logo Exponet s.r.o.

Elektronická identifikace na portálech veřejné správy a její budoucnost

Konference IT mezi paragrafy se zaměří na občanské průkazy s elektronickým čipem, Portál občana, změny v autorském právu či první zkušenosti s GDPR a ePrivacy regulation upravující oblast telekomunikací, e-mailingu i cookies. Akce se koná v úterý 18. 9. 2018 v Praze.

Na konferenci IT mezi paragrafy nebudou chybět ani praktické ukázky možností elektronického občanského průkazu s ohledem na tzv. vzdálené prokazování totožnosti.

Mgr. Karolína Šimůnková z Národního archivu poreferuje o odborné evidenci e-dokumentů vznikajících z elektronických transakcí a portálových řešení a popíše způsoby jejich vyřazování z evidence s ohledem na dodržení všech zásad ochrany osobních údajů.

Seznámení s certifikátem veřejného klíče coby nástroje bezpečné elektronické komunikace zazní v podání Ing. Petra Budiše, Ph.D., MBA, ředitele společnosti První certifikační autorita, a.s. Jeho příspěvek v neposlední řadě zohlední i nástroje realizace elektronické identifikace či nejnovější povinnost veřejnoprávních institucí- použití pečetě na elektronické dokumenty.

Které aktuálně dostupné online služby na portálech veřejné správy již fungují se vzdálenou elektronickou identifikací? V jakém stavu se nachází testování části Národního bodu elektronické identifikace pro spolupráci s ostatními členskými státy EU (tzv. eIDAS Gateway)? Odpovědí na tyto i jiné otázky se dočkáte v přednášce Ing. Petra Kuchaře, ředitele odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva Vnitra.

Dopolední přednáškový blok ukončený panelovou diskusí uzavře příspěvek Ing. Michala Peška, ředitele Správy základních registrů Ministerstva vnitra. Ve své přednášce zaostří na elektronickou identifikaci a další činnosti a projekty, které se spustily účinností zákona o elektronické identifikaci a novelou zákona o občanských průkazech. Zvláštní pozornost věnuje sdílenému datovému fondu.

Odpolední blok pak otevře komentářem o úskalí parciálních pohledů PhDr. Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jak rozdílně lze vnímat povinnosti správců a zpracovatelů dle GDPR pohledem veřejnosti či dozorového úřadu?

Závěr konference bude patřit Mgr. Michalu Nulíčkovi, LL.M. a JUDr. Josefu Donátovi, LL.M., CIPP/E z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Co máme od nového zákona o zpracování osobních údajů očekávat a co přinesly první měsíce fungování podle GDPR? Jak může nová směrnice  o autorském právu na jednotném digitálním trhu změnit internet v České republice a v EU a co od ní můžeme očekávat? Ptejte se 18.září na konferenci IT mezi paragrafy.

Konference se koná v úterý 18. 9. 2018, , Konferenční centrum, Hotel Grandior, Na Poříčí 42, 110 00 Praha.

Program konference:

Další články k tématům - bezpečnost - eGovernment - eIDAS - elektronizace - GDPR - identifikace - konference - zákon

Článek Exponet s.r.o. ze dne 17. července 2018 - úterý

Další články od Exponet s.r.o.

Komplexní pohled na důvěryhodnost a průkaznost elektronických dokumentů

Využití umělé inteligence ve světě financí

Data Management Workshop představí novinky a trendy ve správě podnikových dat

Odborná konference IT mezi paragrafy

Elektronická spisová služba bude hlavním tématem Document Management Conference

Detekce hrozeb s využitím umělé inteligence je nosným tématem IT Security Workshop 2019 konference

Konference IT mezi paragrafy

Technologické inovace ve finančním sektoru

Jak na efektivní práci s firemními daty

Důvěryhodné prokazování totožnosti na internetu ve službách soukromých subjektů

Elektronická identifikace na portálech veřejné správy a její budoucnost

DMS systémy v éře GDPR a eIDAS

Jak bude fungovat ÚOOÚ po zavedení GDPR

Konference eIDAS - od teorie k praxi

Novinky v programu IT Security Workshop 2018

Bezpečnost firemních dat a GDPR dominují tématům konference IT Security Workshop 2018

Konference Svět informatiky ve finančnictví

Data Storage Workshop představí novinky a trendy v oblasti serverů a storage

Konference eIDAS od teorie k praxi

Dopady eIDAS a GDPR na elektronizovaný cyklus účetních a daňových dokladů

GDPR - mýty, fakta a stav implementace v ČR

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné správy

IT Security Workshop přináší aktuální bezpečnostní témata a ukázky z praxe

IT právo v praxi na konerenci IT mezi paragrafy

Geodata na konferenci Deep in Data

Big Data v praxi na konferenci Deep in Data

IT ve finančním sektoru, ochrana osobních údajů a analýza dat

Moderní trendy v oblasti datacenter na Data Storage Workshop

eIDAS od teorie k praxi

Elektronická identita v praxi

Detailní a aktuální informace k nařizení eIDAS

Nařízení eIDAS hlavním tématem Document Management Conference

Novinky v oblasti cyber security na IT Security Workshopu 2016

Kancelář v cloudu na konferenci Cloud Computing Conference

Biometrie bude dominovat konferenci Svět informatiky ve finančnictví

Zálohování a dostupnost dat pro moderní business

Data Storage Workshop 2015

Konference Document Management Conference po roce opět v Praze

Zákon o kybernetické bezpečnosti hlavním tématem konference IT Security Workshop

Cloud Computing Conference 2014 již příští úterý

Cloud Computing Conference 2014

Elektronická fakturace v segmentu B2G

Konference E-dokument v praxi

Svět informatiky ve finančnictví 2014

Nejnovější trendy a řešení v oblasti infrastruktury na Data Storage Workshop 2014

Životní cyklus e-dokumentu v informačních systémech

Document Management Conference

Bezpečnost v Cloudu - odborná konference

Obrana před komplexními DoS/DDoS útoky - téma IT Security Workshopu

IT Security Workshop v Praze již po osmé