logo Digital Resources a.s.

Nástroje pro řízení a plánování servisu pomáhají v práci techniků

Servisní firmy se často potýkají s potížemi, jako jsou nízká efektivita práce, nedostatečná koordinace mezi dispečinkem a techniky, problémy s vykazováním práce, roztříštěné informace o zákaznících a neautomatizované firemní procesy.

Z průzkumu společnosti Digital Resources vyplývá, že zaměstnancům v servisně orientovaných organizacích nepomáhá v práci žádné automatizované workflow. Ani servisní technici nemají k dispozici žádnou moderní aplikaci, která by jim pomohla evidovat potřebné informace při realizaci servisního zásahu.

I přesto se ale většina zaměstnanců cítí být spokojena s řešením, které aktuálně používají pro řízení a plánování činnosti servisu.

Další zajímavá zjištění z průzkumu:

A nebylo by skvělé, kdyby zaměstanci servisu dostali do rukou takové nástroje, které jim a dalším lidem z firmy usnadní práci, eliminují rizika lidských chyb a opomenutí a zajišťují, že vše bude provedeno řádně a v termínu?

To vše poskytuje Intuo Servis - informační systém s nástroji pro plánování a řízení servisu ve firmě - od zadání servisního požadavku, přes realizaci servisního zásahu, až po zpětné prohlédnutí servisního listu a vygenerování podkladů pro fakturaci.

Intuo Servis pomáhá pružně reagovat na potřeby zákazníků a zajištuje jednotný výkon práce v rámci společnosti. Zásadním způsobem zefektivňuje firemní procesy a sdílení informací mezi jednotlivými pracovníky.

Intuo Servis zajistí tyto oblasti:

Informační systém Intuo Servis pomáhá zefektivnit práci ředitelům a jednotlivým pracovníkům, servisním oddělením i servisním firmám jako celku.

Podívejte se, jak např. pomáhá v řízení servisu ve společnosti ČEZ ESCO v Čechách a na Slovensku.

Další články k tématům - automatizace - fakturace - monitoring - plánování - průzkum - servis - workflow - zaměstnanci

Článek Digital Resources a.s. ze dne 12. března 2021 - pátek

Další články od Digital Resources a.s.

Správa firemního obsahu - webinář

Efektivní řízení procesů firmy - webinář

Intuo Servis s oceněním Pozoruhodný produkt 2021 - nástroje řízení a plánování servisu ve firmě

Integrace podnikových systémů - webinář

Školení zaměstnanců - webinář

Audity a nápravná a preventivní opatření - webinář

Správa řízené dokumentace - webinář

Quality Management System Intro - webinář

Průvodce světem ECM - 10 tipů pro výběr vhodného řešení

Efektivní plánování a řízení servisu - webinář

Profesionální IT služby pro nejrůznější oblasti a specializace

Správa dokumentů bez starostí - webinář

Nástroje pro řízení a plánování servisu pomáhají v práci techniků

Automatizace firemních procesů - infografika

Efektivní práce v advokátní kanceláři - webinář

Digitalizace a automatizace HR procesů - webinář

Jak lépe řídit obchodní aktivity firmy - infografika

S inteligentní správou informací ušetříte polovinu pracovního dne - infografika

Efektivní plánování a řízení servisu - infografika

Řízení geograficky rozptýlených týmů - webinář

Automatizace firemních procesů - webinář

Efektivní řízení obchodních aktivit - webinář

Jak na informační chaos - webinář

Efektivní práce advokátní kanceláře s podporou Intuo Legal

Digitalizace a inteligentní správa firemních dokumentů - webinář

Řízení a plánování servisu - webinář

Moderní nástroje pro lepší správu a sdílení obsahu - webinář

Intuo Servis ve společnosti ČEZ ESCO - případová studie

Správa firemních dokumentů a informací bez starostí - webinář

Inovace v oblasti správy dokumentů a informací - webinář

DMS-IN.CLOUD - ideální řešení v cloudu pro správu firemních dokumentů

Řízení firemních procesů a nástroje pro home office - webinář

Digitální back office s M-Files

Automatizace a digitalizace HR - webinář

Intuo - systém pro efektivní práci z home office

Intuo Legal v advokátní kanceláři Skils - případová studie

M-Files nastavují standard pro správu firemního obsahu

Jak na školení zaměstnanců - webinář

Automatizace firemních procesů s M-Files v NEY spořitelním družstu

Jak zlepšit firemní procesy - webinář

Užitečná firemní spolupráce při zavádění ERP Helios Orange

Dokonalé nástroje pro snadnou a efektivní spolupráci vzdálených týmů

Řízená správa dokumentů - webinář

Jak na digitální HR

Jak na efektivní správu firemního obsahu

Centralizovaná platforma v cloudu pro správu firemních informací

QMS a správa firemních dokumentů v sérii webinářů Digital Resources

Řízení vzdálených týmů pomocí CRM Intuo pro home office - webinář

Jak na efektivní práci z domácího prostředí

Řízení a plánování servisu v mobilní aplikaci