logo Future Forces Forum

5G Workshop - akce zaměřená na bezpečnostní a ICT komunitu kritické infrastruktury

První 5G Workshop organizovaný pro bezpečnostní komunitu se zaměří na strategie a koncepce moderních komunikačních sítí 5G, praktické příklady a kybernetickou bezpečnost. Workshop proběhne v úterý 1. 10. 2019 na Policejní akademii ČR v Praze.

Informační systémy přináší bezpočet výhod pro rozvoj moderní společnosti. Nicméně jejich používání je čím dál více závislé na moderních komunikačních systémech. S nástupem nových služeb (IoT, Internet bojových věcí, komunikace osoba-osoba, stroj-stroj, obsluha-autonomní prostředky, senzor-osoba, senzor-stroj apod.) se extrémně zvyšují požadavky na přenos dat, rostou požadavky na kvalitu přenosu a rozsah přenosového pásma. Tuto výzvu je třeba řešit ze dvou stran.

Nejprve je třeba poskytovat takové IT služby, které lze rozvíjet v takové míře a dílčích krocích, aby bylo vždy zajištěno, že je lze v souladu s aktuálními požadavky a v příslušné kvalitě přizpůsobovat novým funkcím, v podmínkách aktuálně dostupných komunikačních sítí, a že mohou být (automaticky) přizpůsobené aktuálním podmínkám dostupné šířky pásma, například v případě narušení komunikačních systémů.

Zadruhé je třeba využívat nové komunikační prostředky, které budou předvídatelně schopné pokrýt požadované nároky na vyšší přenosové šířky pásma. Jednou z technologií s potenciálem poskytovat přidanou hodnotu je mobilní telefonie, která je založená na různých standardech (v současné době 4G, v budoucnu 5G).

Komunikační sítě podle standardu 4G jsou již běžně využívané. Komunikační sítě založené na standardu 5G poskytnou výrazně větší přenosové pásmo, i když s nižším pokrytím, a zároveň poskytnou významnou přidanou hodnotu pro určité aplikace.

5G je softwarově definovaná mmWave síť s širokým frekvenčním rozsahem vhodná pro Edge Computing a Mesh sítě. Původně byla pro 5G přidělena pásma do max. 6 GHz.

V poslední době řada států po celém světě přiděluje kmitočty v různých frekvencích milimetrových vln, od 2,4 GHz až po 28 GHz.

Očekává se, že Edge computing přinese změnu ve způsobu, jakým mohou firmy využívat mobilní data pro masivní zlepšení svých operací.

Edge computing umožňuje firmám směrovat provoz pro aplikace tam, kde to potřebují a kde je to nejefektivnější - ať už je to v cloudu, na okraji podnikové sítě nebo uvnitř organizace.

V některých IoT aplikacích bude užitečné mít bezdrátovou přenosovou technologii vhodnou nejen pro připojení velkého množství jednoduchých, levných zařízení, ale také pro jejich propojení (Mesh sítě).

Termín a místo konání workshopu:

Hlavní témata workshopu:

Workshop je pořádán za účasti Českého telekomunikačního úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Akci zaštiťují:

Další workshopy se budou věnovat 5G technologiím, technickým a funkčním parametrům 5G a praktickým zkušenostem, opět s ohledem na kybernetickou bezpečnost.

Další články k tématům - 4G - 5G - bezpečnost - cloud - Edge computing - IoT - mmWave - policie - telefonie - workshop

Článek Future Forces Forum ze dne 17. září 2019 - úterý

Další články od Future Forces Forum

Mezinárodní konference SCADA SECURITY 2019

5G Workshop - akce zaměřená na bezpečnostní a ICT komunitu kritické infrastruktury

Bezpečnost kritické infrastruktury bude hlavním tématem konference SCADA SECURITY 2019