logo GEM System a.s.

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Společnost GEM System vyvinula vlastní řešení GEM Winch - univerzální modulární systém pro vytváření řezů, transformaci a anonymizaci dat, který firmám pomáhá s bezpečným uchováváním osobních údajů nebo jiných citlivých či důvěrných informací.

Gem Winch je univerzální a multiplatformní (Oracle, MS SQL, MySQL) modulární systém pro transformaci, migraci, anonymizaci a vytváření řezů dat, který je v SW Enterprise Architect (EA) nainstalován jako Add-In.

Snadno s ním intuitivně určíte, která data mají být obsažena ve vytvořeném vzorku, jaký má být jejich cílový objem, která data budou předmětem anonymizace a jak se budou anonymizovat.

"Gem Winch přináší řešení pro všechny firmy, které se potýkají s problémem poskytnutí osobních nebo citlivých údajů externím dodavatelům aniž by došlo k narušení bezpečnosti pro zacházení s těmito daty. GEM Winch dokáže anonymizovat zvolená data při zachování původních návazných vazeb. Jako příklad si lze představit anonymizaci jmen a příjmení klientů při zachování okresu bydliště - lze tak vytvářet analýzy na základě místa bydliště, ale již bez možnosti zjištění konkrétní osoby," říká Zdeněk Vlček, ředitel společnosti GEM System.

Gem Winch je vytvořen jako Add-in k nástroji Enterprise Architect. Zde pak již můžete určit, která data se budou anonymizovat a jakým způsobem. Tento nástroj také dokáže odhalit, s jakou pravděpodobností se ve zvolených tabulkách nacházejí citlivé údaje.

Nemusíte tak tento problém řešit vy, ale nechat to celé na našem nástroji.

Jak probíhá anonymizace dat

S GEM Winch pracujete v jednotném prostředí EA bez ohledu na to, na jaké databázové platformě systém běží a snadno přenášíte již vytvořené anonymizační a transformační mechanismy mezi různými systémy nezávisle na DB platformě.

Mezi další výhody patří využití knihovny připravených anonymizačních algoritmů pro obvyklé typy dat.

Transformační modul a databázový modul se postará o anonymizaci a o provedení transformace dat v prostředí určené DB platformy.

Průběžné změny datového modelu nevyvolávají nutnost modifikovat anonymizační a transformační mechanismy.

Hlavní přínosy GEM Winch:

Článek GEM System a.s. ze dne 28. června 2019 - pátek

Další články od GEM System a.s.