logo Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Komunikační rozhraní iMCC pro rozváděčový systém xEnergy

Eaton Elektrotechnika uvádí nové inteligentní motorové řídící centrum iMCC určené pro řadu rozvaděčů xEnergy. Řídící centrum disponuje komunikačním systémem, jenž nahrazuje kabeláž uvnitř šuplíkových jednotek i kabeláž k řídicímu prvku vyšší úrovně (PLC), a snižuje tak náklady s ní spojené.

Rozšíření diagnostických prvků umožňuje provozovatelům průmyslových závodů průběžně kontrolovat stav průmyslových zařízení, předem detekovat hrozící riziko a implementovat nezbytná ochranná opatření.

Komunikační systém Eaton SmartWire-DT

Pro komunikaci uvnitř rozvaděčového systému je použit komunikační a propojovací systém Eaton SmartWire-DT. Ten nahrazuje řídicí kabeláž uvnitř šuplíkové jednotky (k provozním prvkům, rozváděcí technice, jističům a dalším I/O modulům) a také v úseku kabelového připojení z šuplíkové jednotky k PLC. Přenos dat z rozvaděčové skříně do PLC vyšší úrovně zajišťují standardní systémy fieldbus, jako jsou Profibus-DP, CANopen, MODBUS-TCP nebo Ethernet/IP.

Větší množství provozních informací k detekci rizik

Inovativní rozvaděčová technika, jako motorové spouštěče PKE s elektronickou ochranou proti přetížení, poskytuje podrobné provozní i diagnostické informace, které nelze přenášet po tradiční řídicí kabeláži. Proto centrum iMCC využívá pro kontakt se spouštěčem PKE digitální komunikace, jež umožňuje jak přepínání a detekci pozice přepínače či detekci stavových informací, tak i kontrolu analogových hodnot, například tepelného zatížení motoru nebo aktuálních motorových proudů.

Rozšíření těchto diagnostických prvků umožňuje provozovatelům závodů detekovat rizika selhání předem a provést opatření k bezproblémovému průběhu provozu s minimem odstávek.

Bezproblémová výměna šuplíkových jednotek iMCC

Pokud je zapotřebí vyměnit šuplíkovou jednotku iMCC, stačí jednoduše vytáhnout sekci MMC a nahradit ji jinou předem nakonfigurovanou jednotkou. Moduly speciálně vyvinuté pro tento účel v rozvaděčích xEnergy a v šuplíkových jednotkách zajišťují automatické obnovení přerušené komunikace vyměňované jednotky. Tři jednoznačné indikace pozice přepínače pro "provoz", "test" a „odpojený stav“ nabízejí zvýšenou bezpečnost během údržby.

Snadnější instalace a uvedení do provozu

Protože SmartWire-DT nahrazuje řídicí kabeláž uvnitř šuplíkové jednotky i v úseku kabelového připojení z šuplíkové jednotky k PLC, instalace a zprovoznění iMCC a rozvaděče xEnergy trvá mnohem méně času než dříve. Zároveň je optimalizováno využití prostoru v šuplíkové jednotce, a tím sníženy náklady na přebytečný materiál.

Možná je i volba jiného uspořádání uvnitř šuplíkových jednotek. Sestavování a testování probíhá bezproblémově, protože všechna relevantní data jsou přenášena po rozhraní fieldbus. Software SWD-Assist pro plánování a zprovozňování umožňuje uživatelům plně testovat šuplíkové jednotky bez pomoci PLC.

Dvě verze jednotek iMCC

Šuplíkové jednotky iMCC jsou dostupné ve dvou verzích: základní model s termomagnetickým jističem PKZ indikujícím stav jističe a rozšířená verze s komunikujícím spouštěčem PKE s elektronickou ochranou proti přetížení. K dispozici jsou i prázdné šuplíkové jednotky pro zakázkové aplikace.

Systém lze kdykoliv rozšířit doplněním nových šuplíkových jednotek bez jakýchkoli změn infrastruktury. Data z těchto šuplíkových jednotek jsou přenášena po instalovaném komunikačním systému SmartWire-DT.

V současnosti jsou dostupné šuplíkové jednotky iMCC pro xEnergy: spouštěč DOL (0,06 - 160 kW), reverzační spouštěč (0,06 - 110 kW), reverzační spouštěč hvězda - trojúhelník (5,5 - 75 kW) a výkonový vývod 3/4p (16/20 - 400 A).

Rozváděčový systém iMCC xEnergy

xEnergy od firmy Eaton je rozváděčový systém, který vám poskytne širokou paletu možností pro spolehlivou distribuci elektrické energie a individuální řešení uspokojující potřeby zákazníků. Je navržený tak, aby vyhovoval stále rostoucím požadavkům při maximální efektivitě. Eaton xEnergy poskytuje optimální řešení pro stavební infrastruktury do 5000A.

Rozváděčový systém xEnergy se skládá z typově zkoušených funkčních modulů, které v detailech i v celé sestavě plně vyhovují požadavkům normy ČSN EN 60439-1. Výhodou typově zkoušeného systému je úspora nákladů pro výrobce rozváděčů a uživatele, protože firma Eaton garantuje shodu vykonaných typových zkoušek s požadavky normy ČSN EN 60 439-1.

Vedle běžných provedení rozváděče s poměrně jednoduchým vybavením (způsob oddělení 1 až 2) je možné konstruovat i složité rozváděče s vnitřním oddělením prostoru (způsob oddělení 3 až 4).

Zavedením normy ČSN EN 61 439-1 se ruší rozdělení na typově zkoušené rozváděče TTA, a částečně typově zkoušené rozváděče PTTA. Avšak pro výrobce rozváděčů, kteří používají typově zkoušené rozváděče, jsou změny minimální.

Systém xEnergy splňuje novou řadu norem pro nn rozváděče už dnes a výrazně tak ulehčuje práci výrobcům rozváděčů.

Další články k tématům - ČSN - energie - Ethernet - infrastruktura - IP - kabeláž - PLC - rozváděč - xEnergy

Článek Eaton Elektrotechnika s.r.o. ze dne 5. prosince 2013 - čtvrtek

Další články od Eaton Elektrotechnika s.r.o.