logo Dynamica, a.s.

Nástroje štíhlé výroby zvyšují výkonnost podniku

Vše, co ve výrobním procesu nepřispívá k hodnotě finálního produktu, je považováno za zbytečné a musí být identifikováno a eliminováno. Na příkladu informačního systému Microsoft Dynamics AX představíme konkrétní nástroje pro podporu štíhlé výroby.

Základním krokem před nasazením nástrojů štíhlé výroby je zmapování toku hodnot s důrazem na identifikaci časů nezbytných pro výrobní činnosti zvyšující hodnotu výrobku a časů ostatních - neproduktivních. K neproduktivním časům patří např. doba skladování materiálů, polotovarů i hotových výrobků, časy seřizovací a transportní atd. Cílem je optimalizace celého procesu.

Zkrácení času lze dosáhnout kombinací více opatření. Jde jednak o fyzické změny dílčích výrobních toků, ale i o změny spočívající především ve výrazném snížení velikostí výrobních dávek, zajištění kontinuálního výrobního toku a přechodu k důslednému řízení "tahem". V informačním systému Dynamics AX slouží tok hodnoty též k základnímu finančnímu vyhodnocení štíhlé výroby.

Dodávky se realizují pomocí kanbanů. Ten je jedním z hlavních nástrojů řízení štíhlé výroby. Jedná se vlastně o vnitropodnikovou objednávku na výrobu nebo přepravu základní dávky materiálu, polotovaru nebo výrobku.

Fyzicky má kanban podobu vytištěného štítku, který se připevní na přepravku s materiálem. Spotřebuje-li se na některém pracovišti materiál, obsluha jednoduše odešle kanban na dodávající pracoviště, které připraví další dávku. Zboží se tak nevyrábí zbytečně v předstihu, nevznikají nadbytečné zásoby, ale současně se dá pomocí kanbanů v oběhu zajistit určitá rezerva chránící odebírající pracoviště proti výpadku pracoviště dodávajícího.

Tento jednoduchý způsob řízení lze samozřejmě uplatnit i bez podpory informačního systému. Moderní podniky však potřebují zpřístupnit informace z provozu širokému okruhu řídících pracovníků a využít je i v jiných oblastech. Informační systém automatizuje vystavování kanbanů a zpracování na ně navazujících transakcí.

Díky řízení "přes počítač" má management úplné on-line informace o pohybu zásob a rozpracované výrobě. Velkou výhodu to přináší například obchodnímu úseku, který může bezprostředně po přijetí objednávky potvrdit termíny dodávek zákazníkům.

Informační systém může plánovat kanbany automaticky, dokáže sledovat dostupnou kapacitu zdrojů a přizpůsobit jí plán. Vše se velmi zjednodušilo. Obsluha na grafické plánovací tabuli vidí, co se ve výrobě právě děje a má možnost kdykoliv zasáhnout.

Principy štíhlé výroby najdou největší uplatnění v podnicích se sériovou linkovou výrobou. Svůj význam však může mít i pro podniky, které se věnují zakázkové výrobě. Obvykle i zde lze najít části výrobního procesu, které se dají řídit nástroji štíhlé výroby lépe než tradičním přístupem. Může se jednat o dodávky materiálu na montáž, organizaci kooperací nebo třeba řízení výroby v lakovně.

Informační systém Microsoft Dynamics AX umožňuje kombinovat oba způsoby řízení v rámci jednoho podniku. Část výrobního procesu lze řídit klasickými výrobními nástroji, část pomocí štíhlé výroby. Obě části přitom zůstanou propojeny a je zajištěna jejich vzájemná komunikace.

Kombinovaný přístup také usnadňuje implementaci štíhlé výroby v praxi. Je možné začít v malé části podniku a po důkladném ověření výsledků postupně pokračovat dál.

Článek Dynamica, a.s. ze dne 26. května 2016 - čtvrtek

Další články od Dynamica, a.s.