logo E.E.T. One, a.s.

Odpovědnost za ochranu dat zákazníků je na provozovatelích EET pokladen

Osobní údaje, které mohou být ohroženy, jsou například jména, adresy nebo telefonní čísla zaměstnanců, dodavatelů nebo i zákazníků. To přináší riziko krádeže identity nebo ztráty soukromí. Mimořádné riziko se týká používání platebních karet.

Není-li software karetních společností integrován do EET pokladen správně, mohou být některá data z platebních karet snadno zneužita. Riziko roste, pokud data nejsou ukládána na zabezpečeném cloudovém úložišti, může se k nim dostat prakticky každý uživatel takové pokladny nebo může být taková pokladna odcizena.

Provozovatel pokladny s ukládáním dat do zařízení se také vystavuje riziku, že se k jeho osobním nebo obchodním datům dostanou například jeho zaměstnanci, aniž by on sám o tom věděl. Každý, kdo ochranu dat a osobních údajů podcení, vystavuje se neúměrnému riziku trestního stíhání.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) přitom upozorňuje, že novelizovaný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob rozšiřuje trestní odpovědnost právě na ochranu osobních údajů. Tím dochází k rozšíření trestných činů, za které je právnická osoba odpovědná. Jedním z těchto trestných činů, za které bude právnická osoba od 1. 12. 2016 nově odpovědná, je i trestný čin dle ustanovení § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, neoprávněné nakládání s osobními údaji.

Většina dodavatelů pokladen nenápadně přesouvá zodpovědnost za datovou bezpečnost na klienty, což vystavuje uživatele takových EET pokladen mimořádnému riziku, kterého si nemusejí být při koupi pokladny vědomi.

Na obecnou problematiku bezpečnosti dat poukazují zástupci značky eet1 již delší dobu. Jedna z prvních a nejvíce podceňovaných otázek, kterou by měl zákazník klást dodavateli pokladních řešení pro EET je, jak má vyřešenou bezpečnost dat a ochranu osobních údajů. Je to právě podnikatel, kdo se musí ujistit, zda jej zvolené řešení nevystaví hrozbě pokuty nebo trestního stíhání.

Řešení značky eet1 odpovídá těm nejpřísnějším požadavkům na zabezpečení dat a ochranu osobních údajů a splňuje veškeré současné i očekávané legislativní požadavky na ochranu dat.

Článek E.E.T. One, a.s. ze dne 14. února 2017 - úterý

Další články od E.E.T. One, a.s.

Acronis True Image 2019