logo GEM System a.s.

Automatizujte klíčové firemní procesy s GEM Process Manager

Ověřené řešení GEM Process Manager pomůže s optimalizací při schvalování dokumentů a zajistí, aby podnikové procesy byly v souladu s ISO 9000. Umožňuje realizaci podnikových aplikací s maximální flexibilitou obsluhovaných obchodních procesů.

GEM Process Manager umožňuje realizaci podnikových aplikací s maximální flexibilitou obsluhovaných obchodních procesů. Součástí tohoto řešení je také integrované prostředí pro modelování procesů, návrh uživatelských formulářů a nástroje pro správu této platformy.

GEM Process Manager představuje platformu pro návrh, realizaci, provoz a monitoring obchodních procesů. Procesy jsou navrhovány a modelovány v podobě srozumitelných diagramů.

Pro pochopení procesů a jejich úpravy není potřeba technických znalostí, proto změny mohou provádět přímo analytici a vývojáři mají své místo v IT i nadále - nové funkce a strategický rozvoj systému. Provedené změny procesu jsou pak přímočaře promítnuty do chování Vašich podnikových aplikací.

Platforma GEM Process Manager umožňuje integraci s firemním informačním systémem dle principů SOA. Vaše procesy mohou vystavovat služby a konzumovat služby dalších systémů.

Přidaná hodnota řešení GEM Process Manager:

Článek GEM System a.s. ze dne 11. listopadu 2016 - pátek

Další články od GEM System a.s.

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch

Automatizujte klíčové firemní procesy s GEM Process Manager

Centralizace ERP systémů pro registr subjektů zdravotní péče VZP

Fraud Detection software pro detekci podvodného jednání

Spolehlivá správa a podpora databází

Jak zajistit nepřetržitou dostupnost dat pro informační systémy

Anonymizace dat v 7 krocích

GEM Winch - nástroj anonymizace a řezu dat v databázích