logo GEM System a.s.

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Společnost GEM System vyvinula nástroj pro automatizovaný a pravidelný reporting, který propojuje a analyzuje všechna data. Na základě zvolených parametrů pak vytváří kompletní přehled o vývoji prodeje a detailně segmentuje klienty.

Pro takto získané skupiny zákazníků pak systém dopočítává další kritéria - genderová, geografická, demografická. Dále umožňuje analyzovat a predikovat budoucí chování jednotlivých skupin zákazníků, a tím marketingové kampaně správně zacílit a komunikaci se zákazníky snadno přizpůsobit jejich potřebám a preferencím.

Obchodní management společnosti tak získává možnost jednoduše využívat množství předpřipravených reportů a kontrolních sestav, například pro sledování správného nastavení marží a tím i prodejních cen. Bez dodatečné zátěže a nutnosti zapojovat interní IT má tak k dispozici vždy aktuální a kvalitní podklady pro rychlé a pružné rozhodování o obchodní a marketingové strategii.

Součástí řešení je automatizovaný pravidelný reporting i jednoduchá uživatelská tvorba ad hoc reportů.

Hlavní přínosy:

Segmentace klientů

Pro úspěšný a efektivní marketing je nutné znát dobře svoje klienty a jejich chování. Proto je parametrizovatelná segmentace klientů na základě dat dostupných o nich (věk, pohlaví, adresa) a jejich nákupní historii (objem za různé časové období, nakupované zboží, kanál nákupu) základem marketingu.

Naše řešení umožňuje nejen již zmíněnou segmentaci, ale také dokáže některé chybějící informace odvodit s vysokou mírou přesnosti.

Predikce ukazatelů

Většina BI řešení zobrazuje pouze data a události, které se udály v minulosti. Nás však zajímá i výhled do budoucna a možnost, jak s co největší pravděpodobností určovat budoucí chování a vývoj dat.

Právě na tyto otázky odpovídá náš dataminingový modul, který z dostupných dat získává predikci chování definovaných ukazatelů do budoucnosti, a ty poskytuje pro další obchodní rozhodování společnosti.

Vyhodnocení dat

Pro správné vyhodnocení dat nelze zapomínat ani na externí zdroje dat, jako jsou vyhledávače (Google, Seznam, Centrum) a srovnávače (Zboží.cz, Heureka.cz, SrovnaniCen.cz). Díky těmto informacím získáte úplně nový pohled na data a lepší možnost vyhodnocení produktů a plánování kampaní.

Článek GEM System a.s. ze dne 6. prosince 2016 - úterý

Další články od GEM System a.s.

Nabídka zaměstnání GEM System a.s.
300 aut a modelů trabantů v budově STK. Vhodné pro rodiny s dětmi. Pobavte se !
Čeká Vás operace? Víte co urychlí hojení?
Vyzkoušejte plně funkční CAD programy na 30 dní zdarma! Návody k dispozici.