logo Enehano Solutions s.r.o.

Jak se mění IT a lidé, kteří v něm pracují

Časy téměř výhradně introvertních pohublých mladíků s brýlemi a pobledlými tvářemi jsou již dávno pryč. Obor prochází transformací a přicházejí do něj noví lidé, kteří se původním stereotypům vymykají. Jak na tyto změny reagují firmy a co si o ajťácích myslí zbytek národa?

IT prošlo za uplynulých 20 let ohromnou proměnou a v digitalizujícím se světě už zdaleka není jen matematickou disciplínou, ale postupně prorůstá obory jako je marketing, produktový management, finance a další.

IT dnes proto potřebuje mnohem více lidí s jiným zaměřením, kteří se charakteristice tradičního ajťáka typu matfyz na míle vzdalují.

Tito lidé jsou velmi cenní a jejich vývoji se musí přizpůsobit i zaměstnavatelé, pokud si je chtějí udržet nebo získat. Nejdůležitější je přitom individuální přístup a schopnost firmy přizpůsobit se potřebám jednotlivce. Ať už jde o úpravu pracovní doby, vytvoření pracovní pozice na míru nebo třeba práci ze zahraničí.

Asi nejutkvělejší představou o lidech z IT je, že to jsou téměř výhradně muži. Podle průzkumu Enehano Solutions si téměř 60% lidí myslí, že v IT opravdu pracují především muži. A nutno říct, že v tomto stále mají pravdu.

Počet žen v IT se sice neustále zvyšuje, jejich podíl ve firmách je však pořád odhadován jen na zhruba 10%. Přesto lze předpokládat, že se toto tvrzení brzy mýtem stane. Ukazují to třeba čísla z vysokých škol, kde na fakultách a oborech zaměřených na IT každoročně roste podíl přihlášek ze strany dívek.

O větší zapojení žen v IT se také zasazují různé organizace jako Czechitas a další. Nejenže počet žen v IT roste, ale stoupá i jejich význam ve strukturách firem.

Například aktuálně nejdůležitější projekt Enehano - expanzi do USA - řídí přímo ze San Francisca Slovenka Zuzana Maderová, která přitom rozhodně není jedinou ženou v týmu.

Maminky na mateřské jako schopné programátorky

V době částečných úvazků, pohyblivých pracovních dob a home officů je poměrně složité říct, kolik hodin průměrný člověk v IT denně pracuje. Jak to vidí česká veřejnost?

Nejvíc lidí (34%) si myslí, že lidé v IT pracují 8 až 10 hodin. Zhruba Čtvrtina odhaduje 6 až 8 hodin a podobný počet lidí 10 až 12 hodin.

Málokdo si myslí, že pracovní doba ajťáků trvá více než 12 nebo méně než 6 hodin denně, přesto nejsou oba extrémy ničím výjimečným. A to i proto, že firmy stále častěji angažují studenty nebo maminky na mateřské, které pracují jen několik hodin denně.

Komunikativnost a jednání s lidmi

30% lidí přiznává, že IT lidem nerozumí, pro 18% je spolupráce s nimi problematická a další si myslí, že ajťáci neumí jednat s lidmi. Pravdou je, že to jsou rysy, kterými se část lidí pracujících v IT vyznačuje. Na druhé straně celá řada z nich už nechce jen sedět celé dny ponořená v nulách a jedničkách a kontakt s lidmi přímo vyžaduje.

Proto je vhodné pro ně vytvářet pozice na míru, ve kterých se mohou v komunikaci realizovat a zlepšovat.

Změny prostředí a cestování

Podle průzkumu si jen 2% Čechů myslí, že ajťáci neradi cestují. Existují sice extrémní případy lidí, kteří žili v jednom městě a prakticky nikam nejezdili. Dnes řeší firmy ale spíš opačný extrém, kdy chtějí někteří zaměstnanci cestovat po celém světě, a to nejen ve volném čase, ale také pracovně.

Ajťáci a sport

Dalším z běžných stereotypů je vztah IT profesionálů ke sportu. Čtvrtina dotázaných lidí je přesvědčena, že se o sportovce nejedná. Pohyb a sport přitom v posledních letech začíná hrát v životě ajťáků významnou kompenzační roli.

Někteří z nich sportují prakticky každý den a vypadají spíš jako profesionální sportovci, než jako programátoři. Volný čas a jeho aktivní trávení je pro ně stále důležitější, což by měli umět zohlednit i zaměstnavatelé.

Článek Enehano Solutions s.r.o. ze dne 6. září 2019 - pátek

Další články od Enehano Solutions s.r.o.