logo GEM System a.s.

Anonymizace dat v 7 krocích

Anonymizace dat se používá při poskytování vzorků dat z produkčního prostředí pro účely vývoje a testování nebo školení, aniž by přitom docházelo k porušení bezpečnostních zásad pro zacházení s citlivými údaji. A samozřejmě také v souvislosti s plněním legislativních a regulačních opatření na ochranu dat.

Anonymizace dat se provádí v souvislosti s plněním legislativních a regulačních opatření na ochranu dat (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), poskytováním konzistentních testovacích dat pro neprodukční prostředí, úsporou času i peněz oproti generování "umělých" testovacích dat a ochranou před zneužitím dat v neprodukčních prostředích.

Vhodným nástrojem anonymizace dat je GEM Winch - univerzální a multiplatformní (Oracle, MS SQL, MySQL) modulární systém pro transformaci, migraci, anonymizaci a vytváření řezů dat, který je v SW Enterprise Architect (EA) nainstalován jako Add-In. Snadno s ním intuitivně určíte, která data mají být obsažena ve vytvořeném vzorku, jaký má být jejich cílový objem, která data budou předmětem anonymizace a jak se budou anonymizovat.

7 kroků anonymizace dat:

  1. Instalace nástroje GEM Winch jako Add-In do Enterprise Architect
  2. Import existujících datových modelů ze zdrojových systémů do EA
  3. Návrh transformací pomocí GEM Winch (řezy, transformace, anonymizace)
  4. Rychlý výběr typu anonymizace z knihovny připravených algoritmů
  5. Zachování konzistence dat. Sdílené transformační slovníky pro více datových modelů
  6. Vygenerování předpisů transformací nezávislých na typu DB platformy
  7. Realizace předpisů transformací přímo v DB

Nástroj GEM Winch jsme vyvinuli na základě zkušeností z projektů v prostředí komplexního a rozsáhlého informačního systému velké organizace. Zároveň jsme využili velkých výhod progresivního a flexibilního nástroje Enterprise Architect, který pokrývá všechny aspekty vývojového cyklu, a zabudovali jsme do něj naše know-how a postupy pro řešení řady praktických problémů z reálného prostředí.

Principy anonymizace dat:

S GEM Winch pracujte v jednotném prostředí EA bez ohledu na to, na jaké databázové platformě systém běží a snadno přenášíte již vytvořené anonymizační a transformační mechanismy mezi různými systémy nezávisle na DB platformě. Mezi další výhody patří využití knihovny připravených anonymizačních algoritmů pro obvyklé typy dat.

Transformační modul a databázový modul se postará o anonymizaci a o provedení transformace dat v prostředí určené DB platformy. Průběžné změny datového modelu nevyvolávají nutnost modifikovat anonymizační a transformační mechanismy.

Další články k tématům - anonymizace - databáze - legislativa - MySQL - Oracle - SQL - transformace - zákon

Článek GEM System a.s. ze dne 4. října 2016 - úterý

Další články od GEM System a.s.

Nabídka zaměstnání GEM System a.s.
Vyzkoušejte a objednejte si novou verzi oblíbeného 3D modeláře.
Jak se bránit neplatičům a nástrahám. "Neprůstřelná" smlouva. Vzor.
Jak pománájí přírodní enzymy pří léčbě celé řady nemocí?