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv".

Usilujeme o nové výběrové řízení

"Dial Telecom dlouhodobě bojuje za to, aby výběrová řízení, která vyhlašuje státní správa a samospráva, byla transparentní a spravedlivá ke všem uchazečům. Není to poprvé, co se nám významným způsobem podařilo zastavit další pokusy o pokřivení telekomunikačního trhu v České republice", řekla k tomu Martina Setunská, Marketing & PR manažerka společnosti Dial Telecom. "Budeme rádi, když v tomto případě ÚOHS v dalším stupni řízení celý tendr na SMS jízdenky v Brně zruší a bude vypsán nový, otevřenější ostatním uchazečům", dodala Martina Setunská.

Vybrané námitky Dial Telecomu k zadávací dokumentaci DPMB:

Vyjádření ÚOHS

Vzhledem k tomu, že Úřad po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména při vymezení minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, a dodržení zásady transparentnosti při stanovení dílčího hodnotícího kritéria, rozhodl Úřad v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu řízení o předběžném opatření uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí tak, aby smlouva na plnění veřejné zakázky "Dodání systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv" nebyla uzavřena dříve, než bude případ řádně prošetřen, případně než bude zjednána náprava.

Neprůhledný tendr v Brně rozporují i další společnosti

"Naše společnost stále pevně věří, že tendr na brněnskou SMS jízdenku bude vyhlášen korektně a s férovými podmínkami pro všechny společnosti, které jsou schopni ji technicky realizovat. Proto toto rozhodnutí vítáme", řekl Karel Sasín, jednatel společnosti Axima s.r.o.

Očekávané zavedení platebního systému jízdného v městské hromadné dopravě v Brně prostřednictvím SMS mobilní komunikace tak paradoxně zdržel sám Dopravní podnik města Brna prvotní zadávací dokumentací, u níž nyní ÚOHS po předběžném posouzení pochybnosti o souladu se zákonem.

Další články k tématům - SMS - soutěž - tendr - ÚOHS - Martina Setunská - Karel Sasín

Článek Dial Telecom a.s. ze dne 6. června 2012 - středa

Další články od Dial Telecom a.s.