logo Embt.biz s.r.o.

Atanas Popov

Ředitel společnosti Embarcadero

Atanas Popov - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Visual Assist se podělí s dlouhou tradicí poskytování nástrojů jazyka C++, které jsou součástí produktů RAD Studio a C++Builder. Visual Assist se nepřestane zaměřovat na živou komunitu vývojářů v nástroji Visual Studio a představí strhující plán dalšího vývoje.

Plánujeme ovšem zároveň využít funkčnosti tohoto nástroje a znalostí jeho vývojářů též pro obohacení našich produktů RAD Studio a C++Builder.

Atanas Popov

Ředitel společnosti Embarcadero

Atanas Popov - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

RAD Studio 10.2.2 nadále potvrzuje náš závazek zvyšování kvality a použitelnosti. Zahrnutí RAD Serveru do edic Enterprise je důležitým krokem ke větší integraci a poskytování plné podpory jak pro nativní, tak i webové aplikace.

Zákazníci v produktech najdou větší vyváženost mezi základními možnostmi pro Windows a knihovnu vizuálních komponent (VCL), vylepšeními multiplatformní knihovny FMX a možnostmi servisní serverové části víceuživatelských podnikových systémů.

Atanas Popov

Ředitel společnosti Embarcadero

Atanas Popov - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Například Sencha Ext JS poskytne nástroji Embarcadero RAD Studio mocnou sadu webových prvků, které doplní naše vlastní nativní knihovny, včetně VCL pro Windows a FMX pro mobilní zařízení.

Marco Cantu

Produktový vedoucí pro RAD Studio společnosti Embarcadero

Marco Cantu - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Nenabízíme pouze kompilátor Delphi pro Linux, ale vybavujeme vývojáře jim dobře známými klíčovými běhovými třídami a komponentami pro práci s databázemi v rámci jediného integrovaného vývojového prostředí, které poskytujeme pro Android, iOS, macOS a samozřejmě i pro Windows. Naše společnost pomáhá zákazníkům snížit náklady na straně serveru tím, že nyní mohou snadno překompilovat své stávající aplikace pro Windows i pro Linux a vytvořit rychlé a bezpečné nativní binární soubory.

Je velkým přínosem, že vývojové prostředí provozované pod Windows dovolí křížovou kompilaci, nasazení do provozu a ladění jak na serverech Windows, tak i na serverech Linux, a to přímo z vývojového prostředí produktu RAD Studio.

Nick Hodges

Vedoucí vývoje produktů společnosti Embarcadero

Nick Hodges - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Vydání produktu RAD Studio 10.2 je nejen velkým krokem vpřed díky nově zabudované podpoře Linuxu, ale posunuje se skokově vpřed i díky dostupnosti škálovatelnějšího RAD Serveru, hlubší podpoře Windows a kvalitě, kterou vývojáři očekávají.

Nadále poskytujeme tu nejlepší podporu Windows 10 a aplikačního webového obchodu Windows v oboru díky naší knihovně komponent VCL.

Atanas Popov

Ředitel společnosti Embarcadero

Atanas Popov - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Tím, že RAD Studio dovolí vývojářům rychle přetvářet stávající aplikační kód na formát vhodný pro Windows Store, Embarcadero poskytuje tu nejrychlejší cestu na trh se stamilióny zákazníků používajících Windows 10.

Přidání podpory Windows Store k již zabudovaným podporám balení aplikací pro obchody platforem iOS, Android a macOS nabízí RAD Studio vývojářům šanci snadno oslovit miliardy uživatelů jediným zdrojovým kódem kompilovaným pro všechny významné a vedoucí platformy.

Atanas Popov

Ředitel společnosti Embarcadero

Atanas Popov - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

RAD Studio je jediným vývojářským nástrojem, který programátorům dovolí použít stávající zdrojový kód, a přitom podporovat poslední aplikační rozhraní Windows. Navíc jim umožní zacílit na zcela nové zákazníky. Tyto možnosti spolu s rozsáhlou integrací s aplikačními obchody umožní zákazníkům zkrátit dobu vývoje a zvýšit příjmy z jejich vývojářské práce.

