logo Exponet s.r.o.

Elektronická identita v praxi

Na konferenci eIDAS od teorie k praxi, která se koná 31. 5. 2016 v Konferenčním centrum City, Praha 4, vystoupí partneři renomované advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.

Elektronická právní jednání a podpisy dle NOZ a nařízení eIDAS - to je název přednášky JUDr. Josefa Donáta, LLM, předního specialisty v oblasti ICT. Cílem prezentace bude bližší rozbor elektronického právního jednání v kontextu eIDAS a stručný exkurz do úpravy v Občanském zákoníku.

Ukáže, v čem eIDAS pomáhá a zjednodušuje elektronizaci transakcí a kde zůstane i nadále prostor pro samostatnou českou právní úpravu. Budou představeny jednotlivé instituty a předvedeny praktické způsoby, jak je aplikovat.

JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb, přední a uznávaný odborník v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti, se ve své prezentaci bude věnovat elektronické identifikaci a službám vytvářejícím důvěru. Vysvětlí, jakou revoluci přináší nařízení eIDAS v právní úpravě elektronické identity napříč EU.

Dosavadní roztříštěná či neexistující právní úprava bude nahrazena jednotným schématem elektronických identit, přičemž hlavním cílem je zvýšit právní jistotu a důvěryhodnost v elektronických transakcích napříč Evropskou unií. Rozebere jednotlivé úrovně záruky pro elektronickou identitu a představí jednotlivé služby vytvářející důvěru a jejich možné využití v praxi.

Konference eIDAS od teorie k praxi se koná v úterý 31. 5. 2016 v Konferenčním centrum City, Praha 4, Na Strži 65/1702.

Článek Exponet s.r.o. ze dne 10. května 2016 - úterý

Další články od Exponet s.r.o.

Komplexní pohled na důvěryhodnost a průkaznost elektronických dokumentů

Využití umělé inteligence ve světě financí

Data Management Workshop představí novinky a trendy ve správě podnikových dat

Odborná konference IT mezi paragrafy

Elektronická spisová služba bude hlavním tématem Document Management Conference

Detekce hrozeb s využitím umělé inteligence je nosným tématem IT Security Workshop 2019 konference

Konference IT mezi paragrafy

Technologické inovace ve finančním sektoru

Jak na efektivní práci s firemními daty

Důvěryhodné prokazování totožnosti na internetu ve službách soukromých subjektů

Elektronická identifikace na portálech veřejné správy a její budoucnost

DMS systémy v éře GDPR a eIDAS

Jak bude fungovat ÚOOÚ po zavedení GDPR

Konference eIDAS - od teorie k praxi

Novinky v programu IT Security Workshop 2018

Bezpečnost firemních dat a GDPR dominují tématům konference IT Security Workshop 2018

Konference Svět informatiky ve finančnictví

Data Storage Workshop představí novinky a trendy v oblasti serverů a storage

Konference eIDAS od teorie k praxi

Dopady eIDAS a GDPR na elektronizovaný cyklus účetních a daňových dokladů

GDPR - mýty, fakta a stav implementace v ČR

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné správy

IT Security Workshop přináší aktuální bezpečnostní témata a ukázky z praxe

IT právo v praxi na konerenci IT mezi paragrafy

Geodata na konferenci Deep in Data

Big Data v praxi na konferenci Deep in Data

IT ve finančním sektoru, ochrana osobních údajů a analýza dat

Moderní trendy v oblasti datacenter na Data Storage Workshop

eIDAS od teorie k praxi

Elektronická identita v praxi

Detailní a aktuální informace k nařizení eIDAS

Nařízení eIDAS hlavním tématem Document Management Conference

Novinky v oblasti cyber security na IT Security Workshopu 2016

Kancelář v cloudu na konferenci Cloud Computing Conference

Biometrie bude dominovat konferenci Svět informatiky ve finančnictví

Zálohování a dostupnost dat pro moderní business

Data Storage Workshop 2015

Konference Document Management Conference po roce opět v Praze

Zákon o kybernetické bezpečnosti hlavním tématem konference IT Security Workshop

Cloud Computing Conference 2014 již příští úterý

Cloud Computing Conference 2014

Elektronická fakturace v segmentu B2G

Konference E-dokument v praxi

Svět informatiky ve finančnictví 2014

Nejnovější trendy a řešení v oblasti infrastruktury na Data Storage Workshop 2014

Životní cyklus e-dokumentu v informačních systémech

Document Management Conference

Bezpečnost v Cloudu - odborná konference

Obrana před komplexními DoS/DDoS útoky - téma IT Security Workshopu

IT Security Workshop v Praze již po osmé