share itpoint.cz

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Business Process Audit je založen na získávání a vyhodnocování informací z jednotlivých komponent nasazených v komplexním prostředí SOA architektury.

BP Audit je vhodný pro organizace s rozsáhlým informačním systémem a umožňuje manažerům a správcům IS sledovat činnost a vytížení jednotlivých komponent informačního systému, identifikovat příčiny aplikačních chyb, plánovat a řídit provoz jednotlivých komponent a analyzovat jak chování informačního systému a jeho uživatelů, tak i konkrétní případy - např. sledování stavu procesů, to vše v reálném čase.

Klíčová funkcionalita zahrnuje okamžité vyhodnocení stavu všech sledovaných procesů na jedné obrazovce, vyhodnocení a analýzu procesů za delší časové období a získání detailních informací o jednotlivých procesech.

Hlavní přínosy řešení:

  • sledování a plánování vytížení podnikových komponent IS
  • poskytnutí klíčových informací pro řízení procesů
  • snadné dohledávání aplikačních chyb
  • aktualizace informací v reálném čase
  • analýza chování uživatelů

Vlastnosti:

  • sledování vazeb mezi komponentami
  • monitoring stavu SOA Infrastruktury
  • statistické vyhodnocení informací
  • sledování kontrolních limitů

Článek GEM System a.s. ze dne 18. ledna 2017 - středa, čteno 438x

Všechna firemní zařízení Android pod kontrolou
Další články GEM System a.s.

Systémová integrace přináší více IT za m...

BP Audit - univerzální řešení pro monito...

Identity management pro velké firmy, mal...

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje...

LSB řešení zajišťuje napojení agendových...

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením m...

Podnikový intranet jako firemní sociální...

Anonymizace dat s GEM Winch

Automatizujte klíčové firemní procesy s ...

Centralizace ERP systémů pro registr sub...

Fraud Detection software pro detekci pod...

Spolehlivá správa a podpora databází

Jak zajistit nepřetržitou dostupnost dat...

Anonymizace dat v 7 krocích

GEM Winch - nástroj anonymizace a řezu d...