logo Exponet s.r.o.

Jak bude fungovat ÚOOÚ po zavedení GDPR

Konference IT mezi paragrafy nabídne účastníkům jedinečnou příležitost k zodpovězení konkrétních otázek týkající se budoucího fungování ÚOOÚ po účinnosti GDPR. Akce se koná ve středu 25. 4. 2018 v pražském hotelu Grandior.

Během konference dále zazní zásadní informace o hlášení bezpečnostních incidentů, sběru souhlasů, výkonu funkce pověřence, vlivu GDPR na IT a zkušenosti z projektů GDPR compliance.

Program konference:

Úvodního slova konference se ujme PhDr. Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kde úřad očekává nesoulad - obecně i na základě zkušenosti z předchozích kontrol? Co je podle úřadu z hlediska souladu s GDPR priorita?

Velmi diskutovanému tématu informování a souhlasů dle GDPR se v navazující prezentaci pak bude detailně věnovat druhý přednášející Mgr. Michal Nulíček, LL.M., partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Objasní například kdy sbírat souhlasy od zákazníků či zaměstnanců? Jak je správně informovat o zpracování osobních údajů? Kdy je možné souhlasy spojovat a kdy je nutné je oddělit či jak zaznamenávat souhlasy získané na webu?

Po prostoru věnovanému otázkám a diskusi k prvnímu přednáškovému bloku se ke slovu dostane Ing. Robert Piffl, poradce náměstka ministra vnitra. Ve svém příspěvku "Dopady nařízení GDPR na IT a související systémy u veřejnoprávních i soukromoprávních původců" vysvětlí klíčové dopady nařízení jak na IT systémy, tak i na některé organizační či pracovní postupy a nabídne kontrolní seznam, který nejednomu z účastníků usnadní analýzu procesů a dopady nařízení.

Konkrétní informace o tom, jak v době cílených a plošných kybernetických útoků na databáze s citlivými údaji přístup k citlivým datům kvalitně zabezpečit a zamezit tak jejich odcizení předá ve své prezentaci Václav Zubr, technický specialista a Pre-Sales Engineer z ESET software spol. s r.o.

Na nabídnutý diskusní prostor k druhému bloku přednášek naváže Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, Associate v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Ve svém příspěvku se zaměří hlavně na oblast compliance a bezpečnostní aspekty nové úpravy ochrany osobních údajů. Co přináší princip zajištění a prokazování souladu s nařízením (accountability)? Jaké jsou nové povinnosti v oblasti zabezpečení a oznamování incidentů, ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů a posuzování vlivu?

Přestože je role Data Protection Officera v nařízení GDPR popsána, mnozí ani měsíc před účinností GDPR neví, jak by ji prakticky měli naplnit.

Jakou roli by měl DPO hrát v rámci implementace GDPR a při nastavování tzv. GDPR procesů? Co je nezbytné pro to, aby DPO mohl řádně plnit svojí roli? A jak by měla vypadat jeho role po té, co správce GDPR plně naimplementuje? To vše prakticky z úst Mgr. Margit Doležalové, Data Protection Officera z ČSOB skupiny.

V průběhu celé konference bude kladen důraz na obsáhlý prostor pro diskusi a otázky.

Další články k tématům - bezpečnost - compliance - GDPR - incident - konference - ÚOOÚ - web - zaměstnanci

Článek Exponet s.r.o. ze dne 26. března 2018 - pondělí

Další články od Exponet s.r.o.

Komplexní pohled na důvěryhodnost a průkaznost elektronických dokumentů

Využití umělé inteligence ve světě financí

Data Management Workshop představí novinky a trendy ve správě podnikových dat

Odborná konference IT mezi paragrafy

Elektronická spisová služba bude hlavním tématem Document Management Conference

Detekce hrozeb s využitím umělé inteligence je nosným tématem IT Security Workshop 2019 konference

Konference IT mezi paragrafy

Technologické inovace ve finančním sektoru

Jak na efektivní práci s firemními daty

Důvěryhodné prokazování totožnosti na internetu ve službách soukromých subjektů

Elektronická identifikace na portálech veřejné správy a její budoucnost

DMS systémy v éře GDPR a eIDAS

Jak bude fungovat ÚOOÚ po zavedení GDPR

Konference eIDAS - od teorie k praxi

Novinky v programu IT Security Workshop 2018

Bezpečnost firemních dat a GDPR dominují tématům konference IT Security Workshop 2018

Konference Svět informatiky ve finančnictví

Data Storage Workshop představí novinky a trendy v oblasti serverů a storage

Konference eIDAS od teorie k praxi

Dopady eIDAS a GDPR na elektronizovaný cyklus účetních a daňových dokladů

GDPR - mýty, fakta a stav implementace v ČR

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné správy

IT Security Workshop přináší aktuální bezpečnostní témata a ukázky z praxe

IT právo v praxi na konerenci IT mezi paragrafy

Geodata na konferenci Deep in Data

Big Data v praxi na konferenci Deep in Data

IT ve finančním sektoru, ochrana osobních údajů a analýza dat

Moderní trendy v oblasti datacenter na Data Storage Workshop

eIDAS od teorie k praxi

Elektronická identita v praxi

Detailní a aktuální informace k nařizení eIDAS

Nařízení eIDAS hlavním tématem Document Management Conference

Novinky v oblasti cyber security na IT Security Workshopu 2016

Kancelář v cloudu na konferenci Cloud Computing Conference

Biometrie bude dominovat konferenci Svět informatiky ve finančnictví

Zálohování a dostupnost dat pro moderní business

Data Storage Workshop 2015

Konference Document Management Conference po roce opět v Praze

Zákon o kybernetické bezpečnosti hlavním tématem konference IT Security Workshop

Cloud Computing Conference 2014 již příští úterý

Cloud Computing Conference 2014

Elektronická fakturace v segmentu B2G

Konference E-dokument v praxi

Svět informatiky ve finančnictví 2014

Nejnovější trendy a řešení v oblasti infrastruktury na Data Storage Workshop 2014

Životní cyklus e-dokumentu v informačních systémech

Document Management Conference

Bezpečnost v Cloudu - odborná konference

Obrana před komplexními DoS/DDoS útoky - téma IT Security Workshopu

IT Security Workshop v Praze již po osmé