logo DNS a.s.

Archiv hlavního města Prahy modernizuje serverovou infrastrukturu

Společnosti DNS a HCV group zajišťují modernizaci serverové infrastruktury pro Archiv hlavního města Prahy. Inovativní koncept Dell řešení počítá s použitím unikátního zařízení All-In-One, které integruje servery, networking, storage a management v rámci jednoho hardwaru.

Hlavní činností zákazníka, Archivu hl. města Prahy, je archivace dokumentů a služba publikování archiválií pro širokou veřejnost. Archiv vypsal výběrové řízení, které mu mělo pomoci vyřešit neuspokojivý stav infrastruktury, v níž se nacházely dosluhující servery s nedostatečnou kapacitou i výkonem a se zastaralými operačními systémy Microsoft Windows Server 2000/2003.

Mnoho systémů bylo virtualizováno včetně např. SQL serveru, jehož výpadek by ochromil chod celé instituce. Původní systémy závisely na svém hostitelském hardwaru, přičemž v případě jeho chyby byl zákazník odkázán na servisní podporu v časovém horizontu podle její úrovně, tedy do šesti hodin nebo NBD (Next Business Day). Klient neměl vyčísleny náklady spojení s výpadkem.

V zadání výběrového řízení zákazník specifikoval cílová řešení a požadoval jejich splnění v technickém a cenovém návrhu, a to bez ohledu na použití hardwaru od jednoho či více výrobců.

Nové řešení mělo zajistit další záruku a podporu hardwaru i softwaru a poskytnout dostatečnou kapacitu diskového úložiště. Důležité bylo také zajištění redundance, minimalizace výpadku a zvýšení energetické úspory.

Původní infrastruktura:

Hlavní nedostatky původního řešení:

Očekávané změny:

Navrhované řešení

Společnost HCV group a.s. navrhla řešení konsolidace infrastruktury pomocí nasazení All-In-One zařízení Dell PowerEdge VRTX, rozšíření datového prostoru použitím úložiště Dell PowerVault a propojení s ostatními datovými a zálohovacími systémy prostřednictvím technologie iSCSI aktivním prvkem Dell PowerConnect. Celková disková kapacita tak naroste o cca 48 TB nativně (Dell PowerVault MD1200 + interní pole na Dell PowerEdge VTRX).

Hlavními přínosy řešení je, že při použití virtualizace na sdílené storage lze systém nastartovat automaticky, případně manuálně na jiném serverovém hardwaru. Výpadek je zkrácen ze dnů řádově na hodiny a v případě zakoupení vyšší licence řešení VMware je snížen až na minuty. Výrazně se tím také zjednodušuje přesun systémů mezi servery.

Technická specifikace řešení

PowerEdge VRTX rack:

PowerVault MD1200:

Postup implementace

Od podání návrhu po výběr řešení uplynul přibližně měsíc. Po zadání objednávky byl následující měsíc věnován analýze, přípravným pracím a kontrole postupů, z toho samotná instalace a migrace trvala 72 hodin a byla realizována přes víkend. Nasazení řešení proběhlo přímo do ostrého provozu.

Administrátoři zákazníka poskytli součinnost v přípravné fázi, během které byly provedeny rozsáhlé kompletní zálohy. Dodavatel pro potřeby migrace zapůjčil diskové pole, na které byly dočasně přesunuty datové soubory. Objem migrovaných dat činil zhruba 40 TB.

Proces migrace:

  1. demontáž starého a montáž nového hardwaru
  2. instalace virtualizačního hypervizoru a konfigurace prostředí
  3. konfigurace síťových prvků pro iSCSI a VLAN
  4. instalace a konfigurace nových operačních systémů
  5. virtualizace části systémů a aplikací a kopírování do nového prostředí
  6. migrace části aplikací do nových operačních systémů
  7. migrace dat
  8. nastavení zálohování
  9. kontrola funkčnosti

Vyhodnocení

Společnost HCV Group a. s., jako dodávající partner, navrhla zcela inovativní koncept při použití na trhu unikátního zařízení All-In-One, které integruje servery, networking, storage a management v rámci jednoho hardwaru.

Integrace proběhla v krátkém čase a bez komplikací. Řešení zůstává nadále otevřené pro další možná rozšíření výkonu a kapacity podle budoucích potřeb klienta.

Hlavní přínosyy řešení:

Vyčíslení návratnosti investice:

Klient dosahuje dalších úspor díky snazší a časově méně náročné správě a vyšší dostupnosti systémů. Návratnost investice se tak pohybuje kolem dvou let.

Přínos distributora DNS

Společnost DNS je od roku 2012 value added distributorem technologií DELL na českém trhu a v realizaci celého projektu figurovala nejen z pozice distributora Dell. DNS pro simulaci navrženého prostředí na základě požadavků z dokumentace výběrového řízení zapůjčila ze svého democentra řešení Dell PowerEdge VRTX, stejně tak diskové pole Dell EqualLogic.

To posloužilo pro migraci dat u zákazníka ze stávajících systémů na nové. Konzultanti společnosti provedli compatibility check a také finální kontrolu nabízeného řešení. V neposlední řadě společnost DNS ve spolupráci s partnerem a zákazníkem dala vzniknout této případové studii.

Společnost DNS se během svého více než patnáctiletého působení na českém trhu vyvinula ve velmi úspěšnou, sebevědomou a finančně stabilní firmu – distributora s přidanou hodnotou. V DNS klademe důraz na dokonalý zákaznický servis a individuální přístup ke každému projektu. Naše služby svým rozsahem pokrývají kompletní cyklus přípravy a realizace náročných IT projektů. Pomůžeme vám s realizací vašeho projektu od návrhu přes předprodejní podporu až po jeho samotnou realizaci. Spolehnout se na nás můžete také v oblasti poprodejní podpory, finančních, marketingových a vzdělávacích služeb.

Vyjádření zadavatele

Z nového řešení máme dobrý pocit. Nebylo potřeba instalovat nový rack pro robustnější řešení, vše se odehrálo v rámci výměny hardwaru ve starém šasi. Z toho důvodu nebylo třeba instalovat ani silnější elektrický rozvod. Celkově bylo konsolidací dosaženo menšího množství instalovaného hardwaru, výrazného poklesu potřeby chlazení a taktéž snížení celkové energetické náročnosti.

Redundantní řešení výrazně eliminují výpadek a dobu nedostupnosti aplikací. Nový hardware nám rovněž rozšiřuje možnosti instalací dalších systémů bez potřeby nákupu jiných zařízení, a výrazně tak omezuje další výdaje. Správa systémů v jednotném prostředí se nám pak jeví jako velká úspora času.

Inovativní řešení je natolik zajímavé, že je vhodné pro každou organizaci plánující konsolidaci serverů, zvýšení dostupnosti systémů a aplikací a vyžadující další rozšiřitelnost do budoucna.

S návrhem řešení i jeho realizace partnerem jsme nadmíru spokojeni. Vše proběhlo podle plánovaného harmonogramu, partner se dokázal dobře zorientovat v problematice konsolidace a nasazení serverů v našem prostředí. V průběhu realizace navíc nebyl omezen provoz instituce.

Kontaktní osoba na straně zákazníka:

Archiv hlavního města Prahy

Archiv hl. města Prahy se řadí k nejstarším archivním institucím v České republice. Již déle než sto padesát let pečuje o písemnosti, které podávají svědectví o minulosti hlavního města od středověkých počátků městského života až po práh současnosti. Organizačně je začleněn do Magistrátu hl. města Prahy a dohlíží na vyřazování písemností orgánů Hlavního města Prahy, úřadů městských částí a organizací, jimi zřizovaných.

V současné době zahrnují fondy a sbírky Archivu hl. města Prahy více než 430000 evidenčních jednotek v celkovém rozsahu přibližně 18000 běžných metrů.

HCV group a.s.

HCV group a.s. je českou soukromou společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních technologií úspěšně působí od roku 1992. Díky systematickému dlouhodobému prohlubování odborných znalostí a pečlivému sledování potřeb zákazníků si vybudovala stabilní partnerské vztahy s řadou významných společností, a to jak na straně zákazníků, tak na straně dodavatelů.

Společnost HCV group a.s. se svými čtyřmi pobočkami operuje na území České a Slovenské republiky. Jejím krédem je naplňovat očekávání svých klientů vysokou profesionální úrovní svých služeb.

Článek DNS a.s. ze dne 1. dubna 2014 - úterý

Další články od DNS a.s.

Zálohovací systém COMMVAULT spravuje data České zbrojovky

Peter Kucer je ředitelem slovenské divize DNS

Bezpečnostní řešení Panda Security v portfoliu DNS

Jaroslav Kohoutek rozšiřuje vedení společnosti DNS

DNS slaví 20 let na českém trhu

DNS obhájila prvenství a získala ocenění distributora roku 2016

FortiAnalyzer přináší hluboký a ucelený přehled o síťovém provozu

DNS přebírá divizi Microsoft od Servodata

Nové videokonferenční terminály Huawei TE10 a TE20 v distribuci DNS

DNS podporuje své partnery s programem Fortinet Cyber Thread Assessment Program

Konference IT Infrastructure & Security - Doba cloudová

Komplexní podpora prodeje cloudových služeb pro partnery DNS

Nová struktura vedení DNS

Odborný seminář k technologii HPE StoreOnce pro zálohování firemních dat

Poplujte společně s DNS v peřejích Sázavy

David Pankiv - nový ředitel deivize Lenovo a IBM v DNS

DNS opět distributorem roku Hewlett Packard Enterprise

DNS opět distributorem roku 2015

SecNet 2015 se řadí mezi nejlepší partnerská setkání roku 2015

Úspěch DNS v prodeji Hitachi ve skupině EMEA

DNS Connect 2015 - konference se zaměřením na IBM technologie

IT Infrastructure & Security Conference

Michael Jirák nastoupil zpět do HP divize DNS

Nová řešení HDS pro všechny transakční a analytické úlohy

Jak se řídí DNS - rozhovor s Petrem Kulišem a Martinem Skalíkem

SecNet 2015 - konference zaměřená na oblasti bezpečnosti a infrastruktury

DNS Demo Pool pro IBM storage

Nové možnosti portfolia Hitachi Content Platform

Celoroční motivační soutěž divize Dell společnosti DNS a.s.

DNS nově řídí Petr Kuliš a Martin Skalík

DNS personálně posiluje týmy diveze Dell, Infrastruktura a SSD

Hitachi Content Platform S10 a HCP v7.1 - software update

Hitachi Compute Blade 2500 již v prodeji

Prodej trvalých licencí TLP a CLS Adobe CS 6 pro školy končí

eHealth Day 2015 - DNS a E LINKX partnery konference

Servery Lenovo System x v distribuci DNS

Produkty Citrix Systems v distribuci DNS

DNS personálně posiluje obchodní tým a divizi IBM

Nové kompetence Microsoftu potvrzují kvalifikaci DNS

Promo akce DNS na nákup software Microsoft, Veam a VMWare

Podpořte Petra Poláčka svým hlasem v anketě TOP 30 IT osobností

Produkty Dell Software v distribuci DNS

Hlasujte pro DNS v anketě Český IT distributor 2014

Hlasujte pro DNS v anketě IT distributor roku

DNS personálně posiluje divizi Hitachi, testovací centrum a marketing

IT Infrastructure & Security Conference

Nové posily v řadách DNS

DNS je Silver partnerem konference Hitachi Information Forum 2014

Konsolidace serverů lokální pobočky skupiny SCHOTT

Dell koncová zařízení na Commonwealth games 2014

Nabídka zaměstnání DNS a.s.
M-Files - Document Management System