logo Embt.biz s.r.o.

Appmethod s podporou jazyka C++

Embarcadero oznamuje dostupnost posledního vydání nástroje Appmethod s podporou jazyka C++ k tvorbě a šíření ucelených aplikací pro Android, iOS, Windows a Mac OS X.

Appmethod je platforma pro vývoj aplikací pro mnoho zařízení, kterou nabízí společnost Embarcadero Technologies. Nabízí možnost tvorby nativních, kompilovaných aplikací pro více zařízení z jediného zdrojového kódu, aniž by vývojáři museli slevovat ze svých nároků na výkon, dostupnost platforem či míru spokojenosti uživatelů s výslednou aplikací (UX).

Operační systém Android sice nabízí tu nejrozsáhlejší tržní příležitost pro vývojáře aplikací, nicméně vývoj aplikací pro Android v jazyce C++ doposud neposkytoval očekávanou produktivitu. Poslední vydání nástroje Appmethod nyní obsahuje variantu údržby "navždy zdarma" (Free Forever), kterou vývojáři mohou použít pro tvorbu aplikací pro Android a jejich publikaci na libovolném aplikačním obchodě (např. Amazon App Store a Google Play).

Appmethod též vývojářům dovolí vytvářet a publikovat aplikace pro všechny ostatní podporované platformy po dobu 30 dní a zároveň poskytne přístup k podnikovým mobilním službám nabízeným nástrojem Appmethod (Appmethod Enterprise Mobility Services).

Důležitá fakta

Appmethod je první vizuální vývojové prostředí a aplikační architektura založená na komponentách, určená pro Android, iOS, Mac OS X, Windows a nositelná zařízení jako Google Glass. Appmethod zrychluje vývoj pro více druhů zařízení tím, že vývojářům dovolí vytvářet nativní kompilované aplikace pro všechny hlavní platformy vyvinutím jediného úsilí a z jediného společného zdrojového kódu.

Appmethod poskytuje bohatou nabídku opakovaně použitelných komponent a velký výběr ovládacích prvků pro uživatelská rozhraní; poskytuje tedy možnost tvorby aplikací, kterými budou uživatelé nadšeni. Appmethod nabízí prostřednictvím společného API (aplikačního programového rozhraní) přes stovku prvků pro tvorbu uživatelských rozhraní nezávislých na cílovém operačním systému a zařízení; od knoflíků či listview až po správu záložek.

Výsledné nativní aplikace mají okamžitou odezvu. Nástroj Appmethod též kompiluje aplikace do nativního kódu, který je provozován přímo na procesoru, takže vývojáři mohou dodávat ty nejrychlejší aplikace k naprosté spokojenosti jejich uživatelů.

Podnikové mobilní služby obsažené v Appmethod mohou vývojáři použít pro bezpečné zpřístupnění vlastních aplikačních rozhraní pomocí REST/JSON, zpřístupnění dat spravovaných databázovými stroji všech významných dodavatelů pomocí přiložených databázových konektorů SQL. Nabízejí též bezpečnou a zabudovatelnou i serverovou databázi.

Appmethod také nabízí společné komponentové API pro služby typu MBaaS (Mobile Backend as a Service, tedy mobilní podpůrné nástroje poskytované formou služby) jako například oznámení dopravovaná na koncová zařízení (push notifications) či správu uživatelů a úložného prostoru (soubory a objekty).

Appmethod poskytuje stabilní a spolehlivé ucelené řešení: od klientské aplikace přes cloud až po firemní podpůrné systémy. Vývojáři mohou do aplikací snadno zabudovat libovolnou službu založenou na REST nebo SOAP včetně komerčních služeb MBaaS poskytovaných společnostmi Parse nebo Kinvey.

Mohou též rychle a bezpečně obohatit své aplikace o cloudové služby jako SecureAuth (dvoufázové ověřování) či Shephertz (App42 MBaaS).

Dostupnost

Další články k tématům - Android - API - cloud - databáze - Google - iOS - SOAP - SQL - Windows - zdarma

Článek Embt.biz s.r.o. ze dne 20. června 2014 - pátek

Další články od Embt.biz s.r.o.

Nová verze vývojových nástrojů RAD Studio 10.3 Rio

Bezpečná správa zdrojového kódu s nástroji Assembla pro vývojáře

Visual Assist rozšiřuje možnosti nástrojů C++ od Embarcadero

RAD Server zdarma v rámci vylepšení rodiny oblíbených nástrojů pro vývojáře

Integrace Embarcadero a Sencha obohatí možnosti vývojářských nástrojů

Podnikové konektory CData jsou k dispozici zákazníkům Embarcadero

RAD Studio 10.2 s podporou Linuxu

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný monitoring výkonu databází v rámci serveru

RAD Studio s podporou Desktop Bridge pro rychlou transformaci na Windows 10

RAD Studio 10.1 Berlin Update 2 - Anniversary Edition

Podpora Windows 10 Anniversary Update společností Embarcadero

Akademický program Embarcadero - vývojové nástroje pro školy a univerzity zdarma

Nový InstallAware X5 s podporou vývoje pro Windows 10

RAD Studio 10.1 Berlin na semináři v Brně

Inovativní práce s daty pomocí databáze InterBase

DB PowerStudio 2016 - řešení týmového propojení pro databázové profesionály

RAD Solution Pack - sada komponent VCL a FMX pro vývojářské nástroje RAD Studio, Delphi a C++Builder

Co přináší nové Embarcadero RAD Studio, Delphi a C++Builder

RAD Studio 10 Seattle pro snadný přechod do prostředí Windows 10

Embarcadero kupuje společnost Raize Components

BeaconFence - řešení pro interaktivní aplikace reagující na pohyb a pozici uživatelů

Majáčky Sensorberg pro IoT aplikace

AppAnalytics pro analýzu využívání aplikací na stolních i mobilních zařízeních

Nová verze XE7 nástroje Embarcadero ER/Studio

Nová verze XE8 rodiny produktů RAD Studio

Další významný zákazník přechází z CA ERWin na ER Studio

Akvizice nástrojů Castalia for Delphi a Usertility společností Embarcadero

Nové portfolio databázových nástrojů ER/Studio, DBArtisan a RapidSQL

Podpora iOS 8 v RAD Studiu XE7 a novém vydáni Appmethod

Nová verze Embarcadero RAD Studio XE7

Appmethod s podporou jazyka C++

Embarcadero uvádí RAD Studio XE6

Appmethod - vývoj software pro více druhů mobilních i stolních zařízení

CA ERwin Data Modeling - nástroj pro modelování dat v portfoliu Embarcadero

Embarcadero rozšiřuje databázové nástroje o rozsáhlé modely a datové sklady

Konference SCADA SECURITY 2019