Vydání produktu RAD Studio Anniversary Edition opět dokazuje závazek společnosti Embarcadero přidávat nástrojům pro vývojáře další schopnosti v častěji vydávaných sadách vylepšení během delších vývojových cyklů jejich nových verzí.

Atanas Popov

Ředitel společnosti Embarcadero

Atanas Popov - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Vnímáme ohromný zájem o to, aby se vývoj pomocí našich programátorských nástrojů základní úrovně stal dostupnější. Přestože RAD Studio je jednou z nejlevnějších sad vývojářských nástrojů podnikové třídy, zůstává stále příliš drahé pro studenty a nezávislé vývojáře na některých trzích.

Věříme, že edice Starter dostupná zdarma pomůže začínajícím nadšencům učit se a růst. Dobře víme, že komerční hodnota nástrojů, které vytváříme, je ohromná a zákazníci v ten pravý okamžik přejdou na lépe vybavené, avšak placené nástroje.

Atanas Popov

Ředitel společnosti Embarcadero

Atanas Popov - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Jsme přesvědčeni, že naše nástroje pro vizuální tvorbu aplikací jsou zvláště vhodné pro výuku a chceme je zpřístupnit ambiciózním vývojářům a studentům. Žijeme v době, kdy dovednost programování nabývá na důležitosti a společnost potřebuje rostoucí počet talentovaných vývojářů.

V Embarcaderu jsme se zavázali celosvětově přispět k tomuto cíli a již sponzorujeme stovky školních tříd svými produkty.

Atanas Popov

Ředitel společnosti Embarcadero

Atanas Popov - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Pomocí RAD Serveru mohou vývojáři využít stávající aplikační logiku napsanou v Delphi nebo C++Builderu a provozovat ji v moderním prostředí vícevrstvé a víceuživatelské architektury. To poskytuje jedno z nejrychlejších a cenově nejdostupnějších řešení vývoje škálovatelných podnikových či uživatelských aplikací na současném trhu.

Počáteční odezvy našich zákazníků byly velice kladné a my nabíráme obrátky po velice úspěšném uvedení rodiny nástrojů RAD Studio 10.1 Berlin na trh.

Atanas Popov

Ředitel společnosti Embarcadero

Atanas Popov - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Jsme velice potěšeni uznáním v hodnocení IoT Awards. Možnosti použití InterBase jsou bezbřehé a my si velice rádi poslechneme, jak naši zákazníci i komunita hodnotí projekty, které obsahují naše technologie. Do budoucnosti se nadále budeme zaměřovat na to, abychom vývojářům poskytovali novátorské a snadno použitelné nástroje, jakým je i tento.

InterBase disponuje i unikátní vlastností Change Views, která je navržena tak, aby otevřela dveře novátorským způsobům tvorby architektur systémů, které se musí vyrovnávat s novými výzvami přinášenými světem IoT.

Michael Swindell

Starší viceprezident pro produkty společnosti Embarcadero

Michael Swindell - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

DB Power Studio 2016 posunuje správu a vývoj databází o hodně dál a nabízí zabudovanou správu výkonu kódu v jazyce SQL, týmovou spolupráci a monitorované statistiky jako je třeba zdraví databáze, aby tato sada nástrojů poskytla dostatek podrobných dat nutných pro zajištění rychlého a nepřerušovaného výkonu databází bez nepříjemných překvapení.

Přináší zásadní převrat správy výkonu databází bez ohledu na jejich typ či výrobce tím, že zajišťuje provozní integritu, trvalou dostupnost dat a týmovou spolupráci a přehled v těch nejsložitějších prostředích.

Michael Swindell

Starší viceprezident pro produkty společnosti Embarcadero

Michael Swindell - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Dnešní vývojáři potřebují pro tvorbu moderních obchodních aplikačních řešení celou škálu komponent. RAD Solution Pack je hvězdnou sestavou komponent a přídavků pro RAD Studio, Delphi a C++Builder.

