logo Evropské spotřebitelské centrum pro ČR

On-line nákupy v EU budou lépe chráněny

Jasná pravidla pro nákupy přes internet v rámci EU přinese na závěr roku nové evropské nařízení Řím I. Konec bude s dohady, zda se nákupy online řídí právem domovského státu obchodníka, nebo spotřebitele.

Spotřebitel se od 17. prosince 2009 může spolehnout na úroveň právní ochrany, na kterou je zvyklý v členském státě, kde má obvyklé bydliště. Případné spory Čechů po nákupech na zahraničních webech se tak budou řídit českými zákony. Nařízení Řím I. vstoupí v platnost právě 17. prosince 2009 a nahradí tzv. Římskou úmluvu, která neposkytovala spotřebitelům dostatečnou ochranu při nákupu online v jiných zemích EU.

"Dosud mohlo dojít k situaci, kdy se spotřebitelská smlouva bude řídit právním řádem státu obchodníka. A tak by například místo 14 dnů na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu měl český spotřebitel k dispozici pouze sedmidenní lhůtu, která je obvyklá třeba ve Francii," vysvětluje Martin Rezek, právník Evropského spotřebitelského centra ČR. V případných sporech tedy bude platit rozhodné právo země spotřebitele. Pokud by ale měla být ve státě prodávajícího některá spotřebitelská práva ještě výhodnější, může se jich nakupující také domáhat.

"V tomto ohledu nejsou podstatným faktorem jazyk nebo měna použité na internetových stránkách," upřesňuje Martin Rezek. "Českým právem proto bude chráněn i český zákazník internetového obchodu psaného například ve španělštině, který si nechá zboží doručit do svého bydliště třeba v Mělníku."

Některé spotřebitele dosud nejistá situace od přeshraničních nákupů odrazovala. Nyní by mělo dojít k posílení jejich pozice a také důvěry ve vnitřní trh EU, což prospěje především internetovým prodejcům, kteří nabízejí zboží a služby do jiných zemí EU.

Upřednostnění domovského práva spotřebitele je přitom logické a spravedlivé. "Zatímco spotřebitel nakupuje za hranicemi státu pouze výjimečně a strávil by nad studiem legislativy země obchodníka hodně času a energie, tak většina obchodníků, kteří se věnují přeshraničnímu obchodu, může náklady spjaté s prostudováním jiných právních předpisů rozložit do mnoha obchodních transakcí," podotýká Martin Rezek.

Řím I bude platit v celém Evropském společenství, vyjma Dánska. Nevztahuje se na smlouvy o službách poskytovaných výlučně v zemi odlišné od země obvyklého bydliště spotřebitele (např. připojení k internetu v místě dočasného pobytu v jiné zemi), na přepravní smlouvy (půjčování aut, letecká doprava, cestování vlakem či autobusem atp.) a na smlouvy, jejichž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo právo k užívání nemovitosti.

Evropské spotřebitelské centrum pro ČR poskytuje informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatně pomáhá a radí spotřebitelům v jejich sporech s obchodníky z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu. Zprostředkovává i možnosti mimosoudního řešení sporů spotřebitelů s obchodníky. Činnost centra spolufinancují Evropská komise a Česká obchodní inspekce.

Další články k tématům - EU - evropské - Řím - smlouvy - spotřebitele - Martin Rezek

Článek Evropské spotřebitelské centrum pro ČR ze dne 1. prosince 2009 - úterý

Další články od Evropské spotřebitelské centrum pro ČR

On-line nákupy v EU budou lépe chráněny