logo Dynamica, a.s.

Jak správně vybrat firemní ERP

Tlak na rychlé zavedení podnikového informačního systému, vyvolaný většinou rychlým růstem zakázek a neschopností efektivně koordinovat jejich zpracování, může ale vést k chybám při výběru a nasazení ERP.

"Pro výběr vhodného ERP je důležité důkladně analyzovat podnikové procesy a najít hlavní omezení, která by měla být nasazením nového ERP odstraněna. Měřítkem je zvýšení efektivity řízení promítnuté do reálného finančního zisku. Lépe je soustředit se na růst výkonu podniku než pouze na úspory. K růstu podniku bude ERP přispívat, pokud mu bude věnována patřičná péče a bude zajištěna jeho údržba a rozvoj stejně jako u jiných podnikových provozních prostředků," říká Tomáš Hanáček, obchodní ředitel společnosti Dynamica.

Stanovení priorit

Není dobré honit všechny zajíce najednou. Nalezená omezení formulované jako požadavky na nový ERP musí mít přiřazenou prioritu. Priority pomohou při výběru vhodného ERP i implementačního partnera tím, že umožní soustředit se na podstatné vlastnosti řešení a hlavní zkušenosti potenciálního dodavatele.

Zohledněte časové hledisko

Podnikový ERP je především investicí do budoucnosti. Současné požadavky se mohou v budoucnosti jevit jinak než dnes. Ideální je, když je systém flexibilní, umožňuje měnit nastavení a zahrnout do řešení nové požadavky. Základní představa o dalším rozvoji firmy by však měla být předem promyšlená. Zejména změny struktury společnosti mohou mít na nasazení a využití ERP systému významný vliv.

ERP jako komunikační nástroj

ERP je pouze částí podnikového informačního systému. I když moderní ERP systémy zahrnují obrovskou škálu řešení pro nejrůznější typy podnikání, jsou oblasti, které nepokrývají a z principu pokrývat nebudou. Proto je potřeba, aby ERP byl integrální součástí celého informačního systému a přirozeným nástrojem komunikace nejen mezi uživateli, ale i v rámci celého dodavatelského řetězce.

Pokud nemáte čas, neřešte nadstandard

Pokud je podnik pod časovým tlakem a nový ERP systém potřebuje rychle začít využívat, měl by v maximální možné míře implementovat standardní funkčnost ERP a vyvarovat se větších softwarových změn. Každá úprava prodlužuje implementaci, klade zvýšené nároky na testování a může komplikovat budoucí upgrade systému.

Důležitá role implementátora

Úspěch při zavedení ERP z velké míry závisí na lidském faktoru. Základem je zkušený implementační partner, který má ověřené reference v požadovaném odvětví. Ještě důležitější je kvalitní implementační tým složený ze zkušených klíčových uživatelů schopných dobře vzájemně komunikovat, rozhodovat a přijímat nezbytné změny. Důležitá je podpora nejvyššího vedení podniku a vhodná motivace.

Zvažte, co má největší přínos

Moderní prvky ERP systémů jsou díky marketingu výrobců nejvíce na očích a často významně ovlivňují rozhodování podniků při výběru. Je jasné, že obrovské investice do datových center musí být využity prosazením cloudových řešení. Masové nasazení mobilních technologií vybízí k jejich využití i v podnikových ERP systémech. Cílem ovšem není přijmout jakoukoliv technologickou novinku za každou cenu. Hlavním kritériem musí být reálný přínos pro uživatele a řízení podniku.

Některé moderní nástroje však přináší užitek prakticky vždy. Zejména kvalitní grafické prostředí a nástroje BI, které umožňují přehlednou a názornou prezentaci podnikových výsledků a ukazatelů.

Mobilní aplikace nejen umožní získat informace z firemního systému kdykoliv a kdekoliv, ale také lze s jejich pomocí zadávat data okamžitě a na místě, kde právě vznikla.

Díky tomu se zvyšuje nejen aktuálnost dat v ERP, ale i jejich spolehlivost. Časový odstup totiž vede často k opomenutím a chybám.

Článek Dynamica, a.s. ze dne 24. května 2016 - úterý

Další články od Dynamica, a.s.