logo Dimension Data Czech Republic a.s.

Dimension Data ve fiskálním roce 2009 zvýšila své roční příjmy

Dimension Data Czech Republic a.s. oznamuje hospodářské výsledky skupiny Dimension Data Holdings plc za fiskální rok 2009, s koncem k 30. září 2009.

 Vzhledem k extrémně náročným ekonomickým podmínkám, které převládaly v daném období, dokázala skupina udržet celkově konzistentní příjmy. Silný růst o 13,0 % ve službách vedl ke zlepšení hrubé marže, a to, v kombinaci s řízením provozních nákladů, vedlo k růstu provozního zisku o 25,4 %. Provozní marže skupiny vzrostla na 4,9 %, což ve srovnání s fiskálním rokem 2008 (4,0%) představuje nárůst. Dále je třeba vyzdvihnout dobré výsledky v oblasti řízení pracovního kapitálu a hotovosti, která při uzávěrce dosáhla výše 600 milionů dolarů.

Jindřich Rädisch, Country Manager Dimension Data Czech Republic říká : "Výsledky jsou důkazem dalšího úspěchu v plnění naší strategie ziskového růstu, kterou jsme spustili v roce 2005. Od té doby je růst našich příjmů vyšší než růst trhu a čtyři roky za sebou jsme dosáhli ročního tempa růstu ve výši 12,3 %. Zároveň zvýšené hrubé marže a obezřetné řízení nákladů podpořily navýšení provozních marží skupiny z 2,1 % ve fiskálním roce 2005 na loňských 4,9 %. Náš provozní zisk se více než ztrojnásobil na 194,4 milionů dolarů a za posledních pět let vytvořil přes 1 miliardu dolarů v hotovosti z provozní činnosti."

Klíčovým rysem letošních výsledků je vynikající růst tržeb v oblasti služeb. To bylo dáno především 19,3 % růstem Managed Services divize Systémové integrace (SI) a růstem tržeb o 27,9 % v divizi Internet Solutions. Příjmy Professional Services v rámci SI mají tendenci více korelovat s výnosy produktů, a tak vzrostly o 2,3 %. Růst tržeb ve službách dále kompenzoval 7,5% pokles v příjmech z prodeje produktů, což je významný úspěch na tak v náročném trhu, kde poptávka byla ovlivněna škrty v kapitálových výdajích v několika tradičních klientských segmentech.

Efektivní sazba daně, s výjimkou mimořádných položek, činila 26,7 % (2008 - 25,9 %). Skupina obdržela 11,0 milionů dolarů jako výjimečnou daňovou úlevu (a 1,5 milionů dolarů na provozní náklady) na restrukturalizaci financování univerzitních pozemků a budov v Jižní Africe.

Zisk na akcii před započítáním mimořádných položek byl 7,6 centů ve srovnání se 7,4 centy v předchozím roce.

Další články k tématům - Data - Dimension - dolarů - marže - milionů - provozní - příjmy - růst - tržeb - Jindřich Radisch

Článek Dimension Data Czech Republic a.s. ze dne 27. ledna 2010 - středa

Další články od Dimension Data Czech Republic a.s.