logo ESET software spol. s r. o.

Nedostatek financí a času brzdí zajištění kybernetické bezpečnosti na školách

Školy přitom spravují řadu osobních dat o personálu i studentech, které podle GDPR spadají do zvláštní kategorie osobních/citlivýcj údajů - např. závěry pedagogicko-psychologické poradny nebo informace o specifických poruchách učení.

Zpřísnění pravidel pro ochranu osobních údajů na vzdělávací instituce proto vážné dolehlo. Školy se potýkají především s nedostatkem financí a času, který musejí věnovat další administrativě.

"Podle našeho průzkumu v rámci série konferencí zaměřených na využití nových technologií ve školství, vnímá management škol bezpečnost jako významný problém. Potýkají se ale s řadou problémů, jako je absence odborníků či informací. Jen 21% respondentů uvedlo, že v oblasti kybernetické bezpečnosti nevnímají žádný nedostatek. Bezpečnostní incidenty jako problém vnímají nejčastěji interní a externí experti škol. Tedy odborníci, kteří mají možnost se soustředit výhradně na ochranu dat. Člověk, který se této problematice nevěnuje naplno, si případná rizika nemusí v plné míře uvědomovat," říká Miroslav Dvořák, technický ředitel pražské pobočky ESET.

O prevenci v hodinách informatiky

GDPR přineslo školám také povinnost vzdělávat všechny, kteří s osobními údaji nakládají. V případě škol tedy také učitele. Pedagogický sbor ale školí jen 25% z dotázaných škol, v 11% případů je pak vzděláván management školy.

Nejvíce energie školy stále věnují do výuky kybernetické bezpečnosti. V rámci informatiky se vyučuje na 67% základních a 64% středních škol. Zároveň ale 63% respondentů uvádí, že pro výuku bezpečnosti nemají vhodné materiály.

V rámci učiva se hovoří nejvíce o prevenci (77%). Žáci se tak dozvědí, s jakými riziky se mohou setkat či jak rozpoznat fake news.

Technické aspekty, například jak bezpečně používat výpočetní techniku, uslyší na 67% škol a o psychologických rizicích, jako je šikana, se hovoří na 66% škol.

Jen pětina škol nevnímá slabiny

Školy se snaží najímat si na zabezpečení svých sítí a dat odborníky. Služeb externí firmy využívá 43% z nich, 34% má pak interního IT odborníka. V 19% škol má ale bezpečnost na starost učitel informatiky. Experti z ESET před touto praxí varují.

Není možné být dobrým pedagogem, věnovat se metodice výuky, sledovat novinky, které by žáky zajímaly a zároveň být expertem na ochranu dat. Oba obory jsou příliš komplexní, aby je jediný člověk mohl zvládat současně na 100%.

Paradoxně to ale není největší problém v malých školách do 200 žáků, ale v těch středně velikých. Podle dat z průzkumu má v 11% škol, které navštěvuje mezi 201 a 500 žáky, na starost bezpečnost učitel, u malých škol je to pouze 5%. Do interních IT oddělení či expertů investují nejčastěji střední školy (20%).

Většina zástupců škol nepovažuje zabezpečení za bezproblémové. Nejčastěji školy trápí nedostatek financí (55%) a kvalifikovaných odborníků (31%).

Častým problémem je také čas. Čtvrtina respondentů dává přednost jiným povinnostem a kybernetické bezpečnosti tak nevěnuje dostatek pozornosti.

Dalších 18% uvádí, že jim chybí prostor se vzdělávat. Překvapivým zjištěním je fakt, že jen desetina škol vnímá jako problém bezpečností incidenty.

O průzkumu ESET

Průzkum probíhal v rámci cyklu vzdělávacích konferencí Microsoft Roadshow v průběhu října 2019. Zúčastnilo se jej 541 respondentů ze všech typů škol napříč všemi kraji.

V průzkumu odpovídali:

Mezi účastníky průzkumu převládaly základní (54%) a střední školy (42%), vysoké školy a VOŠ byly zastoupeny ve 4%.

Článek ESET software spol. s r. o. ze dne 29. listopadu 2019 - pátek

Další články od ESET software spol. s r. o.

Podvodné e-shopy s rouškami se snaží získat osobní data uživatelů

ESET rozšiřuje ochranu firem o Endpoint Antivirus pro Linux

Jak nakupovat online bezpečně v napjaté době epidemie koronaviru

Podvodné emaily zneužívají obav z aktuální bezpečnostní situace

Zranitelnost KR00K postihuje nejběžnější typy WiFi čipů

Scareware jako podvodný antivir láká z uživatelů peníze

Útoky na hesla z prohlížečů jsou pro české uživatele největším rizikem

Vícefaktorové ověřování přístupu do sítě s podporou biometrického přihlašování

Podvodné antiviry pro Android vás vyděsí a připraví o peníze

Produkty ESET operační systém Windows 7 dále podporují

Vývoj malware v Česku za rok 2019

Pozor na trojské koně v RAR připojených souborech e-mailů

Downloader DePriMon překvapuje netradičními technikami infekce

Nedostatek financí a času brzdí zajištění kybernetické bezpečnosti na školách

Plné šifrování disku na koncových stanicích s podporou vzdálené správy

Pozor na falešný antivir pro Android

ESET pomáhá chránit aplikační obchod Google Play před malware

Edice 2020 bezpečnostních produktů ESET pro domácí uživatele

Češi podceňují aktualizace svých elektronických zařízení

Spyware Attor cílí na diplomatické mise a vládní instituce

Klienty českých bank ohrožují phishingové útoky

Reklamní malware cílí na mobilní zařízení

Špičková řešení ESET pro informační bezpečnost firem

Pozor na spambot, který nahrává své oběti při sledování pornografie

Nejčastější kybernetické hrozby pro platformu Android

Promoakce ESET - rok ochrany zdarma pro firmy i domácí uživatele

Nový typ bankovního malware útočí na latinskoamerické banky

ESET a Borussia Dortmund sbližují svět fotbalu a kybernetické bezpečnosti

Nová metodika odhalí i ty nejnebezpečnější internetové hrozby

Cílené útoky skupiny Ke3chang na diplomaty z Evropy a Latinské Ameriky

Za útoky zero day zranitelnosti stojí skupina Buhtrap

Zero day exploit cílí na starší verze Windows

Zranitelnost v programu Microsoft Equation Editor

ESET integruje své technologie do globální cloudové služby Backstory

Míra zabezpečení mobilních zařízení stále zaostává za počítači

Dvoufaktorová autentizace posiluje bezpečnost firemní sítě

Pozor na další vlnu vyděračských e-mailů

Škodlivý Javascript k nechtěnému přesměrování byl v březnu nejčastější hrozbou

Rizikový překladač Word Translator cílil na klienty českých bank

Clipper malware cílí na kryptoměny Bitcoin a Ethereum

Pozor na podvodné HTML dotazníky a PDF phisingové zprávy

ESET je partnerem mezinárodní iniciativy No More Ransom

Weby pro streaming nelegálních kopií filmů nabízejí škodlivý doplněk prohlížeče

Internetové bankovnictví českých uživatelů čelí další vlně hrozeb

Kyberšikana a pornografie jsou největší hrozby pro děti na internetu

Nová řada bezpečnostních řešení ESET pro domácí uživatele

Kritická infrastruktura v hledáčku hackerů

Lepší správa zabezpečení malých a středních firem v cloudu

Nebezpečná aplikace QRecorder pro Android ohrožuje internetové bankovnictví

Lepší řešení kybernetické ochrany firem