logo GEM System International s.r.o.

GEM System dokončil projekt systémové integrace pro ÚAMK

Společnost GEM System ukončila pro ÚAMK dodávku analytické, integrační a projektové služby. Cílem realizovaného projektu je zrychlení a zjednodušení řešení jednotlivých klientských případů a automatizace relevantních interních procesů.

Konkrétně se jednalo o propojení stávajícího informačního systému klienta s komplexním řešením GIS (geografický informační systém) a aplikacemi pro komunikaci formou SMS a VoIP.

"Nové řešení umožňuje v rámci jediného rozhraní lokalizovat klienta ÚAMK, vyhledat vhodného smluvního partnera na základě uživatelem zadaných parametrů a navrhnout nejrychlejší možné trasování s ohledem na aktuální dopravní situaci. Díky tomu je nyní doba potřebná k vyřízení požadavku klientů pouhých osm minut a výrazně se snížily i nároky na pracovní kapacity a kvalifikaci operátorů, tedy i provozní náklady našeho zákazníka", uvedl Leoš Literák, solution architekt společnosti GEM System.

Předchozí systém předpokládal rozdělení případu mezi dva zaměstnance - operátora, který shromáždil veškeré informace o klientovi, a dispečera, který měl na starosti komunikaci s klientem a smluvním partnerem při samotném řešení události.

Nyní je celý proces optimalizován tak, že pracovníci call-centra se z naprosté většiny případu věnují na jediném místě přímo v GIS. K dosažení optimálního návrhu řešení využívají rozhodovacích algoritmů a zároveň mají k dispozici přehlednou vizualizaci řešených případů. Komunikace s klienty i partnery je do značné míry automatizována v podobě informačních SMS a automatického vytáčení (headset).

Nový systém přináší i několik dalších výhod z hlediska byznys procesů ÚAMK. Umožňuje například vytvářet komplexní přehledy týkající se geografických údajů, dopravní sítě či efektivity spolupráce s jednotlivými subjekty v partnerské síti.

Použité technologie a hlavní přínosy:

Článek GEM System International s.r.o. ze dne 17. května 2012 - čtvrtek

Další články od GEM System International s.r.o.

AddNet - unikátní provozně bezpečnostní DDI/NAC nástroj