logo Dimension Data Czech Republic a.s.

Dimension Data pomáhá vytvářet zelené sítě

Organizace, které vyžadují nákladově efektivní prostředky ke zlepšení svého přístupu k životnímu prostředí prostřednictvím lepšího porozumění svým sítím, mají nyní k dispozici novou robustní službu.

Služba posouzení životnosti technologií (Technology Lifecycle Management Assessment, TLM) uvedená po celém světě společností Dimension Data, předním poskytovatelem IT služeb a řešení, umožňuje organizacím zjednodušit komunikační sítě a dosáhnout vyšší automatizace a přesnosti při plánování rozvoje síťové infrastruktury.

Zbyszek Lugsch, Solution Manager ze společnosti Dimension Data Czech Republic a.s., upozorňuje, že IT infrastruktura může mít enormní spotřebu jak energie a prostoru, tak i cenných kapacit IT profesionálů.

"Většina organizací ví, že výrobci síťových technologií neustále vylepšují technologické a výrobní postupy tak, aby zajistili lepší energetickou účinnost. Někteří dokonce budují řešení, která rovněž pomáhají regulovat ostatní IT systémy a utility, aby šetřila energií, jako IP telefony, bezdrátové přístupové body a dokonce i osvětlení a klimatizace. Tyto prostředky lze po pracovní době nebo v období nečinnosti vypnout."

"Ale protože organizace nemají celkový pohled na své technologické prvky, neví, které zařízení vyměnit nebo které technologie, procesy a postupy zhospodárnit, aby tak došlo ke zlepšení jejich vlivu na životní prostředí bez vynaložení nákladů na nový hardware či software."

Služba TLM automatizuje jak identifikaci síťových prvků, tak i hodnocení jejich stavu. Umožňuje rovněž snadné porovnání stavu prvků proti nejvhodnějším postupům (best practice) v dané situaci.

Služba je konkrétně určena k identifikaci problémů základního zabezpečení, konfigurace a konce životnosti síťových zařízení tak, aby tyto problémy mohly být aktivně řešeny.

"Pomocí identifikace a klasifikace prvků běžících v síti jsme schopni poskytnout zprávu, která podrobně mapuje a popisuje současný stav sítě," říká Lugsch. "Identifikujeme slabá a napadnutelná místa a informujeme o stavu životnosti síťových komponent. S tak vysokou úrovní přehledu lze získat potřebný čas k naplánování aktualizací, učinění poučených rozhodnutí o prodloužení doby používání určitých prvků a vytvoření rozpočtu pro ty, které potřebují upgrade nebo náhradní díly."

"Přesná inventura sítě umožňuje organizacím činit správná rozhodnutí ve správný čas a za správnou cenu - a s nebývalým luxusem činit všechna tato rozhodnutí v souladu s pozitivním vlivem na životní prostředí."

Služba TLM společnosti Dimension Data se vyvinula z původní služby hodnocení sítí díky zkušenostem s procesy z více než 300 uskutečněných hodnocení v průběhu let 2008 a 2009.

"Tyto zkušenosti jsme zapracovali do nové služby, která ještě jednodušeji a s efektivními náklady umožňuje klientům odstranit rizika a plýtvání v procesu správy jejich síťové infrastruktury," vysvětluje Lugsch.

Realizovaných 300 hodnocení potvrdilo, že většina organizací čelí finančnímu a provoznímu riziku a ohrožuje svou pověst, protože nemají dostatek znalostí o své síti a dalších technologických prvcích.

Průměrně celkem 73 % síťových zařízení je provozováno s bezpečnostními chybami, které jsou již dobře známy a zdokumentovány výrobci, ale klientem doposud nebyly odstraněny.

Pro každé síťové zařízení existuje v průměru 30 konfiguračních problémů. Nejčastější špatně nakonfigurovanou kategorií je autentizace. Téměř polovina všech síťových zařízení se nachází ve stádiu zastarání, kdy už nejsou k dispozici náhradní díly, podpora a opravy.„ dodává na závěr Zbyszek Lugsch.

Další články k tématům - Data - Dimension - hodnocení - IT - síťových - TLM - Zbyszek Lugsch

Článek Dimension Data Czech Republic a.s. ze dne 22. října 2009 - čtvrtek

Další články od Dimension Data Czech Republic a.s.

Komfortní poznávání se specialisty. Rio, Iguazú, Amazonie, Salvador, Natal.
Půjčka online přes internet, půjčky do 15 000 Kč ihned na účet
Lesak váhy do obchodů, výroben a skladů. Prodej, výroba a servis vah.