logo GEM System a.s.

BP Audit - univerzální řešení pro monitoring a analýzu firemních procesů

Business Process Audit je založen na získávání a vyhodnocování informací z jednotlivých komponent nasazených v komplexním prostředí SOA architektury.

BP Audit je vhodný pro organizace s rozsáhlým informačním systémem a umožňuje manažerům a správcům IS sledovat činnost a vytížení jednotlivých komponent informačního systému, identifikovat příčiny aplikačních chyb, plánovat a řídit provoz jednotlivých komponent a analyzovat jak chování informačního systému a jeho uživatelů, tak i konkrétní případy - např. sledování stavu procesů, to vše v reálném čase.

Klíčová funkcionalita zahrnuje okamžité vyhodnocení stavu všech sledovaných procesů na jedné obrazovce, vyhodnocení a analýzu procesů za delší časové období a získání detailních informací o jednotlivých procesech.

Hlavní přínosy řešení:

Vlastnosti:

Článek GEM System a.s. ze dne 18. ledna 2017 - středa

Další články od GEM System a.s.

M-Files - Document Management System