logo Embt.biz s.r.o.

Embarcadero uvádí RAD Studio XE6

Embarcadero Technologies představuje produkt Embarcadero RAD Studio XE6 - úplné vývojové prostředí pro tvorbu nativních aplikací pro mnoho různých zařízení používajících operační systémy Windows, Android, iOS a Mac OS.

Rozšířená podpora OS Android umožní vývojářům uplatnit své stávající i nové aplikace v jazycích C++ a Delphi na největším trhu mobilních aplikací a vytvářet je z jediného zdrojového kódu.

Většina vývojářů aplikací přechází na vývoj pro mobilní zařízení. Embarcadero RAD Studio XE6 je jedním z nejúplnějších řešení pro vývojáře, které nabízí tvorbu nativních, kompilovaných aplikací pro Windows, Android, iOS a Mac z jediného zdrojového kódu. Přináší první vizuální aplikační vývojové prostředí jazyka C++ pro Android, umožní vývojářům modernizovat aplikace pro Windows pomocí rozšířené knihovny VCL, snadno přejít ke tvorbě aplikací pro mobilní operační systémy a rychle vytvářet kvalitní aplikace pro různé platformy a mnoho druhů zařízení. Dá se říci, že produktivita vývojářů se s tímto nástrojem zvýší až 20x.

Rozšířená podpora OS Android posunuje Embarcadero RAD Studio XE6 do pozice jediného dostupného řešení na trhu, které poskytuje integrované vývojové prostředí (IDE) podporující vizuální vývoj aplikací pro Windows, Android, iOS a Mac v jazyce C++. Uživatelé s jeho pomocí mohou vytvářet nativní kompilované aplikace pro všechny platformy jak stolní, tak mobilní a dokonce i nositelná zařízení jako Google Glass z jediného zdrojového kódu v jazycích C++ nebo Object Pascal (Delphi). Jednoduché překompilování poskytne stejnou aplikaci buď s nativním, nebo vývojářem vytvořeným uživatelským rozhraním, pro Android, iOS, Windows, či Mac OS X beze změny zdrojového kódu. RAD Studio XE6 podporuje více verzí OS Android včetně 4.4 KitKat.

Embarcadero RAD Studio XE6 pomáhá vývojářům používajícím VCL (knihovny vizuálních komponent pro Windows) podpořit přechod jejich zákazníků na mobilní platformy bez vynaložení velkého úsilí. Nové komponenty označené "App Tethering" (provázání aplikací) dovolí rozšířit stávající aplikace využívající VCL i na mobilní platformy - včetně nositelných zařízení jako Google Glass – aniž by na ně bylo nutno přenášet celou aplikaci pro Windows. Vývojáři mohou ke stávajícím aplikacím pro VCL snadno vytvářet mocné mobilní doprovodné aplikace a vybrat z nich přitom jen takové vlastnosti, které dávají smysl na mobilních zařízeních a mohou snadno spolupracovat se stávajícími aplikacemi pro Windows.

Embarcadero RAD Studio XE6 zjednodušuje využití vlastností a stylů Windows 7 a Windows 8.1 a napomáhá tak snadnému přechodu z již nepodporované verze Windows XP na moderní operační systémy Windows 7 a Windows 8.1. Využitím nástroje RAD Studio XE6 mohou vývojáři podstatně zmodernizovat aplikace VCL pro Windows; prohlížet či spolupracovat s aplikacemi v mnoha oknech pomocí nových komponent pro hlavní panel Windows, poskytnout aplikacím svěží a aktualizovaný vzhled, a to jak podle podoby Windows 7 či 8.1, tak upravený vzhled podle vlastních představ vývojáře a jeho zákazníků, a možnost kompletně měnit styly aplikací včetně nabídek a ohraničení a tím uživatelům poskytnout soudobé možnosti nastavení uživatelských rozhraní. Vývojáři též mohou svým zákazníkům nabídnout výkonné 64bitové verze dříve jen 32bitových aplikací.

