logo GEM System a.s.

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Společnost GEM System implementací platformy Light Service Bus pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajistila sjednocení komunikace s ministerstvem zemědělství a dalšími externími subjekty, jednotnou správu a zvýšení zabezpečení i efektivnější možnosti auditu ústavu.

GEM System provedl podrobnou analýzu služeb u klienta a v závislosti na jejich výsledcích byla využita komponenta LSB (Light Service Bus), která umožňuje efektivní a hardwarově nenáročnou jednotnou správu zabezpečené SSL komunikace s externími službami, validaci a transformaci požadavků i odpovědí a asynchronní logování komunikace pro audit - to vše za velmi nízkou cenu.

Pro účely zajištění vysoké dostupnosti Integrační platformy klienta bylo navrženo nasazení komponenty LSB na dva paralelní servery. Také databáze pro ukládání logovaných informací o komunikaci byla nasazena do režimu High Availability pomocí klasické master-slave replikace a failover utility pro monitorování případného výpadku databázového serveru.

Použité technologie - komponenta LSB, Apache HTTP Server, Python a MySQL relační databáze v režimu replikace master-slave.

Hlavní výhody použití řešení LSB:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provádí správní řízení, odborné a zkušební úkony a kontrolní činnosti v oblastech ochrany rostlin a rostlinných produktů, mechanizačních prostředků a odborných rostlinolékařských činností.

"Spolupráce s GEM System při napojení našich agendových informačních systémů na základní registry prostřednictvím nové komunikační a integrační platformy vyžadovala profesionální přístup a maximální nasazení s ohledem na omezené časové možnosti. Projekt se podařilo úspěšně realizovat v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy," říká Ing. Aleš Prošek, ředitel Odboru informatiky ÚKZÚZ.

Testování

Po ukončení analýzy bylo schválené řešení Integrační platformy klienta nasazeno na testovací prostředí. Pro ověření správné funkčnosti byla provedena testovací konfigurace služeb pro komunikaci s testovacími službami EPO Ministerstva zemědělství ČR.

Následně proběhlo samotné testování formou SoapUI testů s popisem, jejichž vytvoření bylo součástí realizace projektu, a testování integrace s vybraným agendovým systémem klienta.

Produkční nasazení a podpora

Po úspěšném provozu v testovacím prostředí bylo řešení nasazeno do produkčního prostředí a provedena produkční konfigurace poskytovaných služeb. Dále byla nastavena replikace pro High Availability řešení databázového úložiště pro logované informace o komunikaci.

Součástí produkčního nasazení řešení Integrační platformy klienta bylo také spuštění režimu podpory, která je k dispozici pro řešení provozních problémů Integrační platformy v režimu 24/7.

Hlavní přínosy:

Článek GEM System a.s. ze dne 13. prosince 2016 - úterý

Další články od GEM System a.s.

Modernizace integrační platformy pro VZP ČR

Výhody nasazení kontejnerové platformy a Kubernetes clusteru on-premise

Automatizace řízení firemních procesů

Schvalování faktur postavené na procesní platformě GEM Process Manager

Automatizace a efektivní obchodní procesy

Řezy, transformace a anonymizace dat s GEM Winch

Ochrana osobních údajů s řešením GEM GDPR Suite

S GEM GDPR budete mít osobní údaje pod kontrolou

LBO systém přináší personalizovanou nabídku posádkám vozidel ŠKODA AUTO

Digitální transformace firmy s využitím oborových řešení Azure

Překonejte jakékoli výzvy s využitím Azure - vašeho partnera v cloudu

Power BI řešení pro reporting dat v systému SAP

Reportingové řešení na platformě Microsoft Power BI

Kdo není agilní, jako by nebyl

GEM Traffic Manager

GEM System je Gold Partner společnosti Microsoft

Zabezpečení cloudové aplikace s pomocí DevOps

Nástroje a postupy DevOps pomáhají v tvorbě lepších produktů

Billingové řešení připravuje podklady pro účetní systém

SAFe metodika agilního vývoje IT produktů

Produktový vývoj s podporou agilní metodiky Scrum

Podpora a správa IT řešení 24x7

GEM System se podílí na vývoji nových komponent pro web portál ŠKODA Connect

Digitální nástroje, řešení a aplikace pro automotive projekty od GEM Systém

Enterprise IT řešení nebudou nikdy plně open source

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vždy aktuální dokumentace s portálem služeb GEM SOA Governance

Anonymizace dat jako ideální řešení ochrany osobních údajů

Identity Server pro bezpečné přihlašování a autorizaci klientů

GEM Process Manager pomáhá v řízení a automatizaci firemních procesů

Datový sklad pro finanční reporting nadnárodní organizace

Implementace služeb na integrační platformě Oracle

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Identity management pro velké firmy, malé i střední podniky

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje vývojové procesy

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením marketingových kampaní

Podnikový intranet jako firemní sociální síť

Anonymizace dat s GEM Winch

Automatizujte klíčové firemní procesy s GEM Process Manager

Centralizace ERP systémů pro registr subjektů zdravotní péče VZP

Fraud Detection software pro detekci podvodného jednání

Spolehlivá správa a podpora databází

Jak zajistit nepřetržitou dostupnost dat pro informační systémy

Anonymizace dat v 7 krocích

GEM Winch - nástroj anonymizace a řezu dat v databázích