logo expert ČR, s.r.o.

expert ČR, s.r.o.

Společnost Expert Elektro je nákupní sdružení, které vzniklo v roce 1995. O rok později bylo přijato za člena mezinárodní kooperace Expert International se sídlem ve Švýcarsku. Připojilo se tak ke skupině zhruba 3000 odborných obchodníků v Evropě. Expert International svým obratem zaujímá mezi evropskými řetězci celkově 4. místo.

Česká expertní síť se v současné době skládá ze 17 společníků a 55 prodejen. Mezi největší společníky patří K+B Expert, dále pak Elektro expert Jankovský, Elektro Vision a Spektrum Elektro. Společnost Expert Elektro zaznamenává v posledních letech trvalý růst a její podíl na tuzemském trhu se systematicky a plynule zvyšuje.

Pokračuje výstavba prodejen, které nabízejí veškerý sortiment z oblasti elektroniky, elektrospotřebičů a počítačů pro domácnost včetně příslušenství a servisu. Konsolidace společnosti přináší své plody a stává se garantem dalšího trvalého rozvoje v České republice.

Do budoucnosti otevírá nové perspektivy všem současným i budoucím členům společnosti. Motto Expert Elektro zní: "Expert - dobrá rada, dobrá cena".

Aktuální články od expert ČR, s.r.o.

M-Files - Document Management System