logo GEM System a.s.

LSB řešení zajišťuje napojení agendových informačních systémů ÚKZÚZ na základní registry

Společnost GEM System implementací platformy Light Service Bus pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajistila sjednocení komunikace s ministerstvem zemědělství a dalšími externími subjekty, jednotnou správu a zvýšení zabezpečení i efektivnější možnosti auditu ústavu.

GEM System provedl podrobnou analýzu služeb u klienta a v závislosti na jejich výsledcích byla využita komponenta LSB (Light Service Bus), která umožňuje efektivní a hardwarově nenáročnou jednotnou správu zabezpečené SSL komunikace s externími službami, validaci a transformaci požadavků i odpovědí a asynchronní logování komunikace pro audit - to vše za velmi nízkou cenu.

Pro účely zajištění vysoké dostupnosti Integrační platformy klienta bylo navrženo nasazení komponenty LSB na dva paralelní servery. Také databáze pro ukládání logovaných informací o komunikaci byla nasazena do režimu High Availability pomocí klasické master-slave replikace a failover utility pro monitorování případného výpadku databázového serveru.

Použité technologie - komponenta LSB, Apache HTTP Server, Python a MySQL relační databáze v režimu replikace master-slave.

Hlavní výhody použití řešení LSB:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provádí správní řízení, odborné a zkušební úkony a kontrolní činnosti v oblastech ochrany rostlin a rostlinných produktů, mechanizačních prostředků a odborných rostlinolékařských činností.

"Spolupráce s GEM System při napojení našich agendových informačních systémů na základní registry prostřednictvím nové komunikační a integrační platformy vyžadovala profesionální přístup a maximální nasazení s ohledem na omezené časové možnosti. Projekt se podařilo úspěšně realizovat v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy," říká Ing. Aleš Prošek, ředitel Odboru informatiky ÚKZÚZ.

Testování

Po ukončení analýzy bylo schválené řešení Integrační platformy klienta nasazeno na testovací prostředí. Pro ověření správné funkčnosti byla provedena testovací konfigurace služeb pro komunikaci s testovacími službami EPO Ministerstva zemědělství ČR.

Následně proběhlo samotné testování formou SoapUI testů s popisem, jejichž vytvoření bylo součástí realizace projektu, a testování integrace s vybraným agendovým systémem klienta.

Produkční nasazení a podpora

Po úspěšném provozu v testovacím prostředí bylo řešení nasazeno do produkčního prostředí a provedena produkční konfigurace poskytovaných služeb. Dále byla nastavena replikace pro High Availability řešení databázového úložiště pro logované informace o komunikaci.

Součástí produkčního nasazení řešení Integrační platformy klienta bylo také spuštění režimu podpory, která je k dispozici pro řešení provozních problémů Integrační platformy v režimu 24/7.

Hlavní přínosy:

Článek GEM System a.s. ze dne 13. prosince 2016 - úterý

Další články od GEM System a.s.

Nabídka zaměstnání GEM System a.s.
Trápí vás často vaginální mykóza? Víte co vám může pomoci?
Za kávu zaplatíte denně více než za antivirus! Využijte legální řešení.
Vyzkoušejte plně funkční CAD programy na 30 dní zdarma! Návody k dispozici.