Embarcadero RAD Studio XE6 dále zjednodušuje propojení se službami v cloudech a s poskytovateli služeb typu BaaS (Backend-as-a-Service, poskytování propojení aplikací s úložišti v cloudu, správy uživatelů, odesílání upozornění a integrace se sociálními službami). Nová integrace BaaS s komponentami pro Kinvey a Parse poskytuje aplikacím snadný přístup k výkonným podpůrným službám v cloudu, jakými jsou například oznámení zobrazující se okamžitě na mobilních zařízeních (push notification), ukládání dat nebo ověřování uživatelů. Vývojáři pak nemusí vytvářet či provozovat své vlastní podpůrné IT služby a infrastrukturu. Nyní je možná rychlá integrace služeb poskytovatelů BaaS a rychlé zahrnutí funkčnosti a služeb pro danou platformu do všech mobilních aplikací.

Embarcadero RAD Studio XE6 vybavuje vývojáře aplikací možností propagovat a zpoplatnit mobilní aplikace formou platby přímo z jejího prostředí. Prodávat je možno obsah, funkčnost, služby a předplatné pod iOS a Android. RAD Studio XE6 podporuje hlavní reklamní sítě včetně Google AdMob a Apple iAd.

Dostupnost

Produkty RAD Studio XE6, Delphi XE6 a C++Builder XE6 jsou dostupné od místního zastoupení pro ČR a SR a můžete je okamžitě objednávat.

V České republice a Slovenské republice je zastoupením společnosti Embarcadero Technologies společnost Borland s.r.o.

Další články k tématům - Android - Apple - BaaS - cloud - Delphi - Embarcadero - Google - infrastruktura - iOS - RAD - Windows

Článek Embt.biz s.r.o. ze dne 16. dubna 2014 - středa

Další články od Embt.biz s.r.o.

Nová verze vývojových nástrojů RAD Studio 10.3 Rio

Bezpečná správa zdrojového kódu s nástroji Assembla pro vývojáře

Visual Assist rozšiřuje možnosti nástrojů C++ od Embarcadero

RAD Server zdarma v rámci vylepšení rodiny oblíbených nástrojů pro vývojáře

Integrace Embarcadero a Sencha obohatí možnosti vývojářských nástrojů

Podnikové konektory CData jsou k dispozici zákazníkům Embarcadero

RAD Studio 10.2 s podporou Linuxu

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný monitoring výkonu databází v rámci serveru

RAD Studio s podporou Desktop Bridge pro rychlou transformaci na Windows 10

RAD Studio 10.1 Berlin Update 2 - Anniversary Edition

Podpora Windows 10 Anniversary Update společností Embarcadero

Akademický program Embarcadero - vývojové nástroje pro školy a univerzity zdarma

Nový InstallAware X5 s podporou vývoje pro Windows 10

RAD Studio 10.1 Berlin na semináři v Brně

Inovativní práce s daty pomocí databáze InterBase

DB PowerStudio 2016 - řešení týmového propojení pro databázové profesionály

RAD Solution Pack - sada komponent VCL a FMX pro vývojářské nástroje RAD Studio, Delphi a C++Builder

Co přináší nové Embarcadero RAD Studio, Delphi a C++Builder

RAD Studio 10 Seattle pro snadný přechod do prostředí Windows 10

Embarcadero kupuje společnost Raize Components

BeaconFence - řešení pro interaktivní aplikace reagující na pohyb a pozici uživatelů

Majáčky Sensorberg pro IoT aplikace

AppAnalytics pro analýzu využívání aplikací na stolních i mobilních zařízeních

Nová verze XE7 nástroje Embarcadero ER/Studio

Nová verze XE8 rodiny produktů RAD Studio

Další významný zákazník přechází z CA ERWin na ER Studio

Akvizice nástrojů Castalia for Delphi a Usertility společností Embarcadero

Nové portfolio databázových nástrojů ER/Studio, DBArtisan a RapidSQL

Podpora iOS 8 v RAD Studiu XE7 a novém vydáni Appmethod

Nová verze Embarcadero RAD Studio XE7

Appmethod s podporou jazyka C++

Embarcadero uvádí RAD Studio XE6

Appmethod - vývoj software pro více druhů mobilních i stolních zařízení

CA ERwin Data Modeling - nástroj pro modelování dat v portfoliu Embarcadero

Embarcadero rozšiřuje databázové nástroje o rozsáhlé modely a datové sklady

Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma