logo EFG CZ spol. s r.o.

Elektronická evidence docházky dětí

Docházkový systém Aktion pro mateřské školy, jesle a dětské skupiny je přizpůsoben pro potřeby MŠ, jeslí a dětských skupin. Splňuje také kritéria pro žadatele a příjemce EU dotace pro projekty zaměřené na podporu zařízení – péče o děti předškolního věku.

Aktion elektronická evidence dětí v návaznosti na § 11 zákona č. 247/2014 Sb. eviduje přesné záznamy o docházce dětí v konkrétní dny. Ze záznamu je patrné, které dítě bylo v daný den v zařízení přítomno a v jakém čase.

Systém zpracovává docházku dětí a připravuje data pro výpočet nároku na školné a stravné. Výhodou je přehledná databáze rodičů a blízkých osob dítěte. Osoby se mohou identifikovat PIN kódem, kartou nebo otiskem prstu. Řešení umožňuje zároveň evidovat docházku všem zaměstnancům.

Systém Aktion garantuje 100% autorizaci předání dítěte oprávněné osobě na tabletu s možností elektronické kontroly vstupu nebo vjezdu do objektu. Identifikace příchodu a odchodu, PIN kódem nebo kartou.

Hlavní výhody řešení Aktion:

Snadná práce s online aplikací

Intuitivní a jednoduchá obsluha systému přímo na Vašem počítači. Přehledná databáze dětí, zaměstnanců, rodičů a dalších osob na jednom místě, kdekoliv potřebujete.

Monitorování přítomnosti dětí

Prostřednictvím chytrého telefonu můžete odkudkoliv sledovat přítomnost dětí v jednotlivých skupinách nebo třídách, případně otevřít například hlavní vchod nebo branku.

Export dat do formátu XLS

Elektronický docházkový systém Aktion umožňuje export dat do formátu .xls nebo .xlsx pro přenos údajů do evidence, která bude sloužit jako příloha zprávy o realizaci projektu. Záznamy je možné online zpětně stáhnout až za posledních 24 měsíců.

Docházkové čtečky Aktion

Provozovatel zařízení je povinen záznamy o docházce dětí evidovat v elektronickém docházkovém systému, který využívá docházkové čtečky. Systém Aktion nabízí elektronické řešení s tabletovou, mobilní a biometrickou čtečkou.

Hlavní výhody:

Článek EFG CZ spol. s r.o. ze dne 9. ledna 2017 - pondělí

Další články od EFG CZ spol. s r.o.

Speciální nabídka videokonferencí Yealink