share itpoint.cz

OBELISK Archive

OBELISK je řešení efektivní podpory standardizace práce s elektronickými dokumenty, které zajišťuje jejich čitelnost a důvěryhodnost po celou dobu životního cyklu. Udržuje relevanci dlouhodobě archivovaných dokumentů, šetří náklady na správu a omezuje rizika ztráty a neoprávněné skartace dokumentů.

VYZKOUŠEJTE OBELISK - software pro realizaci skutečného paperless

Rodina produktů OBELISK tvoří základ digitální infrastruktury pro bezpapírové firemní procesy a zajištění souladu s evropským nařízením eIDAS. Naše produkty vám umožní vytvářet, zpracovávat a uchovávat dokumenty v elektronické podobě při zachování stejné legislativní platnosti a důvěryhodnosti, jakou mají dokumenty listinné.

Ukládání a správa elektronických dokumentů

OBELISK Archive ukládá a spravuje elektronické dokumenty s dlouhodobým životním cyklem a zajišťuje jejich informační integritu a prokazatelnost neporušitelnosti od doby převzetí do systému až po skartaci - vyřazení dokumentu. Současně zajišťuje i uchování dokumentů tak, aby po expiraci vlastních elektronických podpisů a časových razítek byla zajištěna jejich legislativní platnost.

OBELISK Archive disponuje snadno konfigurovatelnými nástroji pro rychlé hledání elektronických dokumentů, které umožňují také aplikovat spisový plán, skartační řád a další pravidla pro správu dokumentů organizace.

Pro tvorbu archivních balíčků s jedním a více dokumenty využívá flexibilní standardizovaný formát XAdES. Pro dlouhodobé uložení jednotlivých dokumentů pak umožňuje používat i formáty CAdES a PAdES .

Systém má rozhraní pro ukládání dokumentů do archivu - přes web pro uživatele nebo jako webovou službu pro automatické stahování dokumentů ze zdrojových informačních systémů.

OBELISK Archive - životní cyklus dokumentů

Hlavní funkce OBELISK Archive

OBELISK Archive vychází z aktuálního funkčního modelu OAIS, který byl přijat za normu ISO 14721:2003. Jeho dílčí funkce jsou přizpůsobeny požadavkům české legislativy a potřebám uživatelů.

Příjem dokumentů k archivaci:

 • archivace dokumentů do archivních balíčků AIP, jejichž součástí je AdES
 • uložení archivních balíčků v zabezpečeném úložišti
 • zásahy správce v případě chyb při vstupní kontrole
 • zavedení záznamu o listinném dokumentu
 • vstupní kontrola dokumentů a SIP balíčků
 • příjem dokumentů do archivu

Správa dokumentů v archivu:

 • pravidelná kontrola AIP a obnova časových razítek
 • aktivace skartační události

Přístup k dokumentům v archivu:

 • generování DIP (dle aktuálního znění NSESSS) - pro přenos dokumentů správcem archivu
 • generování důkazního materiálu - pro stahování důkazního materiálu odpovědnou osobou
 • vyhledávání a zobrazení dokumentu přes web - pro koncové uživatele

Konfigurace systému:

 • skartační scénáře pro definování způsobu vyřazování dokumentů a aplikující skartačního plánu
 • archivační scénáře pro definování způsobu balení jednotlivýchtypů dokumentů AIP
 • metadata jednotlivých typů dokumentů včetně správy číselníků
 • typy dokumentů - spisový plán
 • skartační události

Administrace systému:

 • přehledy stavu archivovaných dokumentů
 • nastavování uživatelských rolí a práv
 • správa bezpečnostních algoritmů
 • zálohování a monitoring
 • administrace uživatelů
 • statistiky archivu
 • disater-recovery

Vyřazování dokumentů:

 • předání dokumentů nadřízenému archivu
 • skartace
Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Aktuální články SEFIRA spol. s r.o.

Důvěryhodný elektronický archiv OBELISK ...

Digitální kontinuita jako jeden ze zákla...

Seminář k problematice elektronických do...

ICT bezpečnost a důvěryhodná elektronick...

Důvěryhodná archivace s OBELISK Archive ...

Elektronická archivace dokumentů - semin...

Elektronická archivace dokumentů - semin...

Důvěryhodný elektronický archiv pro ČÚZK...

Důvěryhodná digitalizace dokumentů

Information Security & eArchiving Co...

SEFIRA partnerem IT Security Workshop 20...