logo GEM System a.s.

Anonymizace dat s GEM Winch

GEM Winch je univerzální a multiplatformní (Oracle, MS SQL, MySQL) modulární systém pro transformaci, migraci, anonymizaci a vytváření řezů dat, který je v SW Enterprise Architect (EA) nainstalován jako Add-In.

Obsahuje váš informační systém citlivá data, pracujete s externími dodavateli IS, provozujete nejen produkční, ale i vývojová, testovací či školící prostředí a nebo jen vybíráte nový HW a potřebujete otestovat jeho výkon?

Pak jste pravděpodobně řešili problém, jak poskytnout vývojářům nebo externím dodavatelům reprezentativní vzorek dat z produkčního prostředí pro účely vývoje, testování nebo školení, aniž byste porušili bezpečnostní zásady pro zacházení s citlivými údaji.

S GEM Winch snadno a intuitivně určíte, která data mají být obsažena ve vytvořeném vzorku, jaký má být jejich cílový objem, která data budou předmětem anonymizace a jak se budou anonymizovat.

Nástroj GEM Winch jsme vyvinuli na základě zkušeností z projektů v prostředí komplexního a rozsáhlého informačního systému velké organizace. Zároveň jsme využili velkých výhod progresivního a flexibilního nástroje Enterprise Architect, který pokrývá všechny aspekty vývojového cyklu, a zabudovali jsme do něj naše know-how a postupy pro řešení řady praktických problémů z reálného prostředí.

K anonymizaci dat přistupujeme zpravidla při naplnění legislativních a regulačních opatření na ochranu dat (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), ochraně před zneužitím dat v neprodukčních prostředích, poskytnutí konzistentních testovacích dat pro neprodukční prostředí či úspoře času i peněz oproti generování umělých testovacích dat.

Hlavní přínosy GEM Winch:

Další články k tématům - anonymizace - bezpečnost - legislativa - SQL - školení - testování - údržba

Článek GEM System a.s. ze dne 21. listopadu 2016 - pondělí

Další články od GEM System a.s.