logo Dimension Data Czech Republic a.s.

Průzkum o stavu podnikových sítích

Průměrné stáří podnikové síťové infrastruktury se v Evropě, Asii, Tichomoří a Austrálii snižuje rychlostí odpovídající celosvětovému průměru. Zatímco v Americe se počet stárnoucích a zastaralých zařízení snižuje mnohem rychleji - ve srovnání s rokem 2015 jich není 60, ale jen 29%.

Podle nejnovější zprávy Network Barometer Report je tento trend pravděpodobně výsledkem uvolňování zdrojů po čtyřech letech šetření. Klienti v americkém regionu inovují své sítě pomocí nové generace programovatelné infrastruktury. Oproti tomu v Asii, Tichomoří a Austrálii stojí za inovacemi změny v sítích datových center.

Na rozdíl od tohoto celosvětového trendu stárne síťová infrastrukturu na Středním východě a v Africe, což může být důsledek ekonomické nejistoty, obzvláště pak v případě Jižní Afriky.

V rámci posouzení 97 tisíc síťových zařízení identifikovala společnost Dimension Data, že podíl zařízení s alespoň jednou známou zranitelností1 se oproti 60% v roce 2015 zvýšil na letošních 76%. To je nejvyšší hodnota za posledních 5 let.

Během posledních 3 let se podíl síťových zranitelností v evropských firmách výrazně zvyšuje, a to z 26% v roce 2014 přes 51% v roce 2015 až na současných 82%. Za stejné období narostly i zranitelnosti v organizacích na Středním východě a v Africe.

Například v Austrálii obsahuje nejméně jednu známou zranitelnost 87% síťových zařízení. V Asii, Tichomoří a Americe jsou sítě podle letošní zprávy o něco málo bezpečnější - se zranitelnostmi se letos potýká 49 a 66% zařízení oproti 61 a 735 v roce 2015.

Další důležitá zjištění zprávy Network Barometer Report pro rok 2016:

Článek Dimension Data Czech Republic a.s. ze dne 25. listopadu 2016 - pátek

Další články od Dimension Data Czech Republic a.s.

IT mezi paragrafy