Toto nové vše obsahující řešení sdružuje podporu tvorby UI, výstupních sestav, mřížek a využívání analytických nástrojů i dalších pomocných nástrojů do jediného balení s podporou aplikací pro Windows 10, OS X, iOS a Android na celé řadě stolních i mobilních zařízení různých velikostí, formátů a rozlišení.

Michael Swindell

Starší viceprezident pro produkty společnosti Embarcadero

Michael Swindell - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Vydání Windows 10 společností Microsoft se setkává s úspěchem a rekordní rychlost jejich osvojování uživateli zvyšuje poptávku zákazníků a vytváří vývojářům a softwarových organizacím zaměřeným na Windows 10 významné nové příležitosti. Nabídkou nástrojů sady RAD Studio 10 Seattle nesmírně zjednodušujeme a zrychlujeme tvorbu nových aplikací pro Windows 10 i vylepšování starších aplikací pro provoz pod Windows 10 a zároveň vývojářům umožňujeme rozšířit tato řešení na iOS, Android, Mac a IoT.

V uplynulé řadě let se nám podařilo vybudovat tu nejrozsáhlejší skupinu vývojářů pro Windows mimo samotný Microsoft. RAD Studio 10 Seattle je náš rozhodně nejvýznamnější upgrade za dlouhá léta. Produkt je zaměřen hlavně na to, jak pomoci stovkám tisíců vývojářských týmů a miliónům vývojářů přenést své aplikace i zákazníky do prostředí Windows 10 rychle, s nízkými náklady, kvalitně a zároveň příjemným způsobem práce ve výkonném vývojářském prostředí.

Michael Swindell

Starší viceprezident pro produkty společnosti Embarcadero

Michael Swindell - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Systém Windows 10 se stal hitem pro uživatele i vývojáře už ve své předběžné verzi. Toto oživení zájmu o Windows pohání i zájem miliónů stávajících uživatelů aplikací pro Windows jak o zcela nové aplikace, tak i o modernizaci aplikací stávajících. Tím vytváří i nové příležitosti pro vývojáře pro Windows.

Uvedení sady komponent Konopka Signature VCL Controls dává vývojářům v Delphi a C++Builderu do rukou to nejlepší pro tvorbu uživatelského rozhraní Windows. Komponenty Raize software dlouho patřily mezi doplňky nejvyšší kvality dostupné pro vývojáře Windows.

Akvizice Raize components a jejích technologií posiluje trvající příslib společnosti Embarcadero vývojářům v Delphi a C++Builderu i pokračující podporu populární knihovny VCL, která je základem miliónů dnešních aplikací pro Windows.

Michael Swindell

Starší viceprezident pro produkty společnosti Embarcadero

Michael Swindell - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Interaktivní využití informací o přiblížení patřilo v minulosti spíše do filmů žánru sci-fi, ale dnes je realitou. Nicméně současný pokrok byl povětšině obecně omezen na aplikační scénáře ve venkovních prostorách - ve vnitřních prostorách aplikace vyžadovaly drahé a nestandardizované přijímače a štítky RFID.

Pomocí BeaconFence nyní vývojáři mohou vyžít velice přesného sledování uživatelů jak ve vnějších, tak ve vnitřních prostorách. Využijí k tomu běžných telefonů či tabletů vybavených Bluetooth, které lidé velice často mají po kapsách a většiny běžných majáčků (beacons), které je možno snadno instalovat v každých prostorách.

Navíc BeaconFence vývojářům umožní snadno vyvíjet aplikace, které znají přesnou pozici uživatelů a jejich pohyb v rámci vývojářem vymezených polygonních zón. Takové aplikace pak mohou jít mnohem dále za tradiční zpracování základní informace typu jsem poblíž objektu poskytované majáčky a RFID.

BeaconFence tak skutečně otevírá dveře tvorbě ohromujících nových interaktivních aplikací pro celou řadu oborů.

Richard Kubát

Jednatel společnosti Embt.biz

Richard Kubát - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Dostupnost majáčků, jako jednoho ze základních zařízení typu IoT, přináší vývojářům mobilních aplikací zcela nové obchodní příležitosti. Zvláště v oblasti reklamy a marketingu, do které si většina obchodů, podniků a živností již zvykla vkládat nemalé investice, může jejich využití pomoci lepší propagaci, zvýšení prodejů a loajality zákazníků i přispět k modernizaci komunikace mezi zákazníky a dodavateli.

Společnost Sensorberg je evropským průkopníkem této technologie a spolehlivým dodavatelem certifikovaných majáčků i související softwarové infrastruktury. Její veškeré výrobky i služby jsou nyní českým a slovenským vývojářům dostupné i prostřednictvím Embt.biz.

Michael Swindell

Starší viceprezident pro produkty společnosti Embarcadero

Michael Swindell - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Profesionálové v oboru práce s daty se neustále zabývají potřebami zajistit, aby modely byly aktuální a odpovídaly databázím, aplikacím a podporovaným obchodním činnostem. Obchodní profesionálové a analytici usilují o to, aby dobře chápali struktury dat používaných v rámci organizace i jejich vzájemné vztahy a dokázali se v souvislosti s tím dobře rozhodovat.

ER/Studio XE7 je první platformou pro modelování dat, která skutečně přemosťuje tyto potřeby. Umožní totiž datových architektům lépe zvládat datové modely i metadata ve složitých a neustále se měnících podnikových prostředích a přitom přímo spolupracovat s obchodními profesionály, kteří mohou pracovat s datovými aktivy a slovníky a přispívat tak k jejich kvalitě.

ER/Studio pomáhá zvyšovat celkovou kvalitu, ucelenost a používání podnikových dat napříč všemi rolemi v organizacích.

Michael Swindell

Starší viceprezident pro produkty společnosti Embarcadero

Michael Swindell - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Naši zákazníci vyvíjejí a udržují milióny aplikací pro Windows s vysokými nároky na spolehlivost běhu a bezpečnost dat pro celou škálu průmyslových odvětví. Dnes jsou tlačeni k tomu, aby své aplikace rozšiřovali o mobilní aplikační doplňky, cloudové služby a využití zařízení typu IoT pro vyšší pohodlí uživatelů.

RAD Studio XE8 přináší vybavení, které týmy potřebují, aby požadovaná rozšíření do aplikací snadno zabudovali. Především internet věcí (IoT) může podstatně zvýšit přívětivost aplikací a pohodlí jejich uživatelů. Ovšem IoT je složitá problematika mimo dosah většiny vývojářů. S uvedením verze XE8 je Embarcadero na předním místě v úsilí umožnit vývojářům hladkou integraci IoT v roce 2015 a dalších letech.

Wayne Williams

Výkonný ředitel společnosti Embarcadero technologies

Wayne Williams - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Máme velkou radost z toho, že jsme pomohli dalšímu ohromnému podniku přejít od nástroje ERWin na naše ER Studio. Tuto společnost přesvědčilo zjištění, že ER Studio dokáže otevřít její stávající rozsáhlé datové modely desetkrát rychleji a pomoci tak rozšíření jejich využívání v rámci každodenních obchodních činností.

Uzavření obchodu je jasným důkazem toho, že vize společnosti Embarcadero je správná a že se do produktu dostatečně investuje, aby přinášel časté inovace v oblasti modelování dat a měl tak vedoucí pozici na trhu podnikových aplikací.

Jsme v kontaktu s mnoha organizacemi, které se obávají o současnost i budoucnost nástroje ERWin, zatímco Embarcadero denně dává najevo své závazky v oblasti datového modelování.

Michael Swindell

Starší viceprezident pro produkty společnosti Embarcadero

Michael Swindell - Embt.biz s.r.o.logo Embt.biz s.r.o.LinkedIn

Objemy zpracovávaných dat exponenciálně rostou a podniky na celém světě se začínají zajímat o Big Data a NoSQL společně se stávajícími relačními databázovými systémy, aby tak napomohly ovládnout své zdroje informací a získat konkurenční výhody.

Správcům databází, datových architektům a vývojářům v jazyce SQL přináší nové verze nástrojů Embarcadero podstatný růst produktivity tím, že podporují tu nejširší řadu relačních databázových systémů a zároveň i platformy Big Data a NoSQL, a to vše v rámci stejných nástrojů.

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů