logo Dynamica, a.s.

Microsoft Dynamics CRM pomáhá řídit firemní procesy ZVVZ MACHINERY

Společnost Dynamica nasadila pro ZVVZ MACHINERY Microsoft Dynamics CRM. Projekt zahrnuje pokrytí řady oblastí, primárním cílem byl obchodní plán s evidencí pravděpodobnosti úspěchu nabídek, plánované tržby i cashflow. Implementace CRM pro 40 uživatelů trvala i s analytickými pracemi 8 měsíců.

"Projekt ve společnosti ZVVZ MACHINERY jasně prokázal, že hlavním faktorem úspěchu celé implementace byla důkladná příprava a personální obsazení týmu. Příprava se týkala především dobře popsaných procesů a stanovení cílů dle priorit, kterých mělo ZVVZ v plánu dosáhnout," říká Boris Bělousov, ředitel společnosti Dynamica.

Před nasazením CRM systému ZVVZ MACHINERY používala samostatné soubory a aplikace napříč jednotlivými obchodními jednotkami bez centralizovaného prostředí integrovaného s firemním ERP systémem. "Postupem času začala uživatelům i vedení chybět nejen provázanost mezi jednotlivými obchodními jednotkami a ERP systémem, ale i komplexnost informací a rychlost, s jakou je byli pracovníci schopni reportovat nadřízeným," zdůvodňuje motivaci ke změně projektový manažer ZVVZ Petr Tupý.

Primárním cílem nasazení Dynamics CRM bylo maximální zautomatizování tvorby obchodních plánů, zpřesnění evidence aktivit k jednotlivým výrobním zakázkám, vytvoření prostředí pro sdílení informací napříč obchodními jednotkami a umožnění práce s CRM z prostředí MS Outlook.

Vedení ZVVZ MACHINERY shromáždilo informace o dostupných CRM řešeních a jejich dodavatelích. V průběhu vícekolového tendru zvítězila společnost Dynamica s osvědčeným systémem pro řízení obchodu, marketingu a servisu - Microsoft Dynamics CRM.

"Ocenili jsme vstřícný přístup konzultantů a jejich ochotu věnovat nám čas k detailnímu vysvětlení nabídky i možností samotného CRM systému. U společnosti Dynamica nám vyhovuje to, že není ani malou firmou, která by měla v plánu se na nás implementaci učit, ale ani IT korporací, pro niž bychom nebyli zákazník s odpovídajícím významem. Klíčové bylo i to, že se Dynamica dlouhodobě pohybuje v prostředí strojírenských podniků a má za sebou řadu referenčních projektů," vysvětluje výběr dodavatele řešení Petr Tupý.

"Ukázalo se, že jsme zvolili správně. Svědčí o tom úspěšné dokončení implementace a rutinní denodenní užívání Dynamics CRM," hodnotí rozhodnutí za ZVVZ MACHINERY, Ing. Libor Španvirt, obchodní ředitel a ředitel realizace dodávek.

Součástí nadstandardní dodávky také byla automatická tvorba struktury adresářů pro veškerou dokumentaci každé konkrétní nabídky a zakázky v aplikaci SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM je flexibilní řešení řízení vztahů se zákazníky pro moderní dynamické společnosti. S Microsoft Dynamics CRM jste se svými zákazníky soustavně v kontaktu. A protože znáte své zákazníky a jejich potřeby, jste schopni jim nabídnout přesně ty produkty a služby, které vyžadují.

Řízení obchodní vztahů je mnohem efektivnější, máte-li všechny patřičné Informace uloženy v jedné centrální databázi. Plánování a vyhodnocování prodejních aktivit, stejně jako zjišťování nových možností, je díky strukturovaným a snadno přístupným Informacím jednodušší. Navíc je dostupné nejen v sídle společnosti, ale i kdekoliv na cestách.

O ZVVZ MACHINERY

ZVVZ MACHINERY, a.s. je obchodně-výrobní společnost, která vlastní know - how a realizuje kompletní návrhy a dodávky zařízení nebo jejich celků v oblasti vzduchotechniky a strojní výroby. Zajišťuje i výrobu dle cizí dokumentace.

Firma disponuje moderně technologicky vybavenými výrobními provozy a je personálně vybavena kvalitními odborníky pro konstrukční, technologické práce a pro technické zpracování výrobků dle cizí dokumentace.

Článek Dynamica, a.s. ze dne 2. února 2015 - pondělí

Další články od Dynamica, a.s.