logo Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

Evropské firmy nejsou připravené na trend umělé inteligence

Podle průzkumumné studie agentury PAC může nedostatečné zaměření na technologie umělé inteligence pro Evropu znamenat, že jí ujede vlak včasné transformace. Studie vychází z výsledků sběru dat z 240 evropských firem zejména z oblastí automotive, retailu a výroby.

Umělá inteligence bude do roku 2025 jedním z klíčových hnacích prvků proměny pracoviště. Mnoho dnešních pracovních postupů, nástrojů produktivity a fyzických prostředí bude v průběhu následujících sedmi let již zastaralých, uvádí bílá kniha, kterou pro společnost Fujitsu v roce 2017 vytvořila přední nezávislá průzkumná agentura Pierre Audoin Consultants (PAC).

Studie ukázala, že pouze 25% dotázaných firem považuje umělou inteligenci za strategicky důležitou a jen 11% ji používá. Zajímavý kontrast nalezneme ve výrobních podnicích, kde potenciál umělé inteligence vidí 75% dotázaných pro oblasti, jako jsou prediktivní údržba, on-time produkce a doručování objednaného zboží do prodejen s využitím predikcí dle aktuálních prodejů.

Také značná část dotázaných vidí v tomto odvětví obrovský potenciál umělé inteligence v optimalizaci výroby a přípravě nových výrobních procesů. Bude tedy klíčovou pro blížící se průmysl 4.0.

Umělá inteligence přitom bude schopná pomoci firmám s fungováním ve více oborech. Od kontrolní funkce v účetnictví a finančních pohybů přes rozvrhy směn pro zaměstnance a plánování optimálních tras v dopravě po fungování moderní kanceláře, kde bude přiřazovat místa u stolů podle aktuálních projektů a optimální volby spolupracovníků.

Takové fungování predikuje právě zmiňovaná bílá kniha agentury PAC a předjímá zánik klasické kancelářské práce.

Podle poslední studie patří mezi největší problémy pro zařazení umělé inteligence do společností (pokud vynecháme právní náležitosti) nedostatečná nabídka již předpřipravených systémů s vestavěnou umělou inteligencí. To je zásadní překážka pro 61% dotazovaných.

Druhým problémem jsou samotná kultura firmy a vnitřní procesy (52%). Přitom polovina dotázaných začala nějakým způsobem řešit implementaci a v dalších dvou letech by mělo toto číslo stoupnout až na 70%. Mnoho firem čeká s implementací na zkušeného dodavatele, který bude mít solidní a relevantní případové studie přímo z praxe.

Analytikové PAC předpovídají, že tempo změn se bude od současnosti do roku 2025 i nadále zrychlovat a ovlivní všechny aspekty pracoviště budoucnosti. Umělá inteligence již dnes zvládá stále více úkolů a začíná mít dalekosáhlý dopad na téměř všechny rysy pracoviště i způsob života a práce zaměstnanců.

Článek Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ze dne 11. června 2018 - pondělí

Další články od Fujitsu Technology Solutions s.r.o.