logo Easy Software s.r.o.

Jak na správné rozhodování při řízení projektu

Pro rozhodování je zásadní schopnost vybrat jednu možnost z mnoha dalších, které se nabízejí - ideálně tu nejlepší. Často ale v této situaci postrádáme potřebné informace. Každé rozhodování se ale dá zjednodušit tím, že si pro něj nastavíme proces, podle kterého pak postupujeme.

Základem rozhodovacího procesu je identifikace potřeby udělat rozhodnutí. K tomu je samozřejmě potřeba mít relevantní informace pro zvážení jednotlivých možností ke správnému rozhodnutí, jež následně vede k realizaci vlastní akce. Důležitá je pak jistě i zpětná vazba a vyhodnocení.

Při všech rozhodnutích na projektech je také nutné mít na paměti jejich etickou stránku. Dobrý project manager/lídr, si musí najít chvíli na zamyšlení o tom, co je a co není správná cesta, na kterou se se svým rozhodnutím vydává.

Pokud už podobný proces používáte, a přesto s rozhodováním bojujete, přinášíme pár tipů, jak vaše rozhodování zlepšit.

Uspěchané rozhodnutí je nejrychlejší cesta ke špatné volbě

Je jistě potřeba umět se rozhodovat pod časovým tlakem, ale nic není dobré uspěchat. I pár minut klidného přemýšlení a úvahy nad dostupnými informacemi může zabránit budoucím nesnázím. To, že ráno je moudřejší večera není jen přísloví, ale vědecky dokázaný fakt. A když se vám luxusu v podobě dostatečného času nedostává, zkuste si o něj říct.

Cesta ke správnému rozhodnutí vede přes informace

Čím víc informací máme, tím spíše se rozhodneme správně. A pak jděte ještě hlouběji - pro dobré rozhodování je nutné umět zpracovávat data a informace a rozlišit důležité od nepodstatného.

Každé rozhodnutí bude mít určitě následky

Důsledky rozhodnutí musíte předem vyhodnotit. Jak to ovlivní váš tým, firmu? I tady budete potřebovat komunikační schopnosti. Mnoho rozhodnutí totiž bude potřeba dobře a důkladně vysvětlit, abyste ostatní přesvědčili o jejich, a tedy i vaší, správnosti.

Buďte flexibilní

Proces, který pro rozhodování používáte nemusí fungovat vždy. Někdy je potřeba rozhodovat se pod tlakem nebo s nedostatkem informací. V takových situacích je nutné projevit odolnost a schopnost přizpůsobit se měnícím podmínkám.

Nakonec je stejně nutné poučit se z minulosti a věřit vlastnímu úsudku.

Dejte si WBS

Informace a podklady, které máte k dispozici je dobré si vizualizovat. Třeba prostřednictvím WBS (Work Breakdown Structure - hierarchická struktura rozdělení prací).

Když se potřebujeme nad rozhodnutím zamyslet skutečně strategicky, metody vizualizace jako WBS jsou šikovné pomůcky.

Dejte si říct

Komunikace je pro rozhodování opravdu zásadní. Komunikujte s kolegy, mluvte s lidmi, vyhledávejte další názory a perspektivy, svolávejte porady a cally, získávejte kontakty. Jedině tak získáte informace a data, která potřebujete.

Článek Easy Software s.r.o. ze dne 23. srpna 2019 - pátek

Další články od Easy Software s.r.o.