logo Foxconn 4Tech s.r.o.

IT práce ve společnosti Foxconn 4Tech s.r.o.

Vývojář koncových webových aplikací

Front-end vývojář, jehož hlavním úkolem je tvorba, úprava a údržba webových stránek a uživatelských rozhraní webových aplikací, spolupracuje s designéry, např. XTMTL / CSS, aby jejich statické návrhy převedl do funkčních webových stránek.
Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů