logo Exponet s.r.o.

Konference eIDAS - od teorie k praxi

Elektronická identita, národní identitní autorita (NIA), zákon o archivnictví a spisové službě, e-dokumenty ve veřejné správě i dopady GDPR na zpracování elektronických dokumentů jsou hlavními tématy letošního ročníku konference, ktera se koná ve středu 4. 4. 2018 v Národním archivu, Praha.

Na úvodní slovo konference naváže poradce náměstka ministra vnitra Ing. Robert Piffl, který ve svém příspěvku provede účastníky legislativními změnami v roce 2018 v souvislosti jak s příchodem elektronické identifikace, tak i s příchodem nařízení na ochranu osobních údajů.

Druhý příspěvek přednese PhDr. Jiří Úlovec, ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. Z jeho úst zazní velmi aktuální úvod do problematiky GDPR a spisových služeb, neméně zajímavé informace pro účastníky konference slibuje výklad metodiky ke spisovým službám a návazné seznámení se s plánovanými změnami legislativy v oblasti zákona o archivnictví a spisové služby.

Mgr. Karolína Šimůnková, metodik v Národním Archivu, pak uzavře první přednáškový blok svým příspěvkem nesoucím název Životní cyklus e-dokumentů v českém právním prostředí.

Druhý konferenční blok otevře téma e-dokumentu v souvislosti s nařízeními eIDAS a GDPR. Ing. Robert Piffl začne stručnou rekapitulací současně platných předpisů a jejich dopadů, následně se bude věnovat problematice elektronické identifikace, úplného elektronického podání, e-fakturace a řady dalších činností souvisejících s elektronickými dokumenty.

Zvláštní pozornost pak bude věnovat problematice GDPR. S účastníky konference se podělí o stručný kontrolní seznam, který nejednomu z nás může usnadnit analýzu procesů a dopady nařízení.

Na téma elektronické identifikace ve svém příspěvku naváže další z přednášejících, Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů Ministerstva vnitra. Stranou jeho zájmu nezůstanou ani elektronické občanské průkazy, Národní bod pro identifikaci a autentizaci či Národní certifikační autorita.

Celou akci uzavře diskusní blok s praktickými ukázkami konkrétních řešení v oblasti elektronické identifikace.

Záštitu nad konferencí převzal náměstek ministra vnitra JUDr. Jaroslav Strouhal.

Program konference:

Článek Exponet s.r.o. ze dne 15. března 2018 - čtvrtek

Další články od Exponet s.r.o.

Komplexní pohled na důvěryhodnost a průkaznost elektronických dokumentů

Využití umělé inteligence ve světě financí

Data Management Workshop představí novinky a trendy ve správě podnikových dat

Odborná konference IT mezi paragrafy

Elektronická spisová služba bude hlavním tématem Document Management Conference

Detekce hrozeb s využitím umělé inteligence je nosným tématem IT Security Workshop 2019 konference

Konference IT mezi paragrafy

Technologické inovace ve finančním sektoru

Jak na efektivní práci s firemními daty

Důvěryhodné prokazování totožnosti na internetu ve službách soukromých subjektů

Elektronická identifikace na portálech veřejné správy a její budoucnost

DMS systémy v éře GDPR a eIDAS

Jak bude fungovat ÚOOÚ po zavedení GDPR

Konference eIDAS - od teorie k praxi

Novinky v programu IT Security Workshop 2018

Bezpečnost firemních dat a GDPR dominují tématům konference IT Security Workshop 2018

Konference Svět informatiky ve finančnictví

Data Storage Workshop představí novinky a trendy v oblasti serverů a storage

Konference eIDAS od teorie k praxi

Dopady eIDAS a GDPR na elektronizovaný cyklus účetních a daňových dokladů

GDPR - mýty, fakta a stav implementace v ČR

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné správy

IT Security Workshop přináší aktuální bezpečnostní témata a ukázky z praxe

IT právo v praxi na konerenci IT mezi paragrafy

Geodata na konferenci Deep in Data

Big Data v praxi na konferenci Deep in Data

IT ve finančním sektoru, ochrana osobních údajů a analýza dat

Moderní trendy v oblasti datacenter na Data Storage Workshop

eIDAS od teorie k praxi

Elektronická identita v praxi

Detailní a aktuální informace k nařizení eIDAS

Nařízení eIDAS hlavním tématem Document Management Conference

Novinky v oblasti cyber security na IT Security Workshopu 2016

Kancelář v cloudu na konferenci Cloud Computing Conference

Biometrie bude dominovat konferenci Svět informatiky ve finančnictví

Zálohování a dostupnost dat pro moderní business

Data Storage Workshop 2015

Konference Document Management Conference po roce opět v Praze

Zákon o kybernetické bezpečnosti hlavním tématem konference IT Security Workshop

Cloud Computing Conference 2014 již příští úterý

Cloud Computing Conference 2014

Elektronická fakturace v segmentu B2G

Konference E-dokument v praxi

Svět informatiky ve finančnictví 2014

Nejnovější trendy a řešení v oblasti infrastruktury na Data Storage Workshop 2014

Životní cyklus e-dokumentu v informačních systémech

Document Management Conference

Bezpečnost v Cloudu - odborná konference

Obrana před komplexními DoS/DDoS útoky - téma IT Security Workshopu

IT Security Workshop v Praze již po osmé