logo EURid Services, s.r.o.

Doména .eu rozšiřuje členskou základnu

Podle vydané čtvrtletní zprávy o vývoji Q2 2013 se událostí, která byla v daném období pro doménu nejvyšší úrovně nejdůležitější, stalo dubnové rozšíření členské základny správce .eu EURid o pět nových členů správní rady.

K novým členům, jež všechny tvoří asociace se silnou vizí orientovanou na internet, které jsou aktivní na evropské úrovni, patří:

"S potěšením zde vítám zástupce těchto organizací, neboť věřím, že v našem trvalém úsilí učinit z .eu špičkovou internetovou koncovku pro evropské podniky, můžeme mít velký prospěch z jejich rozsáhlých zkušeností. Jako společnost očekáváme, že se naše pozornost dál posune směrem k všezahrnujícímu náhledu na internet, a zároveň zůstaneme zakotveni v pevné základně technických znalostí, kterou jsme během let vystavěli díky své spolupráci se zakládajícími členy", komentoval událost výkonný ředitel .eu Marc Van Wesemael.

2. čtvrtletí v číslech

Během druhého čtvrtletí celkový počet registrací .eu vzrostl v 13 z 28 členských států EU na 3,70 milionů doménových jmen. Slovinsko, Bulharsko a Rakousko zaznamenaly nárůst nad 5 %. Míra obnovy zůstala během druhého kvartálu silná a v průměru činila 85 %.

Další články k tématům - domény - EU - internet

Článek EURid Services, s.r.o. ze dne 9. září 2013 - pondělí

Další články od EURid Services, s.r